Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev nederst på alle sider. Vi udsender nyhedsbreve med informationer der er relevante for beboere i Emaljehaven.

Her kan du finde de tidliger nyhedsbreve.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 05
København NV den 31. december 2019

Hej Alle.

Godt nytår

Alle vores beboere, leverandører og samarbejdspartnere i Emaljehaven ønskes et rigtig godt nytår.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi har nu fået idriftsat vores nye parkeringssystem i P-Kælderen her i Emaljehaven. Det nye er at du fremover selv skal sørge for at nummeret på din bil og motorcykel er indtastet korrekt i APCOA’s system. Du skal også fremover betale for at parkere din motorcykel i P-kælderen. Se mere om betaling og tilmelding på vores hjemmeside.

Renovering

Vi har påbegyndt renoveringen af den lette facade ved Rebslagervej 17 og Rentemestervej 5. Forundersøgelserne og projekteringen er i gang. Der vil komme mere information om arbejdet først i det nye år. 

Affaldspladsen

Der skal, i forbindelse med renoveringen af facaden, opsættes arbejdsplatforme ved Rebslagervej 17. Dette medfører at det ikke er muligt at køre op til affaldspladsen. Derfor vil der i perioden blive opsat nogle midlertidige affaldscontainere på gaden.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 04
København NV den 17. november 2019

Hej Alle.

Nyt system til parkeringslicencer for bil og motorcykler

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. 

Hvis du allerede har en parkeringstilladelse til din bil i kælderen så har du modtaget mail fra NEWSEC med login til indtastning af din bils registreringsnummer. Dette skal du gøre for ikke at risikere at få en kontrolafgift efter 1. december 2019.

Hvis du har en motorcykel holdende i kælderen så skal du kontakte NEWSEC for at få lavet en aftale om parkering da motorcykler fremadrettet skal betale for at parkere i kælderen. Hvis ikke du har lavet en kontrakt og indtastet din motorcykels registreringsnummer i APCOA’s system så vil du kunne få tildelt en kontrolafgift fra 1. december 2019.

Når vi nu går over til kontrol via nummerplader så skal din nummerplade altid være synlig både på biler og motorcykler.

Det nye system er gældende fra 1. december 2019.

Du kan læse mere om parkering i vores P-Kælder på vores hjemmeside under punktet P-Kælder.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 03
København NV den 3. november 2019

Hej Alle.

Parkeringskælder

Vi er ved at få indført et nyt kontrolsystem i vores parkeringskælder, dette medfører at du fremadrettet vil skulle registrere din bil og motorcykel på nummerplade i stedet for kort i forruden. Du vil modtage mere information om dette.

Vi vil som noget nyt også skulle betale for motorcykler i P-kælderen, derfor skal alle motorcykel ejere være opmærksomme på dette. Bestyrelsen har informeret alle motorcykelejere med seddel på deres motorcykel.

Du kan altid se information om parkering på vores hjemmeside.

Cykeloprydning.

Vi er midt i en cykeloprydning, så alle cykler med rød tape på hjulet vil blive fjernet i løbet af næste uge.

Badeværelser.

Alle vores beboere skal være opmærksomme på vedligeholdelse af bløde fuger i badeværelse. Det er den enkelte beboeres ansvar at fuger i eget badeværelse er tætte således at der ikke kommer vand ned til underboen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 02
København NV den 21. januar 2019

Hej Alle.

Fibernet installation.
Fibia er nu gennem første del af installationen af vores fibernet. Der har imidlertid været nogle udfordringer med arbejdet. Dette har desværre medført en forsinkelse af vores fiberinstallation. Fibia vil påbegynde det resterende installationsarbejde ultimo januar og arbejdet vil strække sig til ultimo februar.

Udfordringerne med installationen kan opdeles i tre primære årsager:

– Manglende adgang til lejligheden

– Problemer med føringsveje

– Manglende dokumentation af den opsatte fiberboksen

Så Fibia skal rundt til en del lejligheder igen og færdiggøre installationen. De berørte lejligheder er blevet forvarslet med en seddel i postkassen.

De berørte lejligheder vil modtage en varsling fra Fibia, med den endelige dato i postkassen, nogle dage før Fibias teknikker kommer. Bestyrelsen i din lille forening vil også kontakte dig angående nøgle og adgang til din lejlighed.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside under menuen Fibernet.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2019 – 01
København NV den 8. januar 2019

Hej Alle.

Alle vores beboere ønskes et rigtig godt nytår.

Fibernet installation.
Fibia og Waoo er ved at være igennem alle lejligheder med installationen. Der har været nogle enkelte lejligheder hvor der har været problemer med at få trukket kablerne frem. Disse lejligheder vil Fibia komme forbi igen her i løbet af januar måned.

De berørte beboere vil blive varslet af Fibia.

Fibernet bestilling.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken, Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Du kan hente bestillingslisten på vores hjemmeside.

Brunata.

