Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på alle sider. Vi udsender nyhedsbreve med informationer der er relevante for beboere i Emaljehaven.

Her kan du finde de tidliger nyhedsbreve.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 05
København NV den 14. oktober 2021

Hej Alle

Velkommen til efterårets nyhedsbrev her i Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på vores målerudskiftning, vi ser på det færdige parkprojekt og vores tilhørende efeubede. Derefter tager vi en ture i kælderen hvor vi får status på vores nye cykelparkering og så slutter vi af i lejlighederne med info om vores friskluftventiler. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Målerudskiftning

Vi er nu ved at være færdige med udskiftningen af vores vand og energimålere, der mangler kun nogle enkelte steder, hvor beboerne ikke har været hjemme da Brøndum var forbi. De berørte beboere vil blive kontakte af Brøndum.

Når udskiftningen er færdig vil vi alle få besøg af Brunata der skal koble måleren til vores fælles fjernaflæsningssystem. Herefter skal vi ikke være hjemme og give adgang til måleraflæsning en gang om året, da aflæsningen fremadrettet vil ske automatisk.

Cykelparkering

Vi er nu næsten færdig med ændringen af vores cykelparkering i kælderen. 

Vi har fået opsat de fleste af vores nye cykelstativer, således at der er blevet væsentlig flere muligheder for at sætte cykler i stativer og låse dem fast.

Vi har senest i denne uge lavet lidt om på 4 af parkeringsbåsene i kælderen mellem opgang 9B og 9F. Vi vil bede alle brugere både biler og cykler at respektere de 4 steder hvor vi har ændret på lyset. Stederne er markeret med skilte på væggen.

Det er sådan at cykler parkeres hvor der er grønt lys og biler parkeres hvor der hvidt lys. Når cykler og biler er kommet på de “rigtige” pladser i de 4 parkeringsbåse vil vi få flyttet de resterende cykelstativer.

Til orientering kan det nævnes at vi har det samme antal pladser til biler og cykler som før omlægningen, vi har blot nu fået en mere jævn fordelign af bil og cykelparkering gennem kælderen.

Se hvor cykler og biler skal holde på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=99

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu færdigt og vi kan alle glæde os over nogle gode stier, hvor det også er muligt at færdes på når det regner. Ligeledes slipper vi for at få alt den sorte stenmel ind i lejligheden. Der er også blevet lagt fast belægning ved alle indgange fra Rentemestervej så man også kan gå på fast underlag fra fortovet og ind i opgangen.

Vi har også fået lavet ny belysning i hele parken så der nu er fin belysning overalt. Vores niveaufrie handicap adgang er nu via den nye sti i parken og hen til opgangsdøren på parksiden af bygningen.

Vi har også fået plante buske i vores efeu som til foråret vil give liv og en naturlig afgrænsning i vores efeubed.

Der er også blevet lagt nye trædesten fra alle terrasser og ud til stien, således, at hvis man øsnker det så kan man gå fra sin terrasse og ud til stien via to trædesten.

Efeubed

I forbindelse med parkprojektet har vi også fået plantet ny efeu der hvor efeuen var trampet ned. Vi vil henstille til, at vores beboere ikke bruger efeubedet som adgangsvej, men kun bruger de to trædesten der nu er lagt ved hver terrasse. Hvis ikke denne adgang er tilstrækkelig så må adgangen til terrassen foregå gennem lejligheden, på samme måde som de lejligheder der har altaner.

Det skal pointeres at efeubedet ikke tilhøre den enkelte stuelejlighed men er en del af vores fællesarealer og derfor må den enkelte beboer ikke lave egne stier, plante i bedene eller ødelægge efeuen.

Friskluftventiler

Nu hvor efteråret nærmer sig og vi opholder os mere indedøre, vil vi igen gøre opmærksomme på vigtigheden af at have friskluftventiler åbne i alle rum i lejligheden. Vi har en fælles boligudsugning her i Emaljehaven og for at dit indeklima skal være optimalt så skal du have friskluftventilerne åbne.

Du kan læse mere om det på vores hjemmeside på dett link: http://emaljehaven.dk/?page_id=116

Hjemmeside

Du kan på vores hjemmeside finde mange gode informationer om hvordan det er at bo i Emaljehaven og en masse hjælp til drift og vedligeholde din lejlighed. Du finder vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 04
København NV den 20. juni 2021

Hej Alle

Dette nyhedsbrev er en kort status på de projekter vi lige p.t. har igang her i Emaljehaven. Det vil, i den forbindelse, også være gavnligt for alle at holde sig orienteret på vores hjemmeside hvor vi løbende lægger nye informationer og status op om projekterne. 

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside eller på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Målerudskiftning

Vi er kommet godt igang med udskiftningen af vores målere i alle lejligheder. Du kan følge fremdriften i projektet på vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=771

På hjemmesiden kan du også læse om projektet og vi vil løbende informer på hjemmesiden hvis der er ændringer.

Brøndum vil opsætte sedler i de enkelte opgange dagen før arbejdet skal udføres.

Cykelparkering

Vi er igang med at lave lidt om på vores cykelparkering. Det vil sige at vi har flyttet på nogle af de grønne områder reserveret til cykelparkering. Vi er også ved at finde en løsning med områder til parkering af ladcykler.

Vi har konstateret at denne ændring har givet lidt forvirring i P-Kælderen. Vi vil derfor bede vores beboere hjælpe med at holde orden i kælderen, indtil vi er færdige med planlægningen og opsætningen af alle de nye stativer.

Vi vil meget gerne bede vores beboere om, kun at parkere biler hvor der er hvidt lys og kun at parkere cykler hvor der er grønt lys.

