Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på alle sider. Vi udsender nyhedsbreve med informationer der er relevante for beboere i Emaljehaven.

Her kan du finde de tidligere nyhedsbreve.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2024 – 02
København NV den 14. maj 2024

Hej Alle

Velkommen til nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave af nyhedsbrevet vil vi fortælle mere om vores forestående facadeprojekt, lidt om Områdefornyelsen der kommer med to spændende arrangementer på Emaljehaven Plads ved Frederiksborgvej. Og så information om cykeloprydning.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Cykeloprydning

Vi har igangsat en cykeloprydning her i Emaljehave. Alle cykler er blevet ommærket med tape på hjulet. Hvis du vil beholde din cykel så skal du fjerne tapen fra hjulet. I slutningen af juni måned vil alle cykler der stadig har tape på hjulet blive fjernet.

Facadeprojekt

I uge 18 har vi påbegyndt vores projekt med facaderenovering af indfatninger omkring de tilbagetrukne vinduer, som vi tidligere har skrevet om her i nyhedsbrevet.

Der vil løbende blive opdateret omkring projektet her i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside.

Lige nu er håndværkerne igang med at opsætte stillads ved Rebslagervej og etablering af byggeplads over for affaldspladsen.

Der bliver opsat skurvogne på Rentemestervej ved 9A og 9B i løbet af en uges tid.

Du kan læse meget mere om projektet her på vores hjemmeside http://emaljehaven.dk/?page_id=773

Områdefornyelsen

Områdefornyelsen har nu valgt rådgiver til projektet på Emaljehaven Plads og arbejdet med projektet er gået igang. I den forbindelse skal beboer og naboer involveres i projektet og derfor invitere Områdefornyelsen til to arrangementer på Emaljehaven Plads.

Tirsdag den 21. maj kl. 15.00 – 17.00

Onsdag den 29. maj kl. 15.00 – 17.00

Områdefornyelsen byder på kaffe og kage og tager kridt og sæbebobler med til børnene, så kom endelig og besøg dem hvis du har mulighed.

Der er også opslag om dette arrangement i opgange og du kan se det på vores facebook og på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188 og du kan følge Emaljehaven på Facebook https://www.facebook.com/Emaljehaven

Nyhedsbrev Emaljehaven 2024 – 01
København NV den 4. marts 2024

Hej Alle

Velkommen til årets første nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave af nyhedsbrevet vil vi fortælle lidt om vores forestående facadeprojekt, lidt om affaldspladsen, Områdefornyelsen og vores forestående generalforsamlinger og så slutter vi af med en opgradering af vores Internet. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Facadeprojekt

Vi har, som det er mange bekendt, gennem flere år haft problemer med utæt facade. Vi har efter vores byggetekniske rådgivers undersøgelse, og udførelse af et testområde på facaden ved 7A og 7B, for et par år siden, endelig fundet årsagen til utæthederne. Vandet kommer ind omkring inddækningerne ved de tilbagetrukne vinduer. Udskiftningen af disse inddækninger er vi nu klar til at få igangsat således, at alle får en tæt lejlighed uden vandindtrængen.

Vores rådgiver er nu færdige med projektering af løsningen og projektet er ude i en tilbudsrunde. Vi modtager tilbud i denne uge og bestyrelsen vil herefter, sammen med vores rådgiver, udvælge den entreprenør, der skal forestå arbejdet med renovering af facaden.

Arbejdet forventes påbegyndt her i foråret, der kommer en nærmere dato når entreprenøren er valgt. Projektet kommer også med på alle generalforsamlinger i de små foreninger, hvor der vil blive orienteret omkring projektet og de økonomiske konsekvenser for den enkelte beboer vil blive fremlagt. Økonomien kan være forskellig i forhold til hvordan de enkelte små foreninger vælger at finansiere projektet.

Der kommer yderliger information om projektet i de kommende nyhedsbreve og på vores hjemmeside.

Områdefornyelsen

Der har været afholdt åbent borgermøde omkring Områdefornyelsens projekter med anlæggelse af små nye byrum. Dette møde blev afholdt i Emaljehavens fælleslokale med stor deltagelse og interesse fra Emaljehavens beboere.

De projekter vil der også kommer mere information om i vores kommende nyhedsbreve.  Man kan også holde sig orienteret på Områdefornyelsens digitale kanaler.

Affaldssortering

Vi vil igen opfordre alle vores beboer til at anvende vores affaldssortering på affaldspladsen. Vi har næsten alle sorteringsfraktioner på vores affaldsplads. På trods af det kan vi konstatere at der er alt for meget affald der bliver smidt i vores affaldsskakte, som restaffald.

Dette medfører at der jævnligt opstår opstuvning i affaldsskakten med lugtgener til følge, og omkostninger for beboerne i de enkelte opgange til ekstra tømninger.

Så hjælp dig selv og din nabo med at holde vores udgifter til affaldshåndtering nede, ved at sortere dit affald, det er også godt for miljøet.

Generalforsamlinger

Alle vores generalforsamlinger i de små foreninger vil i år blive afholdt i løbet af april måned. Så hold øje med din post så du kan få sat kryds i kalenderen.

Internet

Vi får, her inden for den nærmeste fremtid, opgraderet vores Internet forbindelse således at standard forbindelsen automatisk ændres fra 100/100 Mbit til 300/300 Mbit stadig til kr. 119,- pr/mdr. Man kan også vælge at opgradere til en 1000/1000 Mbit forbindelse til Kr. 269,- pr/mdr. dette gøres ved at kontakte Waoo. 

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188 og du kan følge Emaljehaven på Facebook https://www.facebook.com/Emaljehaven

Nyhedsbrev Emaljehaven 2023 – 03
København NV den 28. oktober 2023

Hej Alle

Uhyggen breder sig i Emaljehaven, store og små spøgelser og andre uhyggelige væsner er set i parken og i flere opgange. Halloween nærmer sig så det gælder om at finde de søde sager frem hvis man vil holde spøgelser, monstre og hekse væk fra lejlighederne.

Med denne uhyggelige indledning så velkommen til oktober måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave af nyhedsbrevet vil vi fortælle lidt om de projekter der er igang her i Emaljehaven. Det er  Områdefornyelsens Projekt Rentemestervej der omhandler Emaljehaven og Next, der kommer et trygheds arrangement i november, vi skal også en tur forbi affaldspladsen og så slutter vi med optakten til et hyggeligt julearrangement.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Spørgeskema Projekt Rentemestervej

I forbindelse med områdefornyelsens Projekt Rentemestervej, skal der – blandt andet – anlægges byrum. Områdefornyelsen og den tilknyttede arbejdsgruppe, vil derfor gerne blive klogere på din brug af Emaljehaven Park og Emaljehaven Plads, samt ønskerne for den fremtidige udformning og brug af disse. Svar på spørgeskemaet senest torsdag d. 2. november kl. 12. https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GW56RP1QU2C6

Sig hej til din nabo

Hvordan står det egentlig til med trygheden i NordVest?

Det vil vi sammen med dig blive klogere på onsdag d. 1. november kl. 15-17, hvor du kan møde en række lokale aktører, der hver dag arbejder for et endnu tryggere Bispebjerg. Mød blandt andre: Din Betjent (Nærpolitiet), Københavnerteamet, Sikker By, Beboerprojekt Nordvest & Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

På dagen vil en udstilling med seks bystandere blive sat op på pladsen, som du i de efterfølgende tre uger, kan se nærmere på.

Vi håber, du vil tage imod vores invitation om at sige hej til din nabo – og komme forbi til en snak om tryghed i kvarteret med os og hinanden.

Følg med på facebook.com/BispebjergBakke.omf – her vil komme mere information om arrangementet.

Belysning på affaldspladsen

Der har gennem nogen tid været et ønske om at få opsat belysning på affaldspladsen. For at teste belysningen på affaldspladsen har vi nu fået opsat en lampe, som tænder automatisk når man går ind af porten. Således kan kommunens folk også se at fjerne vores storskrald og tømme containerne.

Affaldssortering

Vi vil opfordre alle vores beboer til at anvende vores affaldssortering. Vi har næsten alle sorteringsfraktioner på vores affaldsplads. Trods det kan vi konstatere at der er rigtig meget affald der bliver smidt i vores affaldsskakte, som restaffald. 

Kommunen har nedsat vores tømning af affaldsskaktene til en gang om ugen, hvilket absolut også vil være tilstrækkeligt hvis alle sortere deres affald. 

Så hjælp dig selv og din nabo med at holde vores udgifter til affaldshåndtering nede ved at sortere dit affald, det er også godt for miljøet.

Julearrangement

Vi arbejder på at få lavet et julearrangement  her i Emaljehaven, så hvis du har lyst til at være med til at arrangere dette, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i din egen lille forening, som kan hjælpe med kontakt til festudvalget.

Facaden

Der er ikke så meget nyt omkring facadeprojektet. Projekteringen pågår og vi forventer stadig at være færdige med udbudsprocessen først i 2024 således, at renoveringen kan påbegyndes omkring 1. marts 2024. Der vil komme mere information om dette arbejde i de kommende nyhedsbreve.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188 og du kan følge Emaljehaven på Facebook https://www.facebook.com/Emaljehaven

Nyhedsbrev Emaljehaven 2023 – 02
København NV den 8. august 2023

Hej Alle

Velkommen til august måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. Bestyrelsen håber, at alle har haft en dejlig sommer og har fået slappet af og nydt det. I denne udgave af nyhedsbrevet vil vi fortælle lidt om de arrangementer der er her i Emaljehaven i august måned, så kommer der lidt opdatering på vores facadeprojekt og vi slutter, som så mange gange før, i parkeringskælderen.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Byvandring 

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke inviterer beboere i Emaljehaven og interesserede i kvarteret til en byvandring. Formålet med vandringen er at blive klogere på hvilke potentialer og udfordringer der er, samt hvilke ønsker der kunne være for at skabe nye funktioner og bedre forbindelser i området. Vi starter vandringen kl. 17.00 fra pladsen på Frederiksborgvej ved Emaljehaven, og bevæger os rundt i kvarteret i ca. 1½ time. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan læse mere om arrangement på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk

Gadeteater

Vi er igen i år så heldige, her i Emaljehaven, at kunne præsentere hele 5 arrangementer med gadeteater fra Batida. Arrangementerne afholdes onsdag den 9. og torsdag den 10. august. Program for de to dage er følgende:

Onsdag den 9. august
Kl. 16:00 Solo for to
Kl. 17:00 Hoopelai

Torsdag den 10. august
Kl. 16:00 Jane Blond
Kl. 17:00 Kikiristani’s Fantasy
Kl. 18:00 Til Helvede med Paradis

Deltagelse er gratis og alle beboere og naboer fra kvarteret er velkommen.

Du kan læse mere om arrangement på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk eller www.batida.dk 

Loppemarked

Så har vi også vores årlige loppemarked, der bliver afholdt søndag den 27. august kl. 10:00 – 15:00. Her er alle beboere og naboer velkommen til, at opstille deres bod med gode “lopper” eller komme forbi og gøre et godt køb.

Du kan læse mere om arrangement på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk

Facaden

I dette nyhedsbrev skal vi også have en status på udbedringen af vores facade. Vi har i bestyrelsen besluttet, at få udskiftet inddækningen ved alle de høje vinduer, da det har vist sig at det er der problemet med den utætte facade findes. Dette er imidlertid en stor opgave, som vi har valgt at sende i udbud. Vi har igangsat vores rådgiver med projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Vi forventer at være færdige med udbudsprocessen først i 2024 således, at renoveringen kan gennemføres fra foråret 2024. Der vil komme mere information om dette arbejde i de kommende nyhedsbreve.

Opmærkning af parkering til cykler

Da det har vist sig som en succes med at få optegnet områderne der er reserveret til ladcykler, har vi udvidet med yderliger 22pladser til ladcykler således at vi nu har 40 pladser der er forbeholdt ladcykler.

Cykeltrailere skal også parkeres på ladcykelpladserne, der kan være to cykeltrailere på en ladcykelplads.

