Her har vi samlet nogle nyttige eller interessante dokumenter for beboere, leverandøre, håndværkere m.m.

 

For beboere:

Husorden: Husorden

Cykelparkering i kælderen: Cykelparkering

Indretning fælleslokale: Faelleslokale_Indretning

Energimærke: Energimaerke_Emaljehaven_2016

Ibrugtagningstilladelse: Ibrugtagningstilladelse

Betjeningsvejledning til energimåler: Varmemaaler_brugervejledning

 

For håndværkere:

Kørevej i parken: Emaljehaven_adgang_til_park

Placering af nøgleboks: Emaljehaven_placering_af_noeglebokse

 

Artikler om Emaljehaven:

1: Byggeplads_dk_2007

2: Lokalavisen_12_december_2007

3: Bygningspraemiering_2008

4: Urban_Tema_Nordvest_9_juli_2008

5: Berlingske_Ejendomme_4_marts_2009

6: Berlingske_Soendag_den_8_marts_2009

7: Berlingske_Bolig_25_juni_2010

8: Berlingske fredag 29 juli 2016

9: Dansk Betonarkitektur juni 2018

10: Video fra Grand Ensemble juni 2018