Se hvor cykler og bliver skal holde på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=99

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu endeligt kommet godt igang. Vores entreprenør er gået igang med at grave ud til de nye stier. Arbejdet forløber planmæssigt og du kan læse meget mere om projektet og se tegninger og tidsplaner på vores hjemmeside. Link til projekt: http://emaljehaven.dk/?page_id=692

Copenhagen Jazz Festival

Nu er Emaljehavens arrangement under Copenhagen Jazz Festival kommet på plads. Der vil være jazz arrangementer på pladsen ved Frederiksborgvej tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27 i tidsrummet 14:00 – 16:30. Herunder kan du se hvilke musikere der spiller de tre dage.

Tirsdag den 6. juli: Christina von Bülow/Pelle von Bülow

Onsdag den 7. juli: Kjeld Lauritsen/Per Gade/Espen Laub

Torsdag den 8. juli: Alexander Kraglund Quarteto

Se mere på Copenhagen Jazz Festival https://jazz.dk/copenhagen-jazz-festival-2021/spillesteder/12554/

Eller på Emaljehaven http://emaljehaven.dk/?page_id=773

Vi glæder os meget til, sammen med de to idémænd bag arrangementet, Alexander Kragelund og Kjeld Lauritsen, at byde alle vores beboere, naboer og øvrige deltagere i Copenhagen Jazz Festival velkommen her i Emaljehaven.

Beboermøde 

Mandag den 21. juni kl. 19:00 er der informationsmøde for alle vores beboere i fælleslokalet her i Emaljehaven. På mødet vil vi orientere om status på de projekter vi lige p.t. har gang i her i Emaljehaven. Der vil også blive mulighed for dialog med bestyrelsen og med de øvrige beboer. Vi glæder os og ser frem til et par hyggelige timer i selskab med vores naboer.

Se mere på opslag i alle opgange.

Nyhedsbrev

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du løbende bliver opdateret på vores projekter og aktiviteter her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 03
København NV den 9. juni 2021

Hej Alle

Velkommen til nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dette nyhedsbrev kommer vi rundt omkring nogle af vores store projekter her i Emaljehaven. Vi starter inde i de enkelte lejligheder hvor vi skal have udskiftet alle vores målere, forbedret fastgørelsen af vores faldstammer og kontrolleret afspærringsventiler. Så går vi gennem kælderen og ser på vores nye cykelparkering. Herefter tager vi turen gennem parken og ser på vores projekt med nye stier og slutter af med Copenhagen Jazz Festival på pladsen ved Frederiksborgvej. 

Målerudskiftning

Vi skal have udskiftet alle vores målere i lejlighederne. Det gælder varmt- og koldt brugsvand samt vores energimåler. Når alle målerne er udskiftet så vil vi få mulighed for at følge vores forbrug på en app og vi slipper for den årlige manuelle måleraflæsning. Samtidig med at målerne udskiftes vil der også blive montere en sikring af vores faldstammer således, at vi i fremtiden undgår, at faldstammerne glider fra hinanden med vandskader til følge, som mange af os desværre har oplevet. Yderliger vil vi også få kontrolleret vores afspærringsventiler således at vi sikre at de alle fungere korrekt.

Vi har indgået aftale med vores VVS firma Brøndum om at gennemføre udskiftningen. Dette arbejde starter mandag den 14. juni, hvor de første lejligheder, i en testopgang, bliver udskiftet. Da det er arbejde der skal udføres i vores teknikskakte, og adgangsforholdene til disse skakte er meget forskellige, vil der kunne forekomme forskydninger i udførelsen.

Brøndum vil opsætte sedler i de enkelte opgange dagen før arbejdet skal udføres i den pågældende opgang. Brøndum starter ved Frederiksborgvej og arbejder sig ned gennem vores ejendom derfra.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme den dag din måler skal udskiftes kan du aflevere en nøgle i Kim’s postkasse.

Der vil være ferie på projektet i uge 27 – 28 – 29.

Der vil løbende blive informeret om målerudskiftningen på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Cykeloprydning

I forbindelse med vores oprydning og rengøring i P-Kælderen er vi også gået igang med at lave lidt om på vores cykelparkering.

Vi har ændret lidt på de områder med grønt lys, altså områder reserveret til cykelparkering, således at disse områder er blevet fordelt mere jævnt ud over hele P-Kælderen. Vi er også ved at indkøbe nogle cykelstativer til ladcykler som de kan låses fast til. I den forbindelse vil der også blive reserveret nogle områder i P-Kælderen forbeholdt ladcykler. Der ud over så indkøber vi flere cykelstativer til almindelige cykler.

Der vil løbende blive informeret om cykelparkeringen på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu endeligt godkendt af Københavns Kommune. 

Projektet starter mandag den 14. juni, men der kan forekomme indledende forberedelsesarbejder fra torsdag i denne uge.

Projektet i parken indeholder følgende hoveddele:

 • Ny fast belægning på alle vores stier, udført med en sort/brun klinke.
 • Ny sti langs dele af ejendommen, således at der bliver handicapadgang til ejendommen via sti i parken. Belægningen på denne sti bliver betonfliser.
 • Fjernelse af lifte langs Rentemestervej og etablering af hegn hvor liftene har været.
 • Fliser fra fortov ind til trapper, så vi undgår at træde i stenmel.
 • Ændret stiforløb ved trappen ned til P-kælderen i parken således, at vi undgår at der løber vand ned når det regner.
 • Plantning af opstammede buske i vedbend langs terrasser.
 • Ny belysning langs alle stier i parken.
 • Trædesten ud fra alle terrasser.
 • Reetablering af vedbend.

Vi glæder os rigtig meget til at komme igang med projektet.

Du kan se tegninger over hele projektet på vores hjemmeside.

Der vil løbende blive informeret om parkprojektet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Copenhagen Jazz Festival

Vi har i samarbejde med to lokale jazz musikere, her fra NordVest, fået mulighed for at lave et arrangement under Copenhagen Jazz Festival her i Emaljehaven. De to er kendte ansigter på den Københavnske jazz scene og her i NordVest. Alexander Kragelund, der bor her i Emaljehaven og Kjeld Lauritsen der også er bosat her i NordVest er idémændene bag arrangementet.