Læs mere om cykelparkering her http://emaljehaven.dk/?page_id=99 

Parkering

Vi er nu færdig med opdatering af vores P-Kælder så nu påbegynder vi igen udlejning af P-Pladser til biler i kælderen. Tildelingen vil blive efter vores venteliste. Dem der er opskrevet på venteliste bliver kontakte af vores administrator når der er en ledig plads.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2023 – 01
København NV den 6. februar 2023

Hej Alle

Velkommen til februar måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne første udgave i 2023 starter vi i kælderen og ser på ladepladser til elbiler, derefter går vi en tur forbi affaldspladsen og slutter denne korte rundturen ved vores facade.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Ladebokse til elbiler

Så er alle vores 10 ladebokse til elbiler installeret og idriftsat. Vi har markeret de 10 pladser med symboler for ladepladser på asfalten og med blåt lys over pladserne. Så længe vi ikke har mere end 10 elbiler i kælderen skal disse parkere på de 10 pladser. Øvrige biler må ikke parkere på pladserne til elbiler, men skal anvende de andre pladser i kælderen.

Vi henstiller til, at alle beboere respekter p-pladserne der er reserveret til opladning af elbiler, så vi undgår at skulle til at udstede parkeringsafgifter for at parkere almindelige biler på ladepladserne.

Læs mere om parkering af bil her: http://emaljehaven.dk/wp-content/uploads/2022/12/Kaelderplan-Ver-04-03.pdf

Affaldsplads

Københavns kommune har her i januar valgt at hjemtage deres containere til storskrald. Derfor er vores container nu også blevet fjernet. Dette betyder at vi nu skal sortere storskrald i de nye små containere og så skal større ting placeres i de afmærkede områder på affaldspladsen, se de opsatte skilte.

Du skal være opmærksom på at der nu er en del affald som ikke må stilles til storskrald da det skal afleveres på genbrugspladsen. Dette er f.eks. byggeaffald, gips, sanitet, m.m. dette skal afleveres på genbrugspladsen. Genstande der stilles på vores affaldsplads må ikke være længere end 150cm.

Der er blevet omdelt en brochure i alle postkasser hvor du kan læse mere om aflevering af storskrald. Brochuren er også lagt på vores hjemmeside og du kan se den her: http://emaljehaven.dk/wp-content/uploads/2023/02/Storskraldscontainer_fjernes_Folder_2022.pdf

Farligt affald

Vi har også vores aflåste skab til aflevering af farligt affald, husk at sætte affaldet ind i skabet når du aflevere det på affaldspladsen. Koden til skabet er 4444.

Du kan læse mere om farligt affald her http://emaljehaven.dk/wp-content/uploads/2023/02/Farligt_Affald.pdf

Facaden

Vi har nu registreret rigtig mange steder hvor der kommer vand ind gennem facaden når det regner og blæser fra bestemte retninger. Sidste år fik vi udbedret indfatningerne omkring de høje tilbagetrukne vinduer mellem opgang 7A og 7B. Den løsning har vist sig at afhjælpe problemet. Vi har derfor igangsat vores rådgiver med planlægning af udbedring af de øvrige utætheder i vores facade. Vi forventer at arbejdet kan blive påbegyndt til foråret. Der vil komme mere information om dette arbejde.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 10
København NV den 16. december 2022

Hej Alle

Velkommen til december måneds andet nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave kommer der en reminder om vores julefest på søndag og så er der varsling om strømafbrydelse i Emaljehaven på onsdag og afslutningsvis opdatering på arbejderne i vores parkeringskælder.

Og så kan du se den nye indretning af parkeringskælderen her http://emaljehaven.dk/wp-content/uploads/2022/12/Kaelderplan-Ver-04-03.pdf 

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Varsling af strømafbrydelse i Emaljehaven

Da vi skal have tilsluttet vores nye eltavle, til forsyning af vores ladebokse til elbiler, vil der onsdag den 21. december i tidsrummet kl. 10:00 – 12:00 være slukket for strømmen til en del af vores fællesinstallationer her i Emaljehaven. Det medfører at følgende installationer bliver påvirket:

Maskiner og lys i Vaskeri
Lys og køkken i fælleslokale
Lys i P-kælder
Lys i kældergange
Porten til P-Kælderen vil være konstant åben
Varme til lejlighederne
Varmt vand til lejlighederne
Internet og TV afhængig af din udbyder
Døråbner i 9C og 9D

Afbrydelsen vil ikke have indflydelse på elforsyning til din lejlighed.

Opmærkning af parkeringspladser til biler

Så er vi færdige med at få tegnet parkeringspladserne op i vores parkeringskælder. Vi har fået lavet fine nye streger der nu markere hele parkeringspladsen, så nu håber vi, at alle vil respekter stregerne og parkere midt på parkeringspladsen og ikke uden for stregerne, således at vi kan benytte alle vores pladser.

Ligeledes henstiller vi til, at alle beboere respekter p-pladserne der er reserveret til opladning af elbiler, når ladeboksene inden for kort tid idriftsættes. Pladser til elbiler er markeret med blåt lys og elbil ikoner på asfalten.

Læs mere om bilparkering her http://emaljehaven.dk/?page_id=145 

Opmærkning af parkering til cykler

Vi har også fået optegnet områderne der er reserveret til cykler og ladcykler. Cykelparkeringen er stadig markeret med grønt lys.

Vi har som et forsøg fået optegnet pladser til ladcykler nede ved cykelparkeringen bagerst i parkeringskælderen samt langs Rentemestervej. 

Der er i alt optegnet 18 pladser til ladcykelparkering således, at ladcyklerne ikke fylder inde blandt de almindelige cykler. Hvis forsøget virker efter hensigten så vil vi få optegnet yderlige pladser til ladcykler.

Cykeltrailere skal også parkeres på ladcykelpladserne, der kan være to cykeltrailere på en ladcykelplads.

Læs mere om cykelparkering her http://emaljehaven.dk/?page_id=99 

Opmærkning af parkering til motorcykler

Vi har ændret lidt på motorcykelparkering, således at det nu er muligt at parkere motorcykler på begge sider af den skrå væg ved 7A. Motorcykelparkeringen er også optegnet og markeret med skiltning.

Læs mere om motorcykelparkering her http://emaljehaven.dk/?page_id=145 

Ladebokse til El biler

Den 21. december får vi tilsluttet vores eltavle til ladeboksene, herefter mangler vi kun godkendelsen af installationen af Clever før vi kan idriftsætte vores ladebokse.

Julefest i Emaljehaven

Husk at der er julefest i Emaljehaven på søndag den 18. december kl. 14:00 – 17:00 i fælleslokalet.

Alle er velkommen og der vil være æbleskiver, gløgg, saftevand, julekager m.m. Der vil også blive arrangeret juleklip og pyntning af juletræet. Se mere om arrangementet på sedler i opgangen.

Se opslag her http://emaljehaven.dk/

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 09
København NV den 4. december 2022

Hej Alle

Velkommen til december måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave kommer det mest til at handle om vores parkeringskælder, optegning af parkeringsbåse, EL biler og cykeloprydning, men vi slutter dog lige af med lidt julehygge i Emaljehaven.

God fornøjelse med månedens nyhedsbrev.

Opmærkning

Så er vi klar med planen for optegning af vores nye parkeringspladser og cykelparkering i kælderen. Dette arbejde kommer til at foregå mandag den 12. og tirsdag den 13. december. Det medfører, at vi skal have ryddet halvdelen af parkeringskælderen for biler af to omgange, den 12. og 13. december. Arbejdet kommer til at foregå i tidsrummet 07:00 – 16:00 begge dage. Du kan se planen herunder.

De cykler der er parkeret på de yderste cykelstativer i båsene, bedes i alle lade være med at låse fast til cykelstativerne den 12. og 13. december, da cyklerne skal kunne flyttes for at vores håndværker kan male striberne op til ladcykelparkeringen. 

Det er vigtigt at alle respektere de opsatte skilte og afspærringer, således at vores håndværkere kan komme til med deres maskiner m.m. som skal bruges til optegning af stregerne.

Du kan følge information om arbejdet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk 

Cykeloprydning

I uge 43 igangsatte vi en cykeloprydning, så alle cykler er blevet mærket med rød tape. De cykler der ikke har været brugt og som stadig har tape på, vil blive fjernet mandag den 5. december.

Parkeringskælderen fremover

Vores plads i parkeringskælderen er meget presset, og vi har rigtig mange cykler og ladcykler her i Emaljehaven, som vi gerne vil give plads til i kælderen. Derfor er vi nødsaget til at rydde kraftigt op i kælderen.

Således vil det fremover kun være tilladt at parkere indregistrerede biler, motorcykler og cykler i parkeringskælderen. Alle indregistrerede køretøjer med nummerplade skal have en parkeringstilladelse for at holde i P-kælderen, det kælder også alle former for scooter, knallerter, m.m.

Dette medfører, at parkeringskælderen ikke må bruges til opbevaring af legetøj, løbevogne, barnevogne, løbecykler, løbehjul, klapvogne, gamle cykelvrag, m.m. Sådanne genstande vil fremover blive fjernet.

For opbevaring af ovenstående genstande henvises til eget kælderrum eller i lejligheden.

Ladebokse til El biler

Status på installation af vores ladebokse til EL biler er; Ladeboksene er installeret og installationen er ført frem til alle bokse. Vi har fået godkendelse fra Radius, om til tilslutningen til EL nettet og udbygning af vores eltavle. Så nu håber vi at det sidste arbejder med vores eltavle samt godkendelse fra Clever snart er færdige så vi kan få idriftsat ladeboksene.

Julefest i Emaljehaven

Søndag den 18. december kl. 14:00 – 17:00 holder vi julefest i fælleslokalet. Alle er velkommen, der vil være gløgg, saftevand, æbleskiver, julekager m.m. Der vil også blive arrangeret juleklip og pyntning af juletræet. Se mere om arrangementet på sedler i opgangen.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 08
København NV den 30. oktober 2022

Hej Alle

Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave opholder vi os for det meste i parkeringskælderen men slutter alligevel af med tilbud om lidt julehygge i fælleslokalet.

God fornøjelse med månedens nyhedsbrev.

Ladebokse til El biler

Her en status på installation af vores ladebokse til EL biler. Ladeboksene er installeret og installationen er ført frem til alle bokse. Vi mangler dog stadig godkendelse fra Radius, som er den myndighed der skal give lov til tilslutningen til EL nettet. Dette håber vi at vi kan få inden for 1 – 2 måneder. Der kommer mere om EL ladeboksene her i nyhedsbrevet så snart vi ved mere.

Cykeloprydning

Vi har i uge 43 igangsat en cykeloprydning, så alle cykler er blevet mærket med rød tape. De cykler der ikke har været brugt og som stadig har tape på, vil blive fjernet om en måned. Hvis du har en gammel cykel du ikke bruger mere, så vil det være fint at du lader den være med mærke på så vi kan få frigjort noget plads i kælderen, da vi er meget presset på plads til cykler.

Opmærkning

For at få udnyttet pladsen bedre i P-Kælderen er vi igang med at planlægge en ny opmærkning af P-Pladserne. Det medføre at pladserne bliver gjort bredere, således at det bliver nemmere at parkere inden for den enkelte P-Plads. Yderliger så bliver streger tegnet helt ind til væggen så hele pladsen bliver opmærket og ikke som nu, kun med nogle kryds markeringer. 

Med denne ændring af pladsernes størrelse er vi også forberedt til når vi skal have installeret flere ladebokse til EL biler.

Ny cykelparkering

I forbindelse med optegningen af P-Pladser til biler, får vi også lavet en ny plan for parkering af cykler. Vi får lavet nogle dedikerede pladser til ladcykler og der bliver markeret hvor der er almindelig cykelparkering. Du kan se en model af optegningen af cykelparkering nede mellem 9E og 9F samt ved opgangen til parken nede i enden af parkeringskælderen.

