Der er installaeret gulvvarme på dit badeværelse.

Temperaturen stilles på gulvvarmeventilen placeret på badeværelset ved dit toilet.

Ventilen er låst til en maksimal indstilling på 2,5.

Du må ikke stille ventilen højere end 2,5 da denne maksimale indstillingen er grundlag for indreguleringen af vores varmeanlæg.

Du må gerne stille ventilen på en lavere indstilling en 2,5.

Ventilens indstillingsområdet er fra 0 – 2,5.

Reguleringsventil til gulvvarme på badeværelset. Ventilen må maksimat stilles på 2,5.