Planen er at koncerterne afholdes på pladsen ved vores fælleslokale. Det er udendørs koncerter og der er gratis adgang for alle både beboere og, gæster og øvrige deltagere i Copenhagen Jazz Festival. Du er velkommen til at tage din egen yndlingsdrik og madkurv med til arrangementerne, og så nyde koncerterne. Planen er, at der vil være koncerter mandag – fredag i uge 27 i tidsrummet kl. 14:00 – 16:30, men der kan dog forekomme ændringer i programmet. Så følg med på vores hjemmeside eller i programmet for Copenhagen Jazz Festival.

Nyhedsbrev

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du løbende bliver opdateret på vores projekter og aktiviteter her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 02
København NV den 2. maj 2021

Hej Alle

Velkommen til årets anden nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dette nyhedsbrev kommer vi rundt omkring flere emner, vi starter udendørs med vinduespudsning og status på projektet med nye stier, så skal vi i kælderen til cykelopryding og rengøring og så slutter vi af i lejlighederne med målerudskiftning.

Vinduespudser

Vi får pudset vinduer fra mandag den 3. maj og frem til torsdag den 6. maj. Dette medfører kørsel med lift i park og på gadesiden af ejendomen. Det vil lette arbejdet for vores vinduespudser hvis vi alle respektere skiltningen om parkeringsforbud i forbindelse med arbejdet. 

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu ved at komme igang. Vi har opstartsmøde med vores rådgiver og entreprenør på tirsdag i næste uge, så nu er der forhåbentlig ikke lang tid til at projektet kommer igang. Der kommer løbende mere information om projektet.

Cykeloprydning

Vi har igangsat en cykeloprydning. Alle gamle cykler, barnevogne m.m. der står i kælderen er blevet mærket med tape. Hvis ikke tapen er fjernet i uge 20 ,når vi påbegynder rengøringen, vil cykel eller genstande blive fjernet.

P-Kælderen

Vi har nu fået planlagt hovedrengøringen af P-Kælderen i uge 20. Arbejdet starter mandag morgen og fortsætter til fredag. Rengøringen vi blive foretaget i etaper startende fra opgang 9F mandag og slutter ved nr 17 fredag. Herunder kan du se planen for rengøringen. I uge 20 skal du sørge for at parkere både biler, cykler, barnevogne m.m. udenfor dagens rengøringsområde. 

Målerudskiftning

Vi er ved at få planlagt målerudskiftningen hos alle vores beboere. Vi skal alle have nye energimålere, og målere til varmt og koldt brugsvand. Dette arbejde forventes at blive igangsat inden for et par uger. Der vil komme mere information om dette arbejde.

Varmeanlæg

Vi har fået foretaget service på vores varmeanlæg så nu er der god varme og varmt vand til alle.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 01
København NV den 22. marts 2021

Hej Alle,

Velkommen til dette nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dagens nyhedsbrev kommer vi rundt omkring mange emner, vi starter i kælderen med info om nye låse og rengøring, så kommer vi forbi facaderenoveringen, gennem parken og vores nye sti projekt og så kigger vi også lige forbi opgangene og affaldspladsen.

Kælderen

Vi er igang med at få installeret elektroniske låse på de sidste døre i kældere. Arbejdet er påbegyndt idag mandag og vil pågå de kommende dage. Når låsen er skiftet så skal du bruge din nuværende magnetbrik til at åbne dørene på samme måde som ved indgangsdørene.

P-Kælderen

Vi er ved at planlægge en rengøring af parkeringskælderen. Det er foreløbigt planlagt til at tage en uge. I den uge vil kælderen blive opdelt i sektioner hvor 1/5 vil være afspærret hver dag i dagtimerne. I den periode skal du så sørge for at parkere både biler, cykler, barnevogne m.m. udenfor dagens rengøringsområde. Der kommer mere information om rengøringsprojektet.

Facaderenovering

Facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17 er afsluttet og lige nu mangler der kun nogle enkelte mangler der skal udbedres.

Vi er ved at påbegynde udarbejdelse af projekt til afhjælpning af utætheder i facaden, vi har lige p.t. ca. 10 steder hvor der kommer vand ind.

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken ligger stadig og afventer behandling i Københavns kommune. Der kommer mere information om projektet og udførelsen når vi har modtaget tilladelsen.

Du kan følge med i projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Opgange

Vi har fået lagt nye fine sorte måtter i alle opgange.

Husk det er ikke tilladt at bruge vores opgange til opbevaring af indbo, parkering af cykler og barnevogne, skostativer m.m. Det eneste der må være på trappen er en dørmåtte ved hver lejlighed. Du kan læse mere om reglerne for brug af opgange her https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/ 

Affaldspladsen

Vi vil igen opfordre vores beboere til at hjælpe med til at holde orden på vores affaldsplads og sørge for, at smide affald i de rigtige containere. Din nøgle til lejligheden passer også til låsen i den store container til storskrald.

Vi vil her i foråret få ommærket container og vil udsende yderliger information om brugen og sortering på affaldspladsen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 05
København NV den 13. oktober 2020

Hej Alle,

Velkommen til dette efterårsferie nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dagens nyhedsbrev kommer vi rundt omkring mange emner, vi starter i kælderen med info om tyveri og cykelparkering, så kommer vi gennem parken og vores grønne områder og så kigger vi også lige forbi opgangene og vores projekter på ejendommen.

P-Kælderen

Vi oplever desværre stadig en del tyverier af cykler og knallerter fra vores p-kælder. Vi har i bestyrelsen kontakt med lokalpolitiet som har fået adgang til vores kælder og de er begyndt at patruljere jævnligt i p-kælderen og inde i kældergangene. Der ud over så er bestyrelsen igang med at undersøge yderliger præventive tiltag for at stoppe tyverierne.