Julefest

Emaljehaven har tradition for en hyggelig julefest, særligt for de små. Og det vil vi gerne fortsætte med. Men vi har brug for beboere, der vil være med til at planlægge festen. Lyder det som noget for dig, så skriv til Mette fra ejendommen på clausenmette2@gmail.com vi håber, at nok beboere melder sig til at stå for det, så vi kan fejre julen sammen.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 07
København NV den 28. september 2022

Hej Alle

Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave skal vi en tur rundt og have en status på vores igangværende projekter, læse lidt om indeklima i vinterperioden og så slutter vi af i vores fælleslokale.

God fornøjelse med månedens nyhedsbrev.

Ladebokse til El biler

På torsdag den 29. september starter vi installation af ladebokse til El biler i parkeringskælderen. Dette medføre at der vil være afspærring af nogle parkeringspladser i kælderen, i de områder hvor installation skal foregå. Ligeledes vil der blive ændret i områderne til cykelparkering i kælderen.

Du kan se meget mere om dette på den opsatte skiltning ved de berørte parkeringspladser.

Vi beder også alle vores beboere om at respektere afspæringen, således at vores håndværkere kan komme til at udføre deres arbejde.

Facaden

Vi er igang med arbejdet med udskiftning af inddækninger omkring de høje vinduer. Dette arbejde forventer vi bliver afsluttet i uge 40. Herefter har vi en tæt facade ved 7A og 7B og dermed også løsningen for alle de øvrige steder hvor der er utætheder her i Emaljehaven.

LED lyskilder

Vi har fået udskiftet alle lyskilder i kælderen til LED og nu er vi gået i gang med løbende at udskifte lyskilderne over elevatorer når de gamle brænder ud.

Til næste år kommer turen til alle lamper på trapperne.

Udsugning

Nu hvor vinterperioden starter, vil vi endnu en gang gøre opmærksom på vigtigheden af, at holde minimum en friskluftventil åben i hvert rum i lejligheden.

Således sikre du at der opretholdes et godt indeklima i din lejlighed. Se mere om udsugning og friskluftventiler på vores hjemmeside under punktet “Værd at vide” http://emaljehaven.dk/?page_id=116

Fælleslokalet

Vi har lavet en ny plan for udlejning af fælleslokalet. Fremadrettet er det stadig muligt at leje lokalet på enkeltdage mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Weekendudlejningen er ændret således at du nu lejer lokalet for hele weekenden altså fra fredag til og med søndag.

Vi har også lagt en kalender op på hjemmesiden hvor du kan se hvilke dage lokalet er udlejet.

Du kan se mere om de nye muligheder på vores hjemmeside http://emaljehaven.dk/?page_id=68

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 06
København NV den 4. juli 2022

Hej Alle

Velkommen til juli måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave skal vi, inden vi går på sommerferie, læse lidt om status på vores igangværende facade projekt. Der kommer også lidt information om denne uges jazz program her i Emaljehaven, så er der en lille update på vores projekt med ladebokse til El Biler. Til sidst slutter vi af med lidt reklame for nogle af vores kommende arrangementer her i Emaljehaven.

Inden du starter på læsning af nyhedsbrevet, vil bestyrelsen ønske alle vores beboere her i Emaljehaven en dejlig sommerferie og god fornøjelse med nyhedsbrevet.

Copenhagen Jazz Festival

Så er det i dag mandag den 4. juli kl. 16:00, at vi åbner Copenhagen Jazz Festival her i Emaljehaven. I år har vi fået arrangeret hele 5 koncerter her i Emaljehaven.

Koncerterne bliver afholdt den 4 – 8. juli fra kl. 16:00 på pladsen ved Frederiksborgvej ud for Fælleslokalet. Alle er velkommen.

Program:

Mandag den 4. juli, Alexander Kraglund Quarteto

Tirsdag den 5. juli, Caroline Bugala, Kjeld Lauritsen, Per Gade og Espen Laub

Onsdag den 6. juli, NV jamsession med Henrik Holst Hansens Trio

Torsdag den 7. juli, Jacob Melchior/Birgitte Soojin Jazz Quartet

Fredag den 8. juli, Martin Fabricius Trio

Du kan se og læse mere om arrangementet på vores hjemmeside: http://emaljehaven.dk/?page_id=1000, Facebook og Copenhagen Jazz Festivals hjemmeside: https://jazz.dk/copenhagen-jazz-festival-2022/soegning/?keyword=emaljehaven

Facaden

Vores rådgiver og entreprenør har udarbejdet første prototype på vores nye inddækning omkring de tilbagetrukne vinduer. Inddækningen er monteret og vi har holdt møde med rådgiveren om løsningen. Der er et par justereinger der skal foretages, og det er vores entreprenør gået i gang med. Så snart disse justeringer er udført, vil den nye inddækning blive monteret så vi kan lave en endelig besigtigelse og godkendelse af løsningen.

Vores rådgiver og entreprenør er i gang med at lave et budget på udførelsen, således at vi har et godt beslutningsgrundlag for det videre arbejde.

Vi håber meget, at vi kan få monteret den nye prototype lige omkring sommerferien, således at vi kan få igangsat produktionen af de nye inddækninger, så vi snarest kan få færdiggjort arbejdet.

Så snart vores rådgiver og entreprenør kan lave en tidsplan for arbejdets udførelse så vil den komme ud i vores nyhedsbrev.

Der vil løbende komme mere information om arbejdet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

EL Biler

Vi er godt igang med planlægningen af vores ladebokse til EL biler i P-kælderen. Planen er at vi får opsat 10 ladebokse fordelt ned gennem P-kælderen.

Der vil løbende blive informeret om status på arbejdet i vores nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Kommende arrangementer i Emaljehaven

Ud over Jazz Festivalen som afholdes i denne uge, så har vi også planlagt to andre arrangementer her i Emaljehaven.

Onsdag den 24. og Torsdag den 25. august kommer Batida og afholder 4 arrangementer her i Emaljehaven.

Lørdag den 27. august holder vi sommerfest med loppemarked, spisning og meget mere.

Der vil kommer flere informationer om disse arrangementer i nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 05
København NV den 15. juni 2022

Hej Alle

Velkommen til juni måneds anden nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave skal vi læse lidt om status på vores igangværende projekter her i Emaljehaven. Det drejer sig om facadeprojektet, ny LED belysning i kælderen, reparation af dræn i kælderen, Ladestandere til EL biler og så kommer der lidt om årets store arrangement Copenhagen Jazz Festival i Emaljehaven. Men vi starter med en lille reklame for kommunikation og medier i Emaljehaven.

Kommunikation i Emaljehaven

Vi vil endnu en gang slå et slag for at alle tilmelder sig vores nyhedsbrev og følger Emaljehaven på Facebook, samt jævnligt besøger vores hjemmeside. Det er disse medier vi anvender i forbindelse med udsendelse af informationer til vores beboere. På hjemmesiden kan du også finde rigtig mange oplysninger og informationer, der er gode at havde når du bor i Emaljehaven. Så vi vil rigtig gerne have, at du som læser af vores nyhedsbrev, også vidergiver dette til dine naboer.

LED belysning i kælderen

Da Lysrør er ved at blive udfaset, har vi valgt at få ombygget alle vores armaturer i kælderen til LED. Dette medfører, at der vil foregå en del arbejde i P-Kælderen. I perioder vil der også forekomme afspærring af de P-pladser hvor der er monteret armaturer som skal ombygges.

Reparation af dræn i kælderen

Vores dræn i kælderen er desværre faldet sammen nede bagerst i kælderen ved opgangen til parken. Dette medfører at vi skal have gravet op i kældergulvet og repareret drænet. Cykelparkeringen der er midt på gulvet nede i den bagerste ende vil blive midlertidigt flyttet til de første 4 P-pladser der er afspærret med kegler. Arbejdet vil foregå fra mandag den 20. juni og hele uge 25.

Copenhagen Jazz Festival

I år har vi fået arrangeret hele 5 koncerter her i Emaljehaven i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Koncerterne bliver afholdt den 4 – 8. juli fra kl. 16:00 på pladsen ved Frederiksborgvej ud for Fælleslokalet. Alle er velkommen.

Se mere på vores hjemmeside http://emaljehaven.dk/?page_id=1000 Eller på det officielle program her: https://jazz.dk/copenhagen-jazz-festival-2022/soegning/?keyword=emaljehaven

Der vil komme mere løbende information om arrangementet på vores hjemmeside og Facebook.

Facaden

Vores rådgiver og entreprenør har færdiggjort prototypen på vores nye inddækning omkring de tilbagetrukne vinduer og inddækningen vi blive monteret fra tidlig morgen mandag den 20. juni.

Der vil komme mere information om arbejdet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

EL Biler

Vi er godt igang med planlægningen af vores ladestandere til EL biler i P-kælderen. Vores elektriker er ved at undersøge kabelføringer og hvor meget kapacitet vi har i vores EL tavle. Samtidig er vi i kontakt med vores leverandører af ladestandere for at få afklaret den endelige løsning.

Der vil løbende blive informeret om status på arbejdet i vores nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Cykeloprydning

Vi er ved at få fjernet alle de efterladte cykler i kælderen således, at der snart bliver lidt bedre plads til de cykler der anvendes i det daglige.

Beboermøde

Vi havde et rigtigt godt beboermøde onsdag den 8. juni hvor vi fik en fin rundvisning på NEXT og oplæg fra Områdefornyelse omkring deres projekter i vores område. Vi sluttede af med dejlig Pizza i parken og workshop. På workshoppen fik alle beboere mulighed for, at bidrage med en masse gode input, til det videre arbejde med parken og pladsen mod Frederiksborgvej samt anvendelse af vores øvrige udendørs fællesområder.

Der vil komme mere om dette på fremtidige beboeremøder.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 04
København NV den 2. juni 2022

Hej Alle

Velkommen til juni måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave skal vi høre lidt om vores to arrangementer, beboermøde og Copenhagen Jazz Festival og der kommer lidt status på arbejdet med vores facadeprojekt. Derefter skal vi en tur i kælderen og høre om cykeloprydning og ladestandere til EL Biler og så slutter vi af på affaldspladsen.

Beboermøde

Husk vi har beboermøde onsdag den 8. juni hvor vi mødes ved legepladsen kl. 17:00. Herefter er der rundvisning på NEXT og oplæg fra Områdefornyelse omkring deres projekter. Afslutningsvis er der mulighed for at diskutere ønsker til de nye projekter i Emaljehaven og vi slutter af med lidt at spise.

Så husk at tilmelde dig til arrangementet på park@emaljehaven.dk 

Du kan se mere om arrangementet på opslag i opgange eller på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk

Copenhagen Jazz Festival

Husk at vi igen i år har koncerter her i Emaljehaven i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Vi har opgraderet vores program i år således, at vi nu har hele 5 arrangementer. Koncerterne bliver afholdt den 4 – 8. juli kl. 16:00

Se mere om arrangementet her: https://jazz.dk/copenhagen-jazz-festival-2022/soegning/?keyword=emaljehaven

Der vil komme mere løbende information om det i nyhedsbreve, på vores hjemmeside og Facebook.

Facaden

Vores rådgiver og entreprenør har demonteret inddækninger omkring nogle vinduer og har foretaget undersøgelse af utæthederne.

Der er skitseret en løsning til udbedring af utæthederne og der er igangsat produktion af en prototype på løsningen. Denne vil snarest blive monteret.

Der vil komme mere information om arbejdet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

EL Biler

Vi har fået igangsætningstilladelse til arbejdet med installation af vores ladestandere. Projektering og planlægning af installationen af ladestandere er påbegyndt. Der vil løbende blive informeret om status på arbejdet i vores nyhedsbreve.

Affaldspladsen

Vi har nu fået et nyt skab til aflevering af farligt affald og der er omdelt en folder til alle beboere.

Der er lås på skabet og koden til skabet er 4444. I folderen kan du se hvad det er du skal aflevere i skabet til farligt affald.

Vi har også fået markeret nogle “Stamp dit pap” fliser, her kan du trampe på dit pap inden du smider det i containeren, så der bliver plads til alt vores pap.

Cykeloprydning

Alle cykler er blevet mærket med tape. Hvis du vil beholde din cykel skal du huske at fjerne mærket fra den i denne uge, da cykler med mærke på bliver fjernet i næste uge (uge 23).

