Vores vaskeri ligger på Frederiksborgvej 38, 1. tv.

Adgang
Du kan komme ind i opgangen og vaskeriet med den brik du bruger til din egen opgang.
Vaskeriet er åben alle dage fra kl. 08:00 til 22:00

Pris
En vask koster kr. 30,-
Tørring koster kr. 1,-/min.
Hvis du booker en tid og ikke anvender den så koster det kr. 10,-
Dit forbrug i vaskeriet trækkes på din opkrævning af fællesudgifter.

Bookning
Vasketid på 2 timer kan bookes i følgende perioder: 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22
Du skal bruge din vaskebrik til bookning og når du skal vaske.
Vasketider bookes på skærmen i vaskeriet.
Du kan reservere en måned frem i tiden.
Du kan maksimalt foretage 4 bookninger ad gangen.
Hvis du ikke møder op til en booket vasketid så annulleres den når tiden er overskredet med 10 minutter.

Bestilling af vaskebrik.
Procedure i forbindelse med bestilling og omkodning af vaskebrik til vaskeriet i E/F Emaljehaven.
Ønskes ny eller omkodet vaskebrik så skal nedenstående procedure følges.
Fremsend en mail til Newsec, ulla.misser@newsec.dk med oplysning om dit navn og adresse, samt om du ønsker en ny brik eller en eksisterende omkodet.
Ønsker ny vaskebrik og den gamle skal spærres, koster det kr. 300,-
Ønskes omkodning af nuværende vaskebrik, koster det kr. 150,- og så skal nummer på brik fremsendes til ulla.misser@newsec.dk

Newsec A/S
Foreningsejendomme
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
www.newsec.dk

Din mail vil blive sendt frem til ejendommens administrator (den lille forening), med forespørgsel om du/i er ejer/lejer af den pågældende lejlighed.

Indbetal kr. 300,- eller 150,- til Reg. nr. 3001, konto nr. 3001 872 826, påført både vaskeri, navn og adresse, samt mail til ulla.misser@newsec.dk om, at betalingen er sket.

Når betalingen er modtaget, vil vaskebrik blive bestilt eller omkodet og fremsendt med almindelig post til ejerens oplyste adresse.

Kan brevet ikke leveres på den oplyste adresse koster det yderligere gebyr, som ejer/lejer ligeledes vil bedt om at indbetale, førend kortet bliver fremsendt på ny.

Vi har 4 vaskemaskiner (dog er vaskemaskine 1 og 3 defekt og ude af drift)

Vi har 2 tørretumblere.

Du booker tid og betaler med din vaskebrik.

Du logger dig ind med din vaskebrik på det blå mærke til højer.

Du betjener menuen med piletasterne samt OK og BACK.