Vi opfordre samtidig alle vores beboer til at være opmærksomme på hvem der smutter med ind gennem døre og porten, særligt når du køre ind gennem porten. Her er der flere beboere der har oplevet, at der står personer oppe på vejen som så løber ned og smutter med ind når man er kørt ind gennem porten.

Hvis du oplever nogle af ovenstående situationer i kælderen er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen og beskrive din oplevelse, så giver vi det videre til politiet.

Det er også vigtigt at du giver bestyrelsen besked hvis du har fået stjålet noget i kælderen så vi, sammen med politiet, kan danne os et samlet overblik over problemet.

Cykelparkering

Vi er ved at få lavet en udvidet plan over cykelparkering i kælderen således, at der kommer flere cykelstativer op.

Facaderenovering

Vi er godt igang med facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17. Her er nu opsat stillads begge steder og arbejdet skrider godt fremad. Vi forventer at arbejdet bliver afsluttet omkring uge 47.

Renovering af stier i parken

Vi er klar med projektet på de nye stier i parken men lige p.t. afventer vi de sidste tilladelser fra kommunen. Disse forventer vi at få i løbet af en månedstid, men det er ikke altid let at regne med behandlingstider, når der er lukket ned på grund af COVID-19.

Du kan følge med i projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Beplantning

Vi har fået sået vores blomsterblanding i de to bede på pladsen mod Frederiksborgvej og der er nu en rigtig flot blomster eng der står i fuld flor.

Vi har også fået lavet et flot oplæg til ny beplantning og etablering af trædesten ved vinduerne ud for fælleslokalet. Lige p.t. er vi ved at få indhentet tilbud på udførelse af arbejdet hos vores gartner.

Opgangene

Husk det er ikke tilladt at bruge vores opgange til opbevaring af indbo, parkering af cykler og barnevogne, skostativer m.m. Det eneste der må være på trappen er en dørmåtte ved hver lejlighed. Du kan læse mere om reglerne for brug af opgange her https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/ 

Der vil fra bestyrelsen blive fulgt op på rydeligheden af opgange, da dette forhold skal bringes i orden.

Legepladsen

Vi har fået opsat vores nye sandkasse så nu er der blevet mere plads til at lege med sand. Samtidig har vi fået gennemgået hele legepladsen og sikret at alt udstyret fungere optimalt. Vi har også fået givet alt træværket på legepladsen olie så den kan holde sig pæn.

Lokalplan for Drejervej

Vi har fra bestyrelsen indsendt et høringssvar i forbindelse med lokalplanen for Drejervej og Rebslagervej. Du kan læse mere om lokalplanen og se Emaljehavens og alle de andre høringssvar her https://blivhoert.kk.dk/hoering/drejervej-lokalplanforslag

Fælleslokalet

Vi har valgt at følge myndighedernes anbefalinger i forbindelse med anvendelse af fælleslokalet. Således skal lokalet være forladt kl. 22:00. Dette vare ved indtil myndighedernes anbefalinger ændres. Du kan altid følge status på vores hjemmeside under punktet fælleslokale.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 04
København NV den 22. juli 2020

Hej Alle,

Her kommer lidt information om alle vores igangværende projekter her i Emaljehaven.

Facaderenovering

Vi er godt igang med facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17. Her, de kommende uger, vil der blive opsat stillads ved gavlfacaderne og udskiftningen af facaden vil påbegynde.

Dette medføre en midlertidig omlægning af vores affaldshåndtering her i Emaljehaven, se mere om dette længere nede i dette nyhedsbrev.

Renovering af stier i parken

Vi har igangsat et projekt med et få renoveret stierne i vores park. Vi får fjernet stenmelsbelægningen og får lagt sorte klinker på alle de eksisterende stier. Der ud over får vi lavet en ny sti langs ejendommen på parksiden, således at der bliver niveaufri adgang fra parken og ind til de opgange der idag har lift. Herefter vil vi få fjernet liftene langs Rentemestervej og få reetableret hegn og trapper.

Du kan se mere om projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Midlertidige affaldscontainere

Grundet opsætning af facadestillads ved Rebslagervej 17, etablering af byggeplads og transport af materialer, vil det være nødvendigt at lukke vores egen affaldsplads fra uge 31 og frem til uge 42. I denne periode vil vores containere til pap, plast, metal, bioaffald, m.m. blive flyttet til placeringer i midlertidige affaldsrum (containere), på Rebslagervej og Rentemestervej.

De midlertige affaldsrum (containere) er placeret på følgende steder:

 • Rebslagervej 21
 • Rentemestervej 7B
 • Rentemestervej 11A

Din nøgle til vores egen affaldsplads passer til de midlertidige affaldsrum (containere).

Storskraldscontainer

Storskraldscontaineren er opsat ved Rebslagervej 21. Du må derfor ikke smide storskrald på affaldspladsen, det skal lægges i storskraldscontaineren ved Rebslagervej 21. Din nøgle til affaldspladsen passer til hængelåsene i containerens sidelåger.

Gartner i parken

Vi har lavet aftale med virksomheden Grøn Vækst om vedligehold af de grønne arealer i vores park og øvrige fælles arealer.

Vi har fået foretaget en gennemgang af vores efeu bede og de er blevet luget igennem og til efteråret vil der blive suppleret med efeu de steder hvor der mangler planter.

Grøn Vækst er også gået igang med at fjerne skærverne i bedene på vores plads mod Frederiksborgvej, og har udlagt muld. Herefter blive der sået en blomsterblanding så der kommer en flot blomster eng her til sensommeren.

Ventilation

Vi har lige haft service på vores ventilationsanlæg og der er konstateret enkelte opgange hvor der har været meget kraftigt sug i vores centrale udsugning. Dette skulle meget gerne være ved at blive udbedret, hvis du oplever uregelmæssigheder så giv besked til bestyrelsen.