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 03
København NV den 1. maj 2022

Hej Alle

Velkommen til maj måneds første nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på arbejdet med vores facadeprojekt, derefter skal vi en tur gennem P-kælderen og høre om ladestandere, en tur i parken og slutter på affaldspladsen og lidt info om cykeloprydning.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Facaden

Der bliver opsat stillads ved 7A og 7B fra mandag den 2. maj. Når stilladset er klart påbegynder vores rådgiver og entreprenør undersøgelsen og demontering af inddækninger m.m. for at få klarlagt årsagen til vandindtrængen.

Der vil komme mere information om arbejdet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

EL Biler

Nu er alle generalforsamlinger gennemført i de små foreninger og vi har lige afholdt generalforsamling i E/F Emaljehaven. Alle foreninger stemte ja til forslaget om etablering af ladestationer til EL biler i P-Kælderen. Så nu bliver arbejdet igangsat. 

Træer i Parken

Vi har fået plantet nye træer i parken efter at vi måtte fælde de to gamle store træer der var blevet syge. Ud over de to nye piletræer er der også plantet 5 æbletræer ved fodboldbanen. 

Affaldspladsen

Vi vil endnu en gang bede vores beboere om at hjælpe med at holde orden på affaldspladsen, da der stadig er mange der smider deres affald på fliserne. Der er containere til alle fraktioner af affald, så hjælp os alle ved at smide dit affald i den rigtige container.

Pizzabakker skal smides i dagrenovation, som der også er container til på pladsen, og ikke i pap.

Mælkekartoner skal smides i plast.

Flamingo skal smides i dagrenovation og ikke i plast.

Cykeloprydning

Vi starter cykeloprydning i uge 18, hvor alle cykler i kælder og på terræn bliver mærket, hvis du ønsker at beholde din cykel så skal du fjerne mærket.

I uge 23 bliver alle efterladte cykler der stadig har mærke på fjernet.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 02
København NV den 13. marts 2022

Hej Alle

Velkommen til marts måneds nyhedsbrev fra Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på arbejdet med undersøgelser af utætheder i facaden, vi har fået afslutte vores udskiftning af målere og så henleder vi opmærksomheden på reglerne omkring hegn og afskærmning.

I den grønne og bæredygtige afdeling har vi info om vores træer i parken og etablering af ladestationer til EL biler.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Hegn og afskærmninger

Nu hvor foråret nærmer sig og vi begynder at opholde os udenfor og måske også laver nye tiltag på jeres altaner og terrasser, vil bestyrelsen henstille til at i holder jer orienteret omkring vores regler for hegn, afskærmninger, efeubede m.m. 

Du kan se regler på vores hjemmeside http://emaljehaven.dk/?page_id=440

Brunata målere

Vi har nu modtaget aktiveringsbreve til vores fjernaflæste nye vand og varmemålere, således at du nu selv kan følge dit forbrug digitalt.

Der er omdelt aktiveringsbreve til alle beboere, der ikke allerede er registreret hos Brunata. I brevet er der vejledning til hvordan du registrere dig og får adgang til dine målerdata.

De beboere der allerede er registreret med mailadresse hos Brunata, de modtager et login via deres mail.

Har du problemer med at logge dig ind, eller mangler du aktiveringsbrev kan du kontakte Brunata kundeservice på www.Brunata.dk eller Tlf.: 77 77 70 00

Facaden

Vi har igangsat undersøgelsen af vores facade de steder hvor vores beboere har meldt om utætheder. Vi har netop modtaget de sidste tilbagemeldinger og nu har vi ca. 20 steder hvor der er registreret vandindtrængen gennemfacaden.

Vi har indgået aftale med vores rådgiver og de har besigtiget tre lejligheder og har lavet en plan for undersøgelse.

Vi har en mistanke om at utætheden skal findes omkring inddækningerne af de tilbagetrukne vinduer. 

Derfor vil der, inden for et par uger, blive opsat stillads langs en del af facaden mod parken, formentlig mellem 7A og 7B, således at vi kan få demonteret dele af facaden.  Formålet er at få klarlagt årsagen til utæthederne. Efterfølgende skal vi have projekteret en løsning vi så kan få udført alle de steder hvor der er utætheder.

Vi vil anbefale, at de lejligheder hvor der kommer fugt ind, tørre godt op og evt. sætter en balje til opsamling af vand og så sørge for løbende at lufte rigtig godt ud og gerne have åbne friskluftventiler i de berørte vinduer.

Hvis der er nogle der oplever utætheder, og i ikke tidligere har meldt det så giv venligst bestyrelsen besked på mail@emaljehaven.dk 

Vi vil løbende informere om arbejdet her i vores nyhedsbrev.

EL Biler

Vi har søgt og fået tildelt tilskud til etablering af 9 stk. ladestationer til EL biler i vores P-Kælder. Vi har et forslag med, på alle generalforsamlinger, om etablering af ladestationer i P-Kælderen. Så mød op til din generalforsamling og stem for etableringen af ladestationer således at vi også her i Emaljehaven kan blive fremtidssikret og give vores beboere mulighed for at anskaffe sig bæredygtige EL biler.

Træer ved Frederiksborgvej

Vi har været nødsaget til at fælde de to gamle birketræer der stod oppe ved Frederiksborgvej, da de var syge og til fare for trafik og gående personer.

Træer i Parken

Der er knækket en stor gren af et af de store træer nede ved affaldspladsen, det skyldes formentlig at træet var råddent. Vi har igangsat en undersøgelse af alle de store træer i parken for at få en vurdering om de er sunde og raske eller vi skal overveje udskiftning.

Vi har fået lavet et forslag til nye træer oppe ved fælleslokalet der hvor det gamle store træ stod. Det træ var også sygt. Der var knækket store grene af i to omgange og til sidst blev vi nød til at fælde det sidste.

Beboermøde

Der var rigtig fin tilslutning til vores beboermøde og gåtur gennem Emaljehaven tirsdag den 1. marts. Vi mødes ca. 25 beboere ved legepladsen kl. 17:30 og gik en tur gennem Emaljehaven. Interessen for arrangementet var fin så vi vil gentage det på et senere tidspunkt, hold øje med vores informationskanaler.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2022 – 01
København NV den 27. februar 2022

Hej Alle

Velkommen til årets første nyhedsbrev her i Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på den sidste del af parkprojektet, lidt info om port til affaldsplads og til kælderen. Vi skal også høre om påbegyndelsen af vores facadeprojet og så er der lift info om kælder og beboermøde.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Trædesten og efeu

Som sidste del af parkprojektet har vi etableret adgang fra de private terrasser via trædesten. Vi har også efterplantet efeu i bedene langs terrasserne, og fået plantet små buske i randzonen.

Bestyrelsen vil gerne minde om at efeubedet tilhører foreningens fællesarealer på samme måde som resten af parken.

Det er derfor ikke tilladt for beboere i stuelejlighederne at ændre ved efeu beplantningen, så eller plante anden bevoksning i bedene, etablere andre adgangsveje gennem efeuen, lave gangbroer eller på anden måde ødelægge vores fælles beplantning.

Vi har brugt rigtig mange penge på at reetablere efeubede og adgangsveje, så vi håber, at alle vil være med til at passe på vores fælles park, så den forbliver pæn og velholdt.

Port til affaldsplads

Vi har nu fået sikret porten til affaldspladsen med nogle yderlige beslag, således at det ikke burde være muligt at vride porten op. Således håber vi at problemer med affaldspladsen er afhjulpet.

Port til kælderen

Porten til P-Kælderen er igen blevet påkørt. Vi er ved at få den repareret og i den forbindelse har vi igangsat et projekt med at få ny skiltning om Max højde samt få markering på ventilatorer i p-kælderen. 

Facaden

Vi har nu igangsat undersøgelsen af vores facade de steder hvor vores beboere har meldt om utætheder. Hvis der er nogle der oplever utætheder, og i ikke tidligere har meldt det så giv venligst bestyrelsen besked på mail@emaljehaven.dk 

Vi har en planlagt besigtigelse i tre lejligheder den 1. marts.

Vi vil løbende informere om arbejdet her i vores nyhedsbrev.

Kælderen

Vi har konstateret at der er nogle af vores beboere der “holder fest” i vores P-kælder og i kældergange. Der bliver røget og sniffet gas. Hvis nogle af vores beboere ser noget må i meget gerne give bestyrelsen besked. Kælderen og kældergange er ikke beregnet til ophold.

Beboermøde

Husk vi har beboermøde i form af en gåtur gennem emaljehaven på tirsdag den 1. marts. Vi mødes ved legepladsen kl. 17:30 og så går vi en tur gennem Emaljehaven og får en snak om vores projekter og der bliver mulighed for alle til at komme med input og gode ideer.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 07
København NV den 27. december 2021

Hej Alle

Velkommen til årets sidste nyhedsbrev her i Emaljehaven. I denne udgave kommer der en kort opsummering af årets største projekter og arrangementer her i Emaljehaven, status på vores målerudskiftning og så skal vi se på hvordan du bortskaffer dit brugte juletræ på en bæredygtig måde, og til sidst et tip til hvordan du sikre at du altid har et godt og sundt indeklima i din lejlighed.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Godt nytår

Inden vi siger godt nytår skal vi lige have et tilbageblik på nogle af de ting der er sket i årets løb i Emaljehaven.

Det har været et år med mange store projekter og arrangementer her i Emaljehaven. Vi har fået færdiggjort vores renovering af den lette facade på Rebslagervej 17 og Rentemestervej 5 og mangler nu kun en enkelt lille mangel så er projektet afslutte. Vi har også fået udført og afsluttet vores renovering af stier i parken, fjernelse af lifte langs Rentemestervej og fået lavet niveufri adgang gennem parken til de opgange der tidligere havde lifte og sidst men ikke mindst så har vi fået ny belysning i hele parken. Endelig har vi også fået udskiftet alle vores energi- og vandmålere så vi fremadrettet kan få udført fjernaflæsning af alle vores målere. Så må vi jo heller ikke glemme vores tre dage med jazzkoncerter her i Emaljehaven under Copenhagen Jazz Festival, som vi forhåbentlig kan gentage til næste sommer.

Bestyrelsen ønsker alle vores beboere i Emaljehaven et rigtig godt nytår og ser frem til et spændende 2022 her i Emaljehaven.

Målerudskiftning

Brunata har været genne de fleste af vores lejligheder og har igangsat vores nye målere. De resterende lejligheder, hvor beboerne ikke var hjemme eller havde afleveret nøgle, vil blive kontakte for igangsætning af deres målere.

Juletræer

Når du er færdig med dit juletræ så kan du aflevere det på græsset over for affaldspladsen, så vil det blive indsamlet af kommunen og genbrugt som træflis og kompost. Alt pynt skal være fjernet, hvis der er en træfod på må den gerne blive siddende.

Friskluftventiler

Husk altid at have mindst en friskluftventil åben i hvert rum i din lejlighed. Dette sikre, at du undgår problemer med fugt, lugtgener og dårligt indeklima. Se mere på vores hjemmeside under punktet “Værd at vide” og “Friskluftventil”. Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=116

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette Link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 06
København NV den 12. december 2021

Hej Alle

Velkommen til decembers nyhedsbrev her i Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på den afsluttende idriftsætning af vores målere, lidt om muligheden for at få udskiftet dit toilet, afslutning af cykelparkering i p-kælderen og til sidst et lille hjertesuk omkring vores opgange og en opfordring til alle beboer om at hjælpe med til at sikre at der ikke opbevares genstande på opgangen. Vi skal alle huske at det er for vores alles sikkerhed at der skal være fri adgang. Vi ved aldrig hvornår der bliver behov for redning i netop din opgange. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Målerudskiftning

Husk at Brunata kommer forbi alle lejligheder i uge 50 altså fra mandag den 13. december til torsdag den 16. december. Det er vigtigt at du enten er hjemme eller har afleveret en nøgle i vores ejendomsinspektør Kim’s postkasse. Du kan se tidspunktet for besøg fra Brunata i brev der er sendt til alle lejligheder fra Brunata.

