Vores vaskeri ligger på Frederiksborgvej 38, 1. tv.

Adgang
Du kan komme ind i opgangen og vaskeriet med den nøgle du bruger til din egen opgang.
Vaskeriet er åben alle dage fra kl. 08:00 til 22:00

Pris
En vask koster kr. 20,-
Tørring koster kr. 1,-/min.
Hvis du booker en tid og ikke anvender den så koster det kr. 10,-
Dit forbrug i vaskeriet trækkes på din opkrævning af fællesudgifter.

Bookning
Vasketid på 2 timer kan bookes i følgende perioder: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22
Du skal bruge dit vaskekort til bookning og når du skal vaske.
Vasketider bookes på terminalen i vaskeriet.
Du kan reservere 7 dage frem i tiden.
Du kan maksimalt foretage 4 bookninger ad gangen.
Hvis du ikke møder op til en booket vasketid så annulleres den når tiden er overskredet med 10 minutter.

Bestilling af vaskekort.
Procedure i forbindelse med bestilling og omkodning af kort til vaskeriet i E/F Emaljehaven.
Ønskes nyt eller omkodet vaskekort så skal nedenstående procedure følges.
Fremsend en mail til Newsec DATEA, ums@newsec.dk med oplysning om dit navn og adresse, samt om du ønsker et nyt kort eller et eksisterende omkodet.
Ønsker nyt vaskekort og det gamle skal spærres, koster det kr. 300,-
Ønsker omkodning af nuværende vaskekort, koster det kr. 150,- og så skal kortet fremsendes til

Newsec DATEA A/S
Foreningsejendomme
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
www.newsec.dk

Din mail vil blive sendt frem til ejendommens administrator (den lille forening), med forespørgsel om du/i er ejer/lejer af den pågældende lejlighed.

Indbetal kr. 300,- eller 150,- til Reg. nr. 3001, konto nr. 3001 872 826, påført både vaskeri, navn og adresse, samt mail til ums@newsec.dk om, at betalingen er sket.

Når betalingen er modtaget, vil kortet blive bestilt eller omkodet og fremsendt med almindelig post til ejerens oplyste adresse.

Kan brevet ikke leveres på den oplyste adresse koster det yderligere gebyr, som ejer/lejer ligeledes vil bedt om at indbetale, førend kortet bliver fremsendt på ny.

Vi har 4 vaskemaskiner.

 

Vi har 2 tørretumblere.

 

Du booker tid og betaler med dit vaskekort.