Sommerfest

Husk at sætte kryds i kalenderen søndag den 30. august, hvor der er sommerfest her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 03
København NV den 24. juni 2020

Hej Alle,

Fernisering i fælleslokalet

Vi har fået nye billeder op i vores fælleslokale. Billederne er skabt af en af Nordvests lokale kunstnere Rikke Jensen. Billederne er fra vores lokalområde, og indeholder en masse kendte bygninger fra Nordvest området, heriblandt også Emaljehaven.

Vi afholder fernisering af udstillingen lørdag den 27. juni kl. 14:00 – 17:00 i fælleslokalet, Rikke og Emaljehaven byder i denne anledning på en lille forfriskning. Der hænger yderligere information i opgangene.

Det vil også være muligt at købe plakater under ferniseringen. Vi glæder os til at se mange beboere til arrangementet.

Sommerfest

Søndag den 30. august kl. 10:00 afholder vi sommerfest her i Emaljehaven. Det er i år lykkedes at samle et hold af beboere der har lyst til at arrangere en sommerfest her i Emaljehaven, det er rigtig dejligt. Der vil være en masse spændende arrangementer i løbet af dagen, så du kan godt glæde dig. Du kan se mere om arrangementet på dette link kortlink.dk/facebook/26b7k

Bæredygtig strøm i Emaljehaven

Vi har indgået aftale med Ørsted om levering af grøn strøm fra vindmølleproduktion så nu er alt vores strøm til Emaljehavens fællesinstallationer blevet grøn og bæredygtig.

Altaner og terrasser

Her når sommervarmen kommer til Emaljehaven og du får lyst til at gøre din altan og terrasse dejlig at være på, skal du være opmærksom på de regler der er for altankasser, afskærmninger, hegn, anvendelse m.m. Du kan se alle regler på vores hjemmeside og hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Det er så ærgerligt at få lavet noget der strider imod reglerne og som så efterfølgende skal laves om.

Affaldspladsen

Vi har lidt udfordringer med kapaciteten på vores affaldsplads, særligt i vores pap containere, så du bedes hjælpe dig selv og dine naboer ved at sørge for at folde papkasser sammen inden de smides ud, så de fylder mindst muligt i containeren.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 02
København NV den 12. april 2020

Hej Alle.

Påskeoverraskelse

Som en påskehilsen til alle vores beboere her i Emaljehaven, har vi fået mulighed for at arrangere en koncert med Tuesday Night Brass Band.

De kommer og spiller mandag den 13. kl. 15:00 i parken og konceptet, i disse Coronatider er, at musikerne står i parken og spiller og tilskuerne sidder på egne altaner og terrasser og lytter til musikken.

Arrangementet bliver også sendt live på baggårdsjazz’s facebookside https://www.facebook.com/baggaardsjazz/ hvor der også er mulighed for at følge arrangementet.

Det er vigtigt at alle myndighedernes forholdsregler i forhold til corona overholdes. Dette betyder, at hvis der forsamles folk i større mængde i parken så afbrydes koncerten, så følg konceptet og lyt med fra egne altaner, terraser og facebook.

Hvis dette overholdes får vi alle en god mandags oplevelse.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 01
København NV den 29. marts 2020

Hej Alle.

Vinduespudser

Der kommer vinduespudser tirsdag den 30. marts og onsdag den 1. april, hvor de pudser på havesiden og alle indgange og på fællesarealer. Tirsdag den 7. april kommer de og pudser alle vinduer mod Rebslagervej og Rentemestervej. Vinduespudseren starter ca. kl. 06:00.

Affald

Vi vil igen bede alle vores beboere om ikke at stille kasseret indbo m.m. i kældergange, men selv bære det over på vores affaldsplads og sortere det i de rigtige containere.

Trappeopgange.

Vi vil også endnu en gang gøre opmærksom på at det j.f. bygningsreglementet ikke er tilladt at opbevare indbo, barnevogne, skohylder, m.m. på vores opgange. Alle opgange skal holdes fri for alle genstande. Læs mere her: https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/

Bestyrelsen vil ivæksætte fjernelse af genstande fra trapper hivs ikke dette efterleves, husk det er for alle vores beboeres sikkerhed at trapperne er rydelige.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 05
København NV den 31. december 2019

Hej Alle.

Godt nytår

Alle vores beboere, leverandører og samarbejdspartnere i Emaljehaven ønskes et rigtig godt nytår.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi har nu fået idriftsat vores nye parkeringssystem i P-Kælderen her i Emaljehaven. Det nye er at du fremover selv skal sørge for at nummeret på din bil og motorcykel er indtastet korrekt i APCOA’s system. Du skal også fremover betale for at parkere din motorcykel i P-kælderen. Se mere om betaling og tilmelding på vores hjemmeside.

Renovering

Vi har påbegyndt renoveringen af den lette facade ved Rebslagervej 17 og Rentemestervej 5. Forundersøgelserne og projekteringen er i gang. Der vil komme mere information om arbejdet først i det nye år. 

Affaldspladsen

Der skal, i forbindelse med renoveringen af facaden, opsættes arbejdsplatforme ved Rebslagervej 17. Dette medfører at det ikke er muligt at køre op til affaldspladsen. Derfor vil der i perioden blive opsat nogle midlertidige affaldscontainere på gaden.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 04
København NV den 17. november 2019

Hej Alle.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. 

Hvis du allerede har en parkeringstilladelse til din bil i kælderen så har du modtaget mail fra NEWSEC med login til indtastning af din bils registreringsnummer. Dette skal du gøre for ikke at risikere at få en kontrolafgift efter 1. december 2019.

Hvis du har en motorcykel holdende i kælderen så skal du kontakte NEWSEC for at få lavet en aftale om parkering da motorcykler fremadrettet skal betale for at parkere i kælderen. Hvis ikke du har lavet en kontrakt og indtastet din motorcykels registreringsnummer i APCOA’s system så vil du kunne få tildelt en kontrolafgift fra 1. december 2019.