Toiletter

Da vi har konstateret at en del beboere har problemer med at deres toilet ikke skyller ordentlig, grundet tilkalkning, har vi indgået en aftale med Brøndum om udskiftning af toiletter. I denne aftale kan vores beboere få udskiftet deres toilet og alt indmaden i cisternen for kr. 4.600,- plus moms, hvis i kan samle mere end tre lejligheder der ønsker udskiftning udført samtidigt kan i få lidt rabat på arbejdet, kontakt Brøndum for et endelig tilbud.

Cykelparkering

Vi er nu helt færdige med indretning af vores nye cykelparkering i P-Kælderen. Vi har nu fået rigtig fin orden i alle cyklerne, så fremadrette vil alle øvrige genstande der bliver henstillet i kælderen blive fjernet af vores ejendomsinspektør. Således at vi kan holde god orden i cykelparkeringen i kælderen.

Trappeopgange

Vores trappeopgange er et tilbagevendende problem. Der er rigtig mange af vores beboer der henstiller cykler, barnevogne, sko, indbo, affald, m.m. på vores trapper. Bestyrelsen vil endnu en gang gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at henstille genstande på traperne. Det eneste der må forefindes på traperne er en dørmåtte ved hver lejlighed. Dette er ikke noget der er specielt for Emaljehaven, men er en del af bygningsreglementet således, at det sikres at der altid er plads til at redning kan komme frem til alle lejligheder i tilfælde af brand eller ande behov for akut ambulanceredning.

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 05
København NV den 14. oktober 2021

Hej Alle

Velkommen til efterårets nyhedsbrev her i Emaljehaven. I denne udgave kommer der status på vores målerudskiftning, vi ser på det færdige parkprojekt og vores tilhørende efeubede. Derefter tager vi en ture i kælderen hvor vi får status på vores nye cykelparkering og så slutter vi af i lejlighederne med info om vores friskluftventiler. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Målerudskiftning

Vi er nu ved at være færdige med udskiftningen af vores vand og energimålere, der mangler kun nogle enkelte steder, hvor beboerne ikke har været hjemme da Brøndum var forbi. De berørte beboere vil blive kontakte af Brøndum.

Når udskiftningen er færdig vil vi alle få besøg af Brunata der skal koble måleren til vores fælles fjernaflæsningssystem. Herefter skal vi ikke være hjemme og give adgang til måleraflæsning en gang om året, da aflæsningen fremadrettet vil ske automatisk.

Cykelparkering

Vi er nu næsten færdig med ændringen af vores cykelparkering i kælderen. 

Vi har fået opsat de fleste af vores nye cykelstativer, således at der er blevet væsentlig flere muligheder for at sætte cykler i stativer og låse dem fast.

Vi har senest i denne uge lavet lidt om på 4 af parkeringsbåsene i kælderen mellem opgang 9B og 9F. Vi vil bede alle brugere både biler og cykler at respektere de 4 steder hvor vi har ændret på lyset. Stederne er markeret med skilte på væggen.

Det er sådan at cykler parkeres hvor der er grønt lys og biler parkeres hvor der hvidt lys. Når cykler og biler er kommet på de “rigtige” pladser i de 4 parkeringsbåse vil vi få flyttet de resterende cykelstativer.

Til orientering kan det nævnes at vi har det samme antal pladser til biler og cykler som før omlægningen, vi har blot nu fået en mere jævn fordelign af bil og cykelparkering gennem kælderen.

Se hvor cykler og biler skal holde på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=99

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu færdigt og vi kan alle glæde os over nogle gode stier, hvor det også er muligt at færdes på når det regner. Ligeledes slipper vi for at få alt den sorte stenmel ind i lejligheden. Der er også blevet lagt fast belægning ved alle indgange fra Rentemestervej så man også kan gå på fast underlag fra fortovet og ind i opgangen.

Vi har også fået lavet ny belysning i hele parken så der nu er fin belysning overalt. Vores niveaufrie handicap adgang er nu via den nye sti i parken og hen til opgangsdøren på parksiden af bygningen.

Vi har også fået plante buske i vores efeu som til foråret vil give liv og en naturlig afgrænsning i vores efeubed.

Der er også blevet lagt nye trædesten fra alle terrasser og ud til stien, således, at hvis man øsnker det så kan man gå fra sin terrasse og ud til stien via to trædesten.

Efeubed

I forbindelse med parkprojektet har vi også fået plantet ny efeu der hvor efeuen var trampet ned. Vi vil henstille til, at vores beboere ikke bruger efeubedet som adgangsvej, men kun bruger de to trædesten der nu er lagt ved hver terrasse. Hvis ikke denne adgang er tilstrækkelig så må adgangen til terrassen foregå gennem lejligheden, på samme måde som de lejligheder der har altaner.

Det skal pointeres at efeubedet ikke tilhøre den enkelte stuelejlighed men er en del af vores fællesarealer og derfor må den enkelte beboer ikke lave egne stier, plante i bedene eller ødelægge efeuen.

Friskluftventiler

Nu hvor efteråret nærmer sig og vi opholder os mere indedøre, vil vi igen gøre opmærksomme på vigtigheden af at have friskluftventiler åbne i alle rum i lejligheden. Vi har en fælles boligudsugning her i Emaljehaven og for at dit indeklima skal være optimalt så skal du have friskluftventilerne åbne.

Du kan læse mere om det på vores hjemmeside på dett link: http://emaljehaven.dk/?page_id=116

Hjemmeside

Du kan på vores hjemmeside finde mange gode informationer om hvordan det er at bo i Emaljehaven og en masse hjælp til drift og vedligeholde din lejlighed. Du finder vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk

Nyhedsbrev

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 04
København NV den 20. juni 2021

Hej Alle

Dette nyhedsbrev er en kort status på de projekter vi lige p.t. har igang her i Emaljehaven. Det vil, i den forbindelse, også være gavnligt for alle at holde sig orienteret på vores hjemmeside hvor vi løbende lægger nye informationer og status op om projekterne. 

Til vores nye abonnenter på vores nyhedsbrev kan vi oplyse, at du kan genlæse alle de tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside eller på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=188

Målerudskiftning

Vi er kommet godt igang med udskiftningen af vores målere i alle lejligheder. Du kan følge fremdriften i projektet på vores hjemmeside på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=771

På hjemmesiden kan du også læse om projektet og vi vil løbende informer på hjemmesiden hvis der er ændringer.

Brøndum vil opsætte sedler i de enkelte opgange dagen før arbejdet skal udføres.

Cykelparkering

Vi er igang med at lave lidt om på vores cykelparkering. Det vil sige at vi har flyttet på nogle af de grønne områder reserveret til cykelparkering. Vi er også ved at finde en løsning med områder til parkering af ladcykler.

Vi har konstateret at denne ændring har givet lidt forvirring i P-Kælderen. Vi vil derfor bede vores beboere hjælpe med at holde orden i kælderen, indtil vi er færdige med planlægningen og opsætningen af alle de nye stativer.

Vi vil meget gerne bede vores beboere om, kun at parkere biler hvor der er hvidt lys og kun at parkere cykler hvor der er grønt lys.

Se hvor cykler og bliver skal holde på dette link: http://emaljehaven.dk/?page_id=99

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu endeligt kommet godt igang. Vores entreprenør er gået igang med at grave ud til de nye stier. Arbejdet forløber planmæssigt og du kan læse meget mere om projektet og se tegninger og tidsplaner på vores hjemmeside. Link til projekt: http://emaljehaven.dk/?page_id=692

Copenhagen Jazz Festival

Nu er Emaljehavens arrangement under Copenhagen Jazz Festival kommet på plads. Der vil være jazz arrangementer på pladsen ved Frederiksborgvej tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27 i tidsrummet 14:00 – 16:30. Herunder kan du se hvilke musikere der spiller de tre dage.

Tirsdag den 6. juli: Christina von Bülow/Pelle von Bülow

Onsdag den 7. juli: Kjeld Lauritsen/Per Gade/Espen Laub

Torsdag den 8. juli: Alexander Kraglund Quarteto

Se mere på Copenhagen Jazz Festival https://jazz.dk/copenhagen-jazz-festival-2021/spillesteder/12554/

Eller på Emaljehaven http://emaljehaven.dk/?page_id=773

Vi glæder os meget til, sammen med de to idémænd bag arrangementet, Alexander Kragelund og Kjeld Lauritsen, at byde alle vores beboere, naboer og øvrige deltagere i Copenhagen Jazz Festival velkommen her i Emaljehaven.

Beboermøde 

Mandag den 21. juni kl. 19:00 er der informationsmøde for alle vores beboere i fælleslokalet her i Emaljehaven. På mødet vil vi orientere om status på de projekter vi lige p.t. har gang i her i Emaljehaven. Der vil også blive mulighed for dialog med bestyrelsen og med de øvrige beboer. Vi glæder os og ser frem til et par hyggelige timer i selskab med vores naboer.

Se mere på opslag i alle opgange.

Nyhedsbrev

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du løbende bliver opdateret på vores projekter og aktiviteter her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 03
København NV den 9. juni 2021

Hej Alle

Velkommen til nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dette nyhedsbrev kommer vi rundt omkring nogle af vores store projekter her i Emaljehaven. Vi starter inde i de enkelte lejligheder hvor vi skal have udskiftet alle vores målere, forbedret fastgørelsen af vores faldstammer og kontrolleret afspærringsventiler. Så går vi gennem kælderen og ser på vores nye cykelparkering. Herefter tager vi turen gennem parken og ser på vores projekt med nye stier og slutter af med Copenhagen Jazz Festival på pladsen ved Frederiksborgvej. 

Målerudskiftning

Vi skal have udskiftet alle vores målere i lejlighederne. Det gælder varmt- og koldt brugsvand samt vores energimåler. Når alle målerne er udskiftet så vil vi få mulighed for at følge vores forbrug på en app og vi slipper for den årlige manuelle måleraflæsning. Samtidig med at målerne udskiftes vil der også blive montere en sikring af vores faldstammer således, at vi i fremtiden undgår, at faldstammerne glider fra hinanden med vandskader til følge, som mange af os desværre har oplevet. Yderliger vil vi også få kontrolleret vores afspærringsventiler således at vi sikre at de alle fungere korrekt.

Vi har indgået aftale med vores VVS firma Brøndum om at gennemføre udskiftningen. Dette arbejde starter mandag den 14. juni, hvor de første lejligheder, i en testopgang, bliver udskiftet. Da det er arbejde der skal udføres i vores teknikskakte, og adgangsforholdene til disse skakte er meget forskellige, vil der kunne forekomme forskydninger i udførelsen.

Brøndum vil opsætte sedler i de enkelte opgange dagen før arbejdet skal udføres i den pågældende opgang. Brøndum starter ved Frederiksborgvej og arbejder sig ned gennem vores ejendom derfra.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme den dag din måler skal udskiftes kan du aflevere en nøgle i Kim’s postkasse.

Der vil være ferie på projektet i uge 27 – 28 – 29.

Der vil løbende blive informeret om målerudskiftningen på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Cykeloprydning

I forbindelse med vores oprydning og rengøring i P-Kælderen er vi også gået igang med at lave lidt om på vores cykelparkering.

Vi har ændret lidt på de områder med grønt lys, altså områder reserveret til cykelparkering, således at disse områder er blevet fordelt mere jævnt ud over hele P-Kælderen. Vi er også ved at indkøbe nogle cykelstativer til ladcykler som de kan låses fast til. I den forbindelse vil der også blive reserveret nogle områder i P-Kælderen forbeholdt ladcykler. Der ud over så indkøber vi flere cykelstativer til almindelige cykler.

Der vil løbende blive informeret om cykelparkeringen på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu endeligt godkendt af Københavns Kommune. 

Projektet starter mandag den 14. juni, men der kan forekomme indledende forberedelsesarbejder fra torsdag i denne uge.

