E/F Emaljehaven kan kontaktes på mail@emaljehaven.dk

Alternativt er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne i de små foreninger. Du kan finde kontaktdata på hele bestyrelsen under menuen EMALJEHAVEN