Når vi nu går over til kontrol via nummerplader så skal din nummerplade altid være synlig både på biler og motorcykler.

Det nye system er gældende fra 1. december 2019.

Du kan læse mere om parkering i vores P-Kælder på vores hjemmeside under punktet P-Kælder.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 03
København NV den 3. november 2019

Hej Alle.

Parkeringskælder

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. Du vil modtage mere information om dette.

Vi vil som noget nyt også skulle betale for motorcykler i P-kælderen, derfor skal alle motorcykel ejere være opmærksomme på dette. Bestyrelsen har informeret alle motorcykelejere med seddel på deres motorcykel.

Du kan altid se information om parkering på vores hjemmeside.

Cykeloprydning.

Vi er midt i en cykeloprydning, så alle cykler med rød tape på hjulet vil blive fjernet i løbet af næste uge.

Badeværelser.

Alle vores beboere skal være opmærksomme på vedligeholdelse af bløde fuger i badeværelse. Det er den enkelte beboeres ansvar at fuger i eget badeværelse er tætte således at der ikke kommer vand ned til underboen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 02
København NV den 21. januar 2019

Hej Alle.

Fibernet installation.
Fibia er nu gennem første del af installationen af vores fibernet. Der har imidlertid været nogle udfordringer med arbejdet. Dette har desværre medført en forsinkelse af vores fiberinstallation. Fibia vil påbegynde det resterende installationsarbejde ultimo januar og arbejdet vil strække sig til ultimo februar.

Udfordringerne med installationen kan opdeles i tre primære årsager:

– Manglende adgang til lejligheden

– Problemer med føringsveje

– Manglende dokumentation af den opsatte fiberboksen

Så Fibia skal rundt til en del lejligheder igen og færdiggøre installationen. De berørte lejligheder er blevet forvarslet med en seddel i postkassen.

De berørte lejligheder vil modtage en varsling fra Fibia, med den endelige dato i postkassen, nogle dage før Fibias teknikker kommer. Bestyrelsen i din lille forening vil også kontakte dig angående nøgle og adgang til din lejlighed.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside under menuen Fibernet.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 01
København NV den 8. januar 2019

Hej Alle.

Alle vores beboere ønskes et rigtig godt nytår.

Fibernet installation.
Fibia og Waoo er ved at være igennem alle lejligheder med installationen. Der har været nogle enkelte lejligheder hvor der har været problemer med at få trukket kablerne frem. Disse lejligheder vil Fibia komme forbi igen her i løbet af januar måned.

De berørte beboere vil blive varslet af Fibia.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside.

Brunata.

Nu er det tid for at Brunata kommer og aflæser din vand og varme målere, se opslag i opgangen og husk at være hjemme på det varslede tidspunkt.

EL måler.

Vi skal alle have udskiftet EL målere. Kamstrup har udsendt brev til nogle af vores beboere om at de skal være hjemme ved udskiftningen. Det er ikke nødvendigt. Vi har aftalt med Kim at han giver Kamstrup adgang til målerne i kælderen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 06, den 3. juli 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Adgang til altaner.
I forbindelse med gennemgang af vores fuger i hele ejendommen skal vores fugemand have adgang til alle altaner, for at gennemgå fugerne.

Der vil i den forbindelse blive demonteret et par brædder på din altan lige ved altandøren, for at kontrollere og eventuelt udbedre fugerne. Brædderne genmonteres umiddelbart efter arbejdet er udført.

Arbejdet påbegyndes i uge 31.

Emaljehaven er med i Lærebog om Dansk Betonarkitektur.
Et nyt arkitekturværk og lærebog med 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur udkommer nu på Forlaget Vandkunsten. Branchefællesskabet Dansk Beton står bag initiativet til udgivelsen.

I denne bog er Emaljehaven omtalt og der er flotte billeder og beskrivelse af byggeriet. Du kan læse afsnittet om Emaljehaven på vores hjemmeside under punktet ”download”

Fibernet.
Vi har haft emnet om Fibernet oppe på generalforsamlinger i alle 7 foreninger og det er nu besluttet at vi her i Emaljehaven får installeret Fibernet. Arbejdet forventes påbegyndt lige umiddelbart efter sommerferien. Der vil løbende komme mere information om dette på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Grand Ensemble.
Den 15. og 16. juni afholdte Metropolis koncerten Grand Ensemble her i Emaljehaven. Det var en stor succes og et stort tilløbsstykke fra både beboere her i Emaljehaven og fra mange udefrakommende gæster.

Vi skal hilse fra hele holdet bag Grand Ensemble og sige mange tak for lån af Emaljehaven og jeres altaner.

Vi har lagt nogle link til anmeldelser, billeder, video, m.m. på vores hjemmeside under punktet Grand Ensemble. Her kan du så gense arrangementet.

Plakat fra Grand Ensemble
Vi har nogle plakater fra arrangementet liggende som i er velkommen til at få. Hvis du ønsker at få en plakat kan du skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Vi mangler stadig frivillige til at hjælpe med blandt andet madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv. Ønsker du at deltage i planlægningen og afvikling af arrangementet kan du skrive til mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 05, den 10. juni 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Katrien, Nils og Anne fra Grand Ensemble vil være tilstede i Emaljehaven tirsdag d.12. juni kl. 17 – 19, hvor beboerne har mulighed for at stille os spørgsmål og tale med dem om projektet, Grand Ensemble. Katrien, Nils og Anne vil være at finde i parken.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Husk at Grand Ensemble er vært ved en drik for Emaljehavens beboere efter den sidste koncert fredag aften.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble” eller på vores Facebook side.

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Der afholdes informationsmøde, torsdag den 14. juni kl. 19.00, for beboere der ønsker at være frivillige til vores sommerfest.