Projektet i parken indeholder følgende hoveddele:

 • Ny fast belægning på alle vores stier, udført med en sort/brun klinke.
 • Ny sti langs dele af ejendommen, således at der bliver handicapadgang til ejendommen via sti i parken. Belægningen på denne sti bliver betonfliser.
 • Fjernelse af lifte langs Rentemestervej og etablering af hegn hvor liftene har været.
 • Fliser fra fortov ind til trapper, så vi undgår at træde i stenmel.
 • Ændret stiforløb ved trappen ned til P-kælderen i parken således, at vi undgår at der løber vand ned når det regner.
 • Plantning af opstammede buske i vedbend langs terrasser.
 • Ny belysning langs alle stier i parken.
 • Trædesten ud fra alle terrasser.
 • Reetablering af vedbend.

Vi glæder os rigtig meget til at komme igang med projektet.

Du kan se tegninger over hele projektet på vores hjemmeside.

Der vil løbende blive informeret om parkprojektet på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Copenhagen Jazz Festival

Vi har i samarbejde med to lokale jazz musikere, her fra NordVest, fået mulighed for at lave et arrangement under Copenhagen Jazz Festival her i Emaljehaven. De to er kendte ansigter på den Københavnske jazz scene og her i NordVest. Alexander Kragelund, der bor her i Emaljehaven og Kjeld Lauritsen der også er bosat her i NordVest er idémændene bag arrangementet.

Planen er at koncerterne afholdes på pladsen ved vores fælleslokale. Det er udendørs koncerter og der er gratis adgang for alle både beboere og, gæster og øvrige deltagere i Copenhagen Jazz Festival. Du er velkommen til at tage din egen yndlingsdrik og madkurv med til arrangementerne, og så nyde koncerterne. Planen er, at der vil være koncerter mandag – fredag i uge 27 i tidsrummet kl. 14:00 – 16:30, men der kan dog forekomme ændringer i programmet. Så følg med på vores hjemmeside eller i programmet for Copenhagen Jazz Festival.

Nyhedsbrev

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev så du løbende bliver opdateret på vores projekter og aktiviteter her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 02
København NV den 2. maj 2021

Hej Alle

Velkommen til årets anden nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dette nyhedsbrev kommer vi rundt omkring flere emner, vi starter udendørs med vinduespudsning og status på projektet med nye stier, så skal vi i kælderen til cykelopryding og rengøring og så slutter vi af i lejlighederne med målerudskiftning.

Vinduespudser

Vi får pudset vinduer fra mandag den 3. maj og frem til torsdag den 6. maj. Dette medfører kørsel med lift i park og på gadesiden af ejendomen. Det vil lette arbejdet for vores vinduespudser hvis vi alle respektere skiltningen om parkeringsforbud i forbindelse med arbejdet. 

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken er nu ved at komme igang. Vi har opstartsmøde med vores rådgiver og entreprenør på tirsdag i næste uge, så nu er der forhåbentlig ikke lang tid til at projektet kommer igang. Der kommer løbende mere information om projektet.

Cykeloprydning

Vi har igangsat en cykeloprydning. Alle gamle cykler, barnevogne m.m. der står i kælderen er blevet mærket med tape. Hvis ikke tapen er fjernet i uge 20 ,når vi påbegynder rengøringen, vil cykel eller genstande blive fjernet.

P-Kælderen

Vi har nu fået planlagt hovedrengøringen af P-Kælderen i uge 20. Arbejdet starter mandag morgen og fortsætter til fredag. Rengøringen vi blive foretaget i etaper startende fra opgang 9F mandag og slutter ved nr 17 fredag. Herunder kan du se planen for rengøringen. I uge 20 skal du sørge for at parkere både biler, cykler, barnevogne m.m. udenfor dagens rengøringsområde. 

Målerudskiftning

Vi er ved at få planlagt målerudskiftningen hos alle vores beboere. Vi skal alle have nye energimålere, og målere til varmt og koldt brugsvand. Dette arbejde forventes at blive igangsat inden for et par uger. Der vil komme mere information om dette arbejde.

Varmeanlæg

Vi har fået foretaget service på vores varmeanlæg så nu er der god varme og varmt vand til alle.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2021 – 01
København NV den 22. marts 2021

Hej Alle,

Velkommen til dette nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dagens nyhedsbrev kommer vi rundt omkring mange emner, vi starter i kælderen med info om nye låse og rengøring, så kommer vi forbi facaderenoveringen, gennem parken og vores nye sti projekt og så kigger vi også lige forbi opgangene og affaldspladsen.

Kælderen

Vi er igang med at få installeret elektroniske låse på de sidste døre i kældere. Arbejdet er påbegyndt idag mandag og vil pågå de kommende dage. Når låsen er skiftet så skal du bruge din nuværende magnetbrik til at åbne dørene på samme måde som ved indgangsdørene.

P-Kælderen

Vi er ved at planlægge en rengøring af parkeringskælderen. Det er foreløbigt planlagt til at tage en uge. I den uge vil kælderen blive opdelt i sektioner hvor 1/5 vil være afspærret hver dag i dagtimerne. I den periode skal du så sørge for at parkere både biler, cykler, barnevogne m.m. udenfor dagens rengøringsområde. Der kommer mere information om rengøringsprojektet.

Facaderenovering

Facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17 er afsluttet og lige nu mangler der kun nogle enkelte mangler der skal udbedres.

Vi er ved at påbegynde udarbejdelse af projekt til afhjælpning af utætheder i facaden, vi har lige p.t. ca. 10 steder hvor der kommer vand ind.

Renovering af stier i parken

Vores projekt med etablering af nye stier og belægning i parken ligger stadig og afventer behandling i Københavns kommune. Der kommer mere information om projektet og udførelsen når vi har modtaget tilladelsen.

Du kan følge med i projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Opgange

Vi har fået lagt nye fine sorte måtter i alle opgange.

Husk det er ikke tilladt at bruge vores opgange til opbevaring af indbo, parkering af cykler og barnevogne, skostativer m.m. Det eneste der må være på trappen er en dørmåtte ved hver lejlighed. Du kan læse mere om reglerne for brug af opgange her https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/ 

Affaldspladsen

Vi vil igen opfordre vores beboere til at hjælpe med til at holde orden på vores affaldsplads og sørge for, at smide affald i de rigtige containere. Din nøgle til lejligheden passer også til låsen i den store container til storskrald.

Vi vil her i foråret få ommærket container og vil udsende yderliger information om brugen og sortering på affaldspladsen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 05
København NV den 13. oktober 2020

Hej Alle,

Velkommen til dette efterårsferie nyhedsbrev fra Emaljehaven. I dagens nyhedsbrev kommer vi rundt omkring mange emner, vi starter i kælderen med info om tyveri og cykelparkering, så kommer vi gennem parken og vores grønne områder og så kigger vi også lige forbi opgangene og vores projekter på ejendommen.

P-Kælderen

Vi oplever desværre stadig en del tyverier af cykler og knallerter fra vores p-kælder. Vi har i bestyrelsen kontakt med lokalpolitiet som har fået adgang til vores kælder og de er begyndt at patruljere jævnligt i p-kælderen og inde i kældergangene. Der ud over så er bestyrelsen igang med at undersøge yderliger præventive tiltag for at stoppe tyverierne.

Vi opfordre samtidig alle vores beboer til at være opmærksomme på hvem der smutter med ind gennem døre og porten, særligt når du køre ind gennem porten. Her er der flere beboere der har oplevet, at der står personer oppe på vejen som så løber ned og smutter med ind når man er kørt ind gennem porten.

Hvis du oplever nogle af ovenstående situationer i kælderen er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen og beskrive din oplevelse, så giver vi det videre til politiet.

Det er også vigtigt at du giver bestyrelsen besked hvis du har fået stjålet noget i kælderen så vi, sammen med politiet, kan danne os et samlet overblik over problemet.

Cykelparkering

Vi er ved at få lavet en udvidet plan over cykelparkering i kælderen således, at der kommer flere cykelstativer op.

Facaderenovering

Vi er godt igang med facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17. Her er nu opsat stillads begge steder og arbejdet skrider godt fremad. Vi forventer at arbejdet bliver afsluttet omkring uge 47.

Renovering af stier i parken

Vi er klar med projektet på de nye stier i parken men lige p.t. afventer vi de sidste tilladelser fra kommunen. Disse forventer vi at få i løbet af en månedstid, men det er ikke altid let at regne med behandlingstider, når der er lukket ned på grund af COVID-19.

Du kan følge med i projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Beplantning

Vi har fået sået vores blomsterblanding i de to bede på pladsen mod Frederiksborgvej og der er nu en rigtig flot blomster eng der står i fuld flor.

Vi har også fået lavet et flot oplæg til ny beplantning og etablering af trædesten ved vinduerne ud for fælleslokalet. Lige p.t. er vi ved at få indhentet tilbud på udførelse af arbejdet hos vores gartner.

Opgangene

Husk det er ikke tilladt at bruge vores opgange til opbevaring af indbo, parkering af cykler og barnevogne, skostativer m.m. Det eneste der må være på trappen er en dørmåtte ved hver lejlighed. Du kan læse mere om reglerne for brug af opgange her https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/ 

Der vil fra bestyrelsen blive fulgt op på rydeligheden af opgange, da dette forhold skal bringes i orden.

Legepladsen

Vi har fået opsat vores nye sandkasse så nu er der blevet mere plads til at lege med sand. Samtidig har vi fået gennemgået hele legepladsen og sikret at alt udstyret fungere optimalt. Vi har også fået givet alt træværket på legepladsen olie så den kan holde sig pæn.

Lokalplan for Drejervej

Vi har fra bestyrelsen indsendt et høringssvar i forbindelse med lokalplanen for Drejervej og Rebslagervej. Du kan læse mere om lokalplanen og se Emaljehavens og alle de andre høringssvar her https://blivhoert.kk.dk/hoering/drejervej-lokalplanforslag

Fælleslokalet

Vi har valgt at følge myndighedernes anbefalinger i forbindelse med anvendelse af fælleslokalet. Således skal lokalet være forladt kl. 22:00. Dette vare ved indtil myndighedernes anbefalinger ændres. Du kan altid følge status på vores hjemmeside under punktet fælleslokale.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 04
København NV den 22. juli 2020

Hej Alle,

Her kommer lidt information om alle vores igangværende projekter her i Emaljehaven.

Facaderenovering

Vi er godt igang med facaderenoveringen ved Rentemestervej 5 og Rebslagervej 17. Her, de kommende uger, vil der blive opsat stillads ved gavlfacaderne og udskiftningen af facaden vil påbegynde.

Dette medføre en midlertidig omlægning af vores affaldshåndtering her i Emaljehaven, se mere om dette længere nede i dette nyhedsbrev.

Renovering af stier i parken

Vi har igangsat et projekt med et få renoveret stierne i vores park. Vi får fjernet stenmelsbelægningen og får lagt sorte klinker på alle de eksisterende stier. Der ud over får vi lavet en ny sti langs ejendommen på parksiden, således at der bliver niveaufri adgang fra parken og ind til de opgange der idag har lift. Herefter vil vi få fjernet liftene langs Rentemestervej og få reetableret hegn og trapper.

Du kan se mere om projektet på vores hjemmeside www.emaljehaven.dk under menuen Parkprojekt.

Midlertidige affaldscontainere

Grundet opsætning af facadestillads ved Rebslagervej 17, etablering af byggeplads og transport af materialer, vil det være nødvendigt at lukke vores egen affaldsplads fra uge 31 og frem til uge 42. I denne periode vil vores containere til pap, plast, metal, bioaffald, m.m. blive flyttet til placeringer i midlertidige affaldsrum (containere), på Rebslagervej og Rentemestervej.

De midlertige affaldsrum (containere) er placeret på følgende steder:

 • Rebslagervej 21
 • Rentemestervej 7B
 • Rentemestervej 11A

Din nøgle til vores egen affaldsplads passer til de midlertidige affaldsrum (containere).

Storskraldscontainer

Storskraldscontaineren er opsat ved Rebslagervej 21. Du må derfor ikke smide storskrald på affaldspladsen, det skal lægges i storskraldscontaineren ved Rebslagervej 21. Din nøgle til affaldspladsen passer til hængelåsene i containerens sidelåger.

Gartner i parken

Vi har lavet aftale med virksomheden Grøn Vækst om vedligehold af de grønne arealer i vores park og øvrige fælles arealer.

Vi har fået foretaget en gennemgang af vores efeu bede og de er blevet luget igennem og til efteråret vil der blive suppleret med efeu de steder hvor der mangler planter.

Grøn Vækst er også gået igang med at fjerne skærverne i bedene på vores plads mod Frederiksborgvej, og har udlagt muld. Herefter blive der sået en blomsterblanding så der kommer en flot blomster eng her til sensommeren.

Ventilation

Vi har lige haft service på vores ventilationsanlæg og der er konstateret enkelte opgange hvor der har været meget kraftigt sug i vores centrale udsugning. Dette skulle meget gerne være ved at blive udbedret, hvis du oplever uregelmæssigheder så giv besked til bestyrelsen.

Sommerfest

Husk at sætte kryds i kalenderen søndag den 30. august, hvor der er sommerfest her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 03
København NV den 24. juni 2020

Hej Alle,

Fernisering i fælleslokalet

Vi har fået nye billeder op i vores fælleslokale. Billederne er skabt af en af Nordvests lokale kunstnere Rikke Jensen. Billederne er fra vores lokalområde, og indeholder en masse kendte bygninger fra Nordvest området, heriblandt også Emaljehaven.

Vi afholder fernisering af udstillingen lørdag den 27. juni kl. 14:00 – 17:00 i fælleslokalet, Rikke og Emaljehaven byder i denne anledning på en lille forfriskning. Der hænger yderligere information i opgangene.

Det vil også være muligt at købe plakater under ferniseringen. Vi glæder os til at se mange beboere til arrangementet.

Sommerfest

Søndag den 30. august kl. 10:00 afholder vi sommerfest her i Emaljehaven. Det er i år lykkedes at samle et hold af beboere der har lyst til at arrangere en sommerfest her i Emaljehaven, det er rigtig dejligt. Der vil være en masse spændende arrangementer i løbet af dagen, så du kan godt glæde dig. Du kan se mere om arrangementet på dette link kortlink.dk/facebook/26b7k

Bæredygtig strøm i Emaljehaven

Vi har indgået aftale med Ørsted om levering af grøn strøm fra vindmølleproduktion så nu er alt vores strøm til Emaljehavens fællesinstallationer blevet grøn og bæredygtig.

Altaner og terrasser

Her når sommervarmen kommer til Emaljehaven og du får lyst til at gøre din altan og terrasse dejlig at være på, skal du være opmærksom på de regler der er for altankasser, afskærmninger, hegn, anvendelse m.m. Du kan se alle regler på vores hjemmeside og hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Det er så ærgerligt at få lavet noget der strider imod reglerne og som så efterfølgende skal laves om.

Affaldspladsen

Vi har lidt udfordringer med kapaciteten på vores affaldsplads, særligt i vores pap containere, så du bedes hjælpe dig selv og dine naboer ved at sørge for at folde papkasser sammen inden de smides ud, så de fylder mindst muligt i containeren.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 02
København NV den 12. april 2020

Hej Alle.

Påskeoverraskelse

Som en påskehilsen til alle vores beboere her i Emaljehaven, har vi fået mulighed for at arrangere en koncert med Tuesday Night Brass Band.

De kommer og spiller mandag den 13. kl. 15:00 i parken og konceptet, i disse Coronatider er, at musikerne står i parken og spiller og tilskuerne sidder på egne altaner og terrasser og lytter til musikken.

Arrangementet bliver også sendt live på baggårdsjazz’s facebookside https://www.facebook.com/baggaardsjazz/ hvor der også er mulighed for at følge arrangementet.

Det er vigtigt at alle myndighedernes forholdsregler i forhold til corona overholdes. Dette betyder, at hvis der forsamles folk i større mængde i parken så afbrydes koncerten, så følg konceptet og lyt med fra egne altaner, terraser og facebook.

Hvis dette overholdes får vi alle en god mandags oplevelse.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2020 – 01
København NV den 29. marts 2020

Hej Alle.

Vinduespudser

Der kommer vinduespudser tirsdag den 30. marts og onsdag den 1. april, hvor de pudser på havesiden og alle indgange og på fællesarealer. Tirsdag den 7. april kommer de og pudser alle vinduer mod Rebslagervej og Rentemestervej. Vinduespudseren starter ca. kl. 06:00.

Affald

Vi vil igen bede alle vores beboere om ikke at stille kasseret indbo m.m. i kældergange, men selv bære det over på vores affaldsplads og sortere det i de rigtige containere.

Trappeopgange.

Vi vil også endnu en gang gøre opmærksom på at det j.f. bygningsreglementet ikke er tilladt at opbevare indbo, barnevogne, skohylder, m.m. på vores opgange. Alle opgange skal holdes fri for alle genstande. Læs mere her: https://hbr.dk/guide/oplag-paa-trapper/

Bestyrelsen vil ivæksætte fjernelse af genstande fra trapper hivs ikke dette efterleves, husk det er for alle vores beboeres sikkerhed at trapperne er rydelige.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 05
København NV den 31. december 2019

Hej Alle.

Godt nytår

Alle vores beboere, leverandører og samarbejdspartnere i Emaljehaven ønskes et rigtig godt nytår.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi har nu fået idriftsat vores nye parkeringssystem i P-Kælderen her i Emaljehaven. Det nye er at du fremover selv skal sørge for at nummeret på din bil og motorcykel er indtastet korrekt i APCOA’s system. Du skal også fremover betale for at parkere din motorcykel i P-kælderen. Se mere om betaling og tilmelding på vores hjemmeside.

Renovering

Vi har påbegyndt renoveringen af den lette facade ved Rebslagervej 17 og Rentemestervej 5. Forundersøgelserne og projekteringen er i gang. Der vil komme mere information om arbejdet først i det nye år. 

Affaldspladsen

Der skal, i forbindelse med renoveringen af facaden, opsættes arbejdsplatforme ved Rebslagervej 17. Dette medfører at det ikke er muligt at køre op til affaldspladsen. Derfor vil der i perioden blive opsat nogle midlertidige affaldscontainere på gaden.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 04
København NV den 17. november 2019

Hej Alle.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. 

Hvis du allerede har en parkeringstilladelse til din bil i kælderen så har du modtaget mail fra NEWSEC med login til indtastning af din bils registreringsnummer. Dette skal du gøre for ikke at risikere at få en kontrolafgift efter 1. december 2019.

Hvis du har en motorcykel holdende i kælderen så skal du kontakte NEWSEC for at få lavet en aftale om parkering da motorcykler fremadrettet skal betale for at parkere i kælderen. Hvis ikke du har lavet en kontrakt og indtastet din motorcykels registreringsnummer i APCOA’s system så vil du kunne få tildelt en kontrolafgift fra 1. december 2019.

Når vi nu går over til kontrol via nummerplader så skal din nummerplade altid være synlig både på biler og motorcykler.

Det nye system er gældende fra 1. december 2019.

Du kan læse mere om parkering i vores P-Kælder på vores hjemmeside under punktet P-Kælder.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 03
København NV den 3. november 2019

Hej Alle.

Parkeringskælder

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. Du vil modtage mere information om dette.

Vi vil som noget nyt også skulle betale for motorcykler i P-kælderen, derfor skal alle motorcykel ejere være opmærksomme på dette. Bestyrelsen har informeret alle motorcykelejere med seddel på deres motorcykel.

Du kan altid se information om parkering på vores hjemmeside.

Cykeloprydning.

Vi er midt i en cykeloprydning, så alle cykler med rød tape på hjulet vil blive fjernet i løbet af næste uge.

Badeværelser.

Alle vores beboere skal være opmærksomme på vedligeholdelse af bløde fuger i badeværelse. Det er den enkelte beboeres ansvar at fuger i eget badeværelse er tætte således at der ikke kommer vand ned til underboen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 02
København NV den 21. januar 2019

Hej Alle.

Fibernet installation.
Fibia er nu gennem første del af installationen af vores fibernet. Der har imidlertid været nogle udfordringer med arbejdet. Dette har desværre medført en forsinkelse af vores fiberinstallation. Fibia vil påbegynde det resterende installationsarbejde ultimo januar og arbejdet vil strække sig til ultimo februar.

Udfordringerne med installationen kan opdeles i tre primære årsager:

– Manglende adgang til lejligheden

– Problemer med føringsveje

– Manglende dokumentation af den opsatte fiberboksen

Så Fibia skal rundt til en del lejligheder igen og færdiggøre installationen. De berørte lejligheder er blevet forvarslet med en seddel i postkassen.

De berørte lejligheder vil modtage en varsling fra Fibia, med den endelige dato i postkassen, nogle dage før Fibias teknikker kommer. Bestyrelsen i din lille forening vil også kontakte dig angående nøgle og adgang til din lejlighed.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside under menuen Fibernet.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 01
København NV den 8. januar 2019

Hej Alle.

Alle vores beboere ønskes et rigtig godt nytår.

Fibernet installation.
Fibia og Waoo er ved at være igennem alle lejligheder med installationen. Der har været nogle enkelte lejligheder hvor der har været problemer med at få trukket kablerne frem. Disse lejligheder vil Fibia komme forbi igen her i løbet af januar måned.

De berørte beboere vil blive varslet af Fibia.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside.

Brunata.

Nu er det tid for at Brunata kommer og aflæser din vand og varme målere, se opslag i opgangen og husk at være hjemme på det varslede tidspunkt.

EL måler.

Vi skal alle have udskiftet EL målere. Kamstrup har udsendt brev til nogle af vores beboere om at de skal være hjemme ved udskiftningen. Det er ikke nødvendigt. Vi har aftalt med Kim at han giver Kamstrup adgang til målerne i kælderen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 06, den 3. juli 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Adgang til altaner.
I forbindelse med gennemgang af vores fuger i hele ejendommen skal vores fugemand have adgang til alle altaner, for at gennemgå fugerne.

Der vil i den forbindelse blive demonteret et par brædder på din altan lige ved altandøren, for at kontrollere og eventuelt udbedre fugerne. Brædderne genmonteres umiddelbart efter arbejdet er udført.

Arbejdet påbegyndes i uge 31.

Emaljehaven er med i Lærebog om Dansk Betonarkitektur.
Et nyt arkitekturværk og lærebog med 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur udkommer nu på Forlaget Vandkunsten. Branchefællesskabet Dansk Beton står bag initiativet til udgivelsen.

I denne bog er Emaljehaven omtalt og der er flotte billeder og beskrivelse af byggeriet. Du kan læse afsnittet om Emaljehaven på vores hjemmeside under punktet ”download”

Fibernet.
Vi har haft emnet om Fibernet oppe på generalforsamlinger i alle 7 foreninger og det er nu besluttet at vi her i Emaljehaven får installeret Fibernet. Arbejdet forventes påbegyndt lige umiddelbart efter sommerferien. Der vil løbende komme mere information om dette på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Grand Ensemble.
Den 15. og 16. juni afholdte Metropolis koncerten Grand Ensemble her i Emaljehaven. Det var en stor succes og et stort tilløbsstykke fra både beboere her i Emaljehaven og fra mange udefrakommende gæster.

Vi skal hilse fra hele holdet bag Grand Ensemble og sige mange tak for lån af Emaljehaven og jeres altaner.

Vi har lagt nogle link til anmeldelser, billeder, video, m.m. på vores hjemmeside under punktet Grand Ensemble. Her kan du så gense arrangementet.

Plakat fra Grand Ensemble
Vi har nogle plakater fra arrangementet liggende som i er velkommen til at få. Hvis du ønsker at få en plakat kan du skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Vi mangler stadig frivillige til at hjælpe med blandt andet madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv. Ønsker du at deltage i planlægningen og afvikling af arrangementet kan du skrive til mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 05, den 10. juni 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Katrien, Nils og Anne fra Grand Ensemble vil være tilstede i Emaljehaven tirsdag d.12. juni kl. 17 – 19, hvor beboerne har mulighed for at stille os spørgsmål og tale med dem om projektet, Grand Ensemble. Katrien, Nils og Anne vil være at finde i parken.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Husk at Grand Ensemble er vært ved en drik for Emaljehavens beboere efter den sidste koncert fredag aften.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble” eller på vores Facebook side.