Vi søger frivillige til blandt andet:
Madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv.

informationsmødet bliver afholdt torsdag den 14. juni kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, rummet bag vaskeriet. Hvis man ikke kan komme til mødet kan man skrive til denne mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 03, den 16. maj 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Se en video fra YouTube her om arrangementet: https://www.youtube.com/watch?v=Zg6u9Zc7uzg

Waoo Fibernet.
Der er blevet taget godt imod tilbuddet om Waoo fibernet på de generalforsamlinger der er afholdt nu, så vi håber dette også bliver tilfældet på de sidste, således at vi kan tilbyde en god, hurtig og økonomisk attraktiv fiberløsning til alle vores beboere.

Sommerfest.
Vi mangler frivillige til at hjælpe til ved vores sommerfest. Så hvis du har tid og lyst til at være med til at arrangere vores sommerfest og loppemarked så kan du kontakte formanden i din bestyrelse eller skrive til vores mail mail@emaljehaven.dk Som medarrangør af sommerfesten får du også mulighed for at præge indholdet af arrangementet og du møder en masse af dine naboer. Sommerfesten afholdes hvert år den sidste lørdag i august måned, i år er det lørdag den 25. august.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Parken.
Vi har som et forsøg opsat en ekstra container i parken, således at alle de folk der benytter parken i det gode vejr har mulighed for at komme af med affaldet. Det ser ud til at virke godt, så lad os fortsat hjælpe hinanden med at holde parken pæn.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 02, den 24. april 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Emaljehaven er blevet kontaktet af Metropolis / Københavns Internationale Teater, der hver sommer præsenterer udendørs gratis forestillinger i København. Metropolis har foreslået et samarbejde om koncerten Grand Ensemble, der tidligere har været opført i Paris og Marseille og nu som led i en større international turné skal opføres i København.

Grand Ensemble er en musikalsk komposition skrevet til en boligblok af den franske komponist Pierre Sauvageot. Kompositionen er en blanding af skreven musik, hverdagslyde og stemmer fra boligblokken, og den opføres af et 60 mands symfoniorkester – Copenhagen Phil – musikere placeres på boligblokkens altaner. Publikum befinder sig udendørs neden for balkonerne.

Koncerten bliver opført omkring opgangene Rebslagervej 17 – 21 og Rentemestervej 5 – 9C. Flere af jer der bor i dette område er allerede blevet kontaktet af Metropolis får at låne jeres altan til koncerten. Der er rigtig god opbakning til arrangementet fra vores beboere, så vi kan alle glæde os til et spændende arrangement til sommer.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Waoo Internet.
Der bliver afholdt informationsaften om vores nye internetløsning den 2. maj i fælleslokalet. Der kommer særskilt invitation til alle beboere fra Waoo.

Port til P-Kælder.
Vi har fået monteret radar på porten således at den nu åbner automatisk når du nærmer dig porten. Dette gælder for både biler, cykler og gående. Du kan stadig gå ud af døren uden at porten åbner.

Når du skal ind udefra så skal du stadig bruge din brik til at åbne med, på samme måde som ved indgangsdørene.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Vi er lige p.t. ved at få skiftet de aluminiums false hvor der er bagfald på, det er det liftarbejde der pågår i parken lige p.t.

Affald.
Det er ikke tilladt, grundet brandsikkerhed, at stille affald og indbo i kældergange, p-kælder, trapper m.m. Vi vil henstille til vores beboere om at bruge vores affaldsplads når i rydder op i jeres kælderrum eller i lejligheden.

Husk at jeres nøgle til lejligheden også passer til hængelåsene i sidelågerne på containeren til storskrald. Så vi vil meget gerne bede alle vores beboere om at hjælpe til med at holde rydeligt og pænt nede på affaldspladsen. Det vil være en stor hjælp til os alle hvis vi hver især smider storskrald ind i containeren frem for bare at efterlade det på affaldspladsen, så vores vicevært efterfølgende skal gå og bruge tid på at rydde op efter vores beboere.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 01, den 23. januar 2018

Hej Alle.

Så er vi kommet i gang med 2018 og bestyrelsen ser frem til 2018 her i Emaljehaven.

Fuger.
Årets første store opgave er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vores fugefirma starter mandag den 29. januar med at skifte defekte fuger på facaden og omkring vinduer. Dette arbejde vil medføre kørsel med lift i parken og aktiviteter omkring facaden.

Hjemmeside.
Vi har nu fået opdateret vores hjemmeside med nyt design og flere informationer. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med interessante og nyttige informationer for beboere her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 07, den 31 december 2017.

Hej Alle.

Så er der nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Godt nytår.
Bestyrelsen ønsker alle vores beboere et rigtig godt nytår og tak for det gamle. Vi glæder os til det fortsatte arbejde her i Emaljehaven i 2018.

Julefest.
Den 17. december blev der holdt julehygge i fælleslokalet og der var traditionelt mødt mange nisseklædte børn og voksne frem, til en hyggelig dag.

Fyrværkeri.
Der bliver traditionelt skudt en masse flot fyrværkeri af her i Emaljehaven nytårsaften, det er rigtig flot og en festlig måde at byde det nye år velkommen på. Når så i skal ud og trække frisk luft 1. nytårsdag så vil det være dejligt hvis i lige hjælper til med at samle jeres afskudte fyrværkeri op i parken og på pladsen.

Fuger.
En af de store opgaver i 2018 er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vi har haft stillads oppe her i december og håber på at vi endelig har fundet årsagen og dermed kan få sat udbedringen i gang her i det nye år.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp hvis i alle smider alt jule- og nytårsaffald i de rigtige containere nede på affaldspladsen så alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Nyhedsbreve.
Alle de tidligere nyhedsbreve er samlet på vores hjemmeside under menuen EMALJEHAVEN.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Lige p.t. er vi ved at få omlagt vores hjemmeside så aktuelle informationer vil blive lagt ud på vores Facebook side.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 06, den 9. oktober 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Udluftning.