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Der afholdes informationsmøde, torsdag den 14. juni kl. 19.00, for beboere der ønsker at være frivillige til vores sommerfest.

Vi søger frivillige til blandt andet:
Madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv.

informationsmødet bliver afholdt torsdag den 14. juni kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, rummet bag vaskeriet. Hvis man ikke kan komme til mødet kan man skrive til denne mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 03, den 16. maj 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Se en video fra YouTube her om arrangementet: https://www.youtube.com/watch?v=Zg6u9Zc7uzg

Waoo Fibernet.
Der er blevet taget godt imod tilbuddet om Waoo fibernet på de generalforsamlinger der er afholdt nu, så vi håber dette også bliver tilfældet på de sidste, således at vi kan tilbyde en god, hurtig og økonomisk attraktiv fiberløsning til alle vores beboere.

Sommerfest.
Vi mangler frivillige til at hjælpe til ved vores sommerfest. Så hvis du har tid og lyst til at være med til at arrangere vores sommerfest og loppemarked så kan du kontakte formanden i din bestyrelse eller skrive til vores mail mail@emaljehaven.dk Som medarrangør af sommerfesten får du også mulighed for at præge indholdet af arrangementet og du møder en masse af dine naboer. Sommerfesten afholdes hvert år den sidste lørdag i august måned, i år er det lørdag den 25. august.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Parken.
Vi har som et forsøg opsat en ekstra container i parken, således at alle de folk der benytter parken i det gode vejr har mulighed for at komme af med affaldet. Det ser ud til at virke godt, så lad os fortsat hjælpe hinanden med at holde parken pæn.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 02, den 24. april 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Emaljehaven er blevet kontaktet af Metropolis / Københavns Internationale Teater, der hver sommer præsenterer udendørs gratis forestillinger i København. Metropolis har foreslået et samarbejde om koncerten Grand Ensemble, der tidligere har været opført i Paris og Marseille og nu som led i en større international turné skal opføres i København.

Grand Ensemble er en musikalsk komposition skrevet til en boligblok af den franske komponist Pierre Sauvageot. Kompositionen er en blanding af skreven musik, hverdagslyde og stemmer fra boligblokken, og den opføres af et 60 mands symfoniorkester – Copenhagen Phil – musikere placeres på boligblokkens altaner. Publikum befinder sig udendørs neden for balkonerne.

Koncerten bliver opført omkring opgangene Rebslagervej 17 – 21 og Rentemestervej 5 – 9C. Flere af jer der bor i dette område er allerede blevet kontaktet af Metropolis får at låne jeres altan til koncerten. Der er rigtig god opbakning til arrangementet fra vores beboere, så vi kan alle glæde os til et spændende arrangement til sommer.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Waoo Internet.
Der bliver afholdt informationsaften om vores nye internetløsning den 2. maj i fælleslokalet. Der kommer særskilt invitation til alle beboere fra Waoo.

Port til P-Kælder.
Vi har fået monteret radar på porten således at den nu åbner automatisk når du nærmer dig porten. Dette gælder for både biler, cykler og gående. Du kan stadig gå ud af døren uden at porten åbner.

Når du skal ind udefra så skal du stadig bruge din brik til at åbne med, på samme måde som ved indgangsdørene.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Vi er lige p.t. ved at få skiftet de aluminiums false hvor der er bagfald på, det er det liftarbejde der pågår i parken lige p.t.

Affald.
Det er ikke tilladt, grundet brandsikkerhed, at stille affald og indbo i kældergange, p-kælder, trapper m.m. Vi vil henstille til vores beboere om at bruge vores affaldsplads når i rydder op i jeres kælderrum eller i lejligheden.

Husk at jeres nøgle til lejligheden også passer til hængelåsene i sidelågerne på containeren til storskrald. Så vi vil meget gerne bede alle vores beboere om at hjælpe til med at holde rydeligt og pænt nede på affaldspladsen. Det vil være en stor hjælp til os alle hvis vi hver især smider storskrald ind i containeren frem for bare at efterlade det på affaldspladsen, så vores vicevært efterfølgende skal gå og bruge tid på at rydde op efter vores beboere.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 01, den 23. januar 2018

Hej Alle.

Så er vi kommet i gang med 2018 og bestyrelsen ser frem til 2018 her i Emaljehaven.

Fuger.
Årets første store opgave er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vores fugefirma starter mandag den 29. januar med at skifte defekte fuger på facaden og omkring vinduer. Dette arbejde vil medføre kørsel med lift i parken og aktiviteter omkring facaden.

Hjemmeside.
Vi har nu fået opdateret vores hjemmeside med nyt design og flere informationer. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med interessante og nyttige informationer for beboere her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 07, den 31 december 2017.

Hej Alle.

Så er der nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Godt nytår.
Bestyrelsen ønsker alle vores beboere et rigtig godt nytår og tak for det gamle. Vi glæder os til det fortsatte arbejde her i Emaljehaven i 2018.

Julefest.
Den 17. december blev der holdt julehygge i fælleslokalet og der var traditionelt mødt mange nisseklædte børn og voksne frem, til en hyggelig dag.

Fyrværkeri.
Der bliver traditionelt skudt en masse flot fyrværkeri af her i Emaljehaven nytårsaften, det er rigtig flot og en festlig måde at byde det nye år velkommen på. Når så i skal ud og trække frisk luft 1. nytårsdag så vil det være dejligt hvis i lige hjælper til med at samle jeres afskudte fyrværkeri op i parken og på pladsen.

Fuger.
En af de store opgaver i 2018 er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vi har haft stillads oppe her i december og håber på at vi endelig har fundet årsagen og dermed kan få sat udbedringen i gang her i det nye år.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp hvis i alle smider alt jule- og nytårsaffald i de rigtige containere nede på affaldspladsen så alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Nyhedsbreve.
Alle de tidligere nyhedsbreve er samlet på vores hjemmeside under menuen EMALJEHAVEN.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Lige p.t. er vi ved at få omlagt vores hjemmeside så aktuelle informationer vil blive lagt ud på vores Facebook side.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 06, den 9. oktober 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Udluftning.

Nu vi er kommet ind i den kolde og mørke tid er det stadig vigtigt at du som beboer har dine friskluftventiler åbne i dine vinduer. Det er gennem disse ventiler at vores udsugning trækker frisk erstatningsluft ind. Du sikre et godt og sundt indeklima i din lejlighed ved at have nogle åbne ventiler i alle rum i lejligheden. Du kan læse mere om udluftning, udsugning, friskluftventiler og emhætte på vores hjemmeside under menuen VÆRD AT VIDE.

Vinduespudser.
Vi får pudset vinduer i uge 43.

Bioaffald.
Så er vores containere til bioaffald ankommet. Så nu kan du begynde at sorter dit affald i endnu en fraktion.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp, og besparelse for os alle, hvis i alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Det vil sige du smider dit affald i de rigtige container og ikke bare efterlader det på fliserne på pladsen. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Cykeloprydnign.
Så er vi i gang med cykeloprydningen. Alle cykler er ultimo september blevet opmærket med rødt tape. De cykler der stadig har tape på den 1. november vil blive fjernet.

Oprydning på opgange.
Husk at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 05, den 20. september 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Cykeloprydning.Så er det igen tid for cykeloprydning. Kim får mærket alle cykler op inden udgangen af september, og så har alle en måned til at fjerne markeringen på de cykler der skal beholdes, de øvrige cykler vil blive fjernet.

Lukketid på Porten.
Da vi flere gange har kunnet konstateret, at der er ubudne personer der smutter med ind når vores beboere køre ind gennem porten, har vi valgt at sætte lukketiden på porten ned, så den nu lukkere hurtigere efter at du har passeret.

Børneudvalg.
Det vil være dejligt hvis der er nogle beboere der har lyst til at genoprette vores børneudvalg. Vi har tidligere haft et børneudvalg der stod for at afholde arrangementer for alle børnene her i Emaljehaven, med stor succes. Hvis du har lyst til at deltage i sådan et udvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfestudvalg.
Vores sommerfest er jo desværre blevet aflyst nogle år, grundet mangel på frivillige til at hjælpe med til at planlægge og afvikle arrangementet. Det vil være dejligt hvis der var nogle beboere der havde lyst til at deltage i arbejdet med at planlægge vores sommerfest. Hvis du har lyst til at deltage i sommerfestudvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Oprydning på opgange.
Hus at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 04, den 28. august 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Sommerfest.Da der ikke har været tilstrækkelig med frivillige der har meldt sig til at hjælpe med planlægningen og afviklingen af vores sommerfest, har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets sommerfest.
Vi håber i bestyrelsen, at der næste år er flere beboere der har lyst til at være med til at afvikle vores sommerarrangement.

Altankasser.
Der er stadig nogle beboere der har altankasser hængende udvendig på deres altan, dette er ikke tilladt. Altankasser skal hænge på indersiden af altanen, da der ellers er fare for at underboer kan blive ramt, hvis de falder ned. Der har været tilfælde hvor udvendige altankasser er faldet ned, men heldigvis ikke ramte nogle personer.

Oprydning på opgange.
Vi har nu igangsat rydningen af vores opgange. Der er blevet omdelt sedler i dag og de er ophængt i alle opgange. Samme seddel vil blive fremsendt fra administrator til alle beboere.
Så for at gøre det lettest for alle, så bedes alle vores beboere få fjernet alle deres personlige genstande fra trappeopgange og fællesarealer.
Fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Telte og pavilloner i parken.
Der har i løbet af sommeren været et par tilfælde af beboere der har opsat telte og pavilloner i parken, det skal præciseres, at det ikke er tilladt at opsætte dette i parken og på vores fællesarealer. Du er velkommen til at bruge vores borde og bænke til arrangementer i parken, men uden telt og pavillon.

Grill i parken.
Det er ikke tilladt at opsætte grill i parken. Grill henvises til private altaner og terrasser.

Nyt nøglesystem.
Vores nye Salto nøglesystem er nu installeret på alle vores yderdøre. Du kan læse hvordan du kan bestille ekstra nøglebrikker på vores hjemmeside under punktet VÆRD AT VIDE.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 03, den 31. juli 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven.

Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyhedsbrev.
Der har været en del problemer med levering af vores nyhedsbrev til de tilmeldte mailadresser. Vi har nu skiftet til en ny leverandør af nyhedsbrevsløsningen og vi håber nu det kommer ud til alle.
For at teste dette vil det være en hjælp hvis du vil besvare dette nyhedsbrev med et OK, eller sende mail til mail@emaljehaven.dk blot med et OK i emnefeltet, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Dette nyhedsbrev er nummer 3 i år og det er en sammenskrivning af nummer 1 og 2 som ikke er kommet ud til alle.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, der har været nogle liftproblemer hvorfor arbejdet er blevet forsinket, de resterende vinduer vil blive pudset snarest, følg informationen på vores hjemmeside.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi har fået udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.

Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.
Parken.Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.
Bord og Bænke.Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 02, den 30. juli 2017.

Hej Alle.

Der har været problemer med levering af vores nyhedsbrev til nogle af de tilmeldte mailadresser. For at lokalisere problemet vil det være en hjælp hvis du vil sende en mail til mail@emaljehaven.dk blot med et ok i emnefeltet hvis du har modtaget dette nyhedsbrev, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Til orientering har vi valgt at medsende det første nyhedsbrev, således at alle får informationerne. Nyhedsbrevet er indsat efter det nye nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, dette arbejde forventes afsluttet i løbet af uge 30.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi får i løbet af et par uger udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.
Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 01, den 30. juli 2017.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven. Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.
Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.

Parken.
Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Bord og Bænke.
Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Ligeledes har vi bestilt udskiftning af 3 bænke der er gået i stykker. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Alle vores beboere ønskes en dejlig sommer