Nu vi er kommet ind i den kolde og mørke tid er det stadig vigtigt at du som beboer har dine friskluftventiler åbne i dine vinduer. Det er gennem disse ventiler at vores udsugning trækker frisk erstatningsluft ind. Du sikre et godt og sundt indeklima i din lejlighed ved at have nogle åbne ventiler i alle rum i lejligheden. Du kan læse mere om udluftning, udsugning, friskluftventiler og emhætte på vores hjemmeside under menuen VÆRD AT VIDE.

Vinduespudser.
Vi får pudset vinduer i uge 43.

Bioaffald.
Så er vores containere til bioaffald ankommet. Så nu kan du begynde at sorter dit affald i endnu en fraktion.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp, og besparelse for os alle, hvis i alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Det vil sige du smider dit affald i de rigtige container og ikke bare efterlader det på fliserne på pladsen. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Cykeloprydnign.
Så er vi i gang med cykeloprydningen. Alle cykler er ultimo september blevet opmærket med rødt tape. De cykler der stadig har tape på den 1. november vil blive fjernet.

Oprydning på opgange.
Husk at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 05, den 20. september 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Cykeloprydning.Så er det igen tid for cykeloprydning. Kim får mærket alle cykler op inden udgangen af september, og så har alle en måned til at fjerne markeringen på de cykler der skal beholdes, de øvrige cykler vil blive fjernet.

Lukketid på Porten.
Da vi flere gange har kunnet konstateret, at der er ubudne personer der smutter med ind når vores beboere køre ind gennem porten, har vi valgt at sætte lukketiden på porten ned, så den nu lukkere hurtigere efter at du har passeret.

Børneudvalg.
Det vil være dejligt hvis der er nogle beboere der har lyst til at genoprette vores børneudvalg. Vi har tidligere haft et børneudvalg der stod for at afholde arrangementer for alle børnene her i Emaljehaven, med stor succes. Hvis du har lyst til at deltage i sådan et udvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfestudvalg.
Vores sommerfest er jo desværre blevet aflyst nogle år, grundet mangel på frivillige til at hjælpe med til at planlægge og afvikle arrangementet. Det vil være dejligt hvis der var nogle beboere der havde lyst til at deltage i arbejdet med at planlægge vores sommerfest. Hvis du har lyst til at deltage i sommerfestudvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Oprydning på opgange.
Hus at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 04, den 28. august 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Sommerfest.Da der ikke har været tilstrækkelig med frivillige der har meldt sig til at hjælpe med planlægningen og afviklingen af vores sommerfest, har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets sommerfest.
Vi håber i bestyrelsen, at der næste år er flere beboere der har lyst til at være med til at afvikle vores sommerarrangement.

Altankasser.
Der er stadig nogle beboere der har altankasser hængende udvendig på deres altan, dette er ikke tilladt. Altankasser skal hænge på indersiden af altanen, da der ellers er fare for at underboer kan blive ramt, hvis de falder ned. Der har været tilfælde hvor udvendige altankasser er faldet ned, men heldigvis ikke ramte nogle personer.

Oprydning på opgange.
Vi har nu igangsat rydningen af vores opgange. Der er blevet omdelt sedler i dag og de er ophængt i alle opgange. Samme seddel vil blive fremsendt fra administrator til alle beboere.
Så for at gøre det lettest for alle, så bedes alle vores beboere få fjernet alle deres personlige genstande fra trappeopgange og fællesarealer.
Fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Telte og pavilloner i parken.
Der har i løbet af sommeren været et par tilfælde af beboere der har opsat telte og pavilloner i parken, det skal præciseres, at det ikke er tilladt at opsætte dette i parken og på vores fællesarealer. Du er velkommen til at bruge vores borde og bænke til arrangementer i parken, men uden telt og pavillon.

Grill i parken.
Det er ikke tilladt at opsætte grill i parken. Grill henvises til private altaner og terrasser.

Nyt nøglesystem.
Vores nye Salto nøglesystem er nu installeret på alle vores yderdøre. Du kan læse hvordan du kan bestille ekstra nøglebrikker på vores hjemmeside under punktet VÆRD AT VIDE.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 03, den 31. juli 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven.

Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyhedsbrev.
Der har været en del problemer med levering af vores nyhedsbrev til de tilmeldte mailadresser. Vi har nu skiftet til en ny leverandør af nyhedsbrevsløsningen og vi håber nu det kommer ud til alle.
For at teste dette vil det være en hjælp hvis du vil besvare dette nyhedsbrev med et OK, eller sende mail til mail@emaljehaven.dk blot med et OK i emnefeltet, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Dette nyhedsbrev er nummer 3 i år og det er en sammenskrivning af nummer 1 og 2 som ikke er kommet ud til alle.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, der har været nogle liftproblemer hvorfor arbejdet er blevet forsinket, de resterende vinduer vil blive pudset snarest, følg informationen på vores hjemmeside.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi har fået udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.

Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.
Parken.Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.
Bord og Bænke.Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 02, den 30. juli 2017.

Hej Alle.

Der har været problemer med levering af vores nyhedsbrev til nogle af de tilmeldte mailadresser. For at lokalisere problemet vil det være en hjælp hvis du vil sende en mail til mail@emaljehaven.dk blot med et ok i emnefeltet hvis du har modtaget dette nyhedsbrev, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Til orientering har vi valgt at medsende det første nyhedsbrev, således at alle får informationerne. Nyhedsbrevet er indsat efter det nye nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, dette arbejde forventes afsluttet i løbet af uge 30.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi får i løbet af et par uger udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.
Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 01, den 30. juli 2017.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven. Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.
Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.

Parken.
Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Bord og Bænke.
Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Ligeledes har vi bestilt udskiftning af 3 bænke der er gået i stykker. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Alle vores beboere ønskes en dejlig sommer