Nu er det tid for at Brunata kommer og aflæser din vand og varme målere, se opslag i opgangen og husk at være hjemme på det varslede tidspunkt.

EL måler.

Vi skal alle have udskiftet EL målere. Kamstrup har udsendt brev til nogle af vores beboere om at de skal være hjemme ved udskiftningen. Det er ikke nødvendigt. Vi har aftalt med Kim at han giver Kamstrup adgang til målerne i kælderen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 06, den 3. juli 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Adgang til altaner.
I forbindelse med gennemgang af vores fuger i hele ejendommen skal vores fugemand have adgang til alle altaner, for at gennemgå fugerne.

Der vil i den forbindelse blive demonteret et par brædder på din altan lige ved altandøren, for at kontrollere og eventuelt udbedre fugerne. Brædderne genmonteres umiddelbart efter arbejdet er udført.

Arbejdet påbegyndes i uge 31.

Emaljehaven er med i Lærebog om Dansk Betonarkitektur.
Et nyt arkitekturværk og lærebog med 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur udkommer nu på Forlaget Vandkunsten. Branchefællesskabet Dansk Beton står bag initiativet til udgivelsen.

I denne bog er Emaljehaven omtalt og der er flotte billeder og beskrivelse af byggeriet. Du kan læse afsnittet om Emaljehaven på vores hjemmeside under punktet ”download”

Fibernet.
Vi har haft emnet om Fibernet oppe på generalforsamlinger i alle 7 foreninger og det er nu besluttet at vi her i Emaljehaven får installeret Fibernet. Arbejdet forventes påbegyndt lige umiddelbart efter sommerferien. Der vil løbende komme mere information om dette på vores hjemmeside og i nyhedsbreve.

Grand Ensemble.
Den 15. og 16. juni afholdte Metropolis koncerten Grand Ensemble her i Emaljehaven. Det var en stor succes og et stort tilløbsstykke fra både beboere her i Emaljehaven og fra mange udefrakommende gæster.

Vi skal hilse fra hele holdet bag Grand Ensemble og sige mange tak for lån af Emaljehaven og jeres altaner.

Vi har lagt nogle link til anmeldelser, billeder, video, m.m. på vores hjemmeside under punktet Grand Ensemble. Her kan du så gense arrangementet.

Plakat fra Grand Ensemble
Vi har nogle plakater fra arrangementet liggende som i er velkommen til at få. Hvis du ønsker at få en plakat kan du skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Vi mangler stadig frivillige til at hjælpe med blandt andet madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv. Ønsker du at deltage i planlægningen og afvikling af arrangementet kan du skrive til mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 05, den 10. juni 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Katrien, Nils og Anne fra Grand Ensemble vil være tilstede i Emaljehaven tirsdag d.12. juni kl. 17 – 19, hvor beboerne har mulighed for at stille os spørgsmål og tale med dem om projektet, Grand Ensemble. Katrien, Nils og Anne vil være at finde i parken.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Husk at Grand Ensemble er vært ved en drik for Emaljehavens beboere efter den sidste koncert fredag aften.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble” eller på vores Facebook side.

Sommerfest.
Årets sommerfest afholdes lørdag den 25. august 2018.

Der afholdes informationsmøde, torsdag den 14. juni kl. 19.00, for beboere der ønsker at være frivillige til vores sommerfest.

Vi søger frivillige til blandt andet:
Madlavning, grill, hoppeborge, loppemarked, konkurrencer, oprydning osv.

informationsmødet bliver afholdt torsdag den 14. juni kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, rummet bag vaskeriet. Hvis man ikke kan komme til mødet kan man skrive til denne mail fest@emaljehaven.dk

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 03, den 16. maj 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Metropolis begynder opsætning af udstyr den 13. juni. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00. Og der vil foregå oprydning den 16. juni efter sidste koncert er slut kl. 22:00 og ca. 3 timer frem.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Se en video fra YouTube her om arrangementet: https://www.youtube.com/watch?v=Zg6u9Zc7uzg

Waoo Fibernet.
Der er blevet taget godt imod tilbuddet om Waoo fibernet på de generalforsamlinger der er afholdt nu, så vi håber dette også bliver tilfældet på de sidste, således at vi kan tilbyde en god, hurtig og økonomisk attraktiv fiberløsning til alle vores beboere.

Sommerfest.
Vi mangler frivillige til at hjælpe til ved vores sommerfest. Så hvis du har tid og lyst til at være med til at arrangere vores sommerfest og loppemarked så kan du kontakte formanden i din bestyrelse eller skrive til vores mail mail@emaljehaven.dk Som medarrangør af sommerfesten får du også mulighed for at præge indholdet af arrangementet og du møder en masse af dine naboer. Sommerfesten afholdes hvert år den sidste lørdag i august måned, i år er det lørdag den 25. august.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Parken.
Vi har som et forsøg opsat en ekstra container i parken, således at alle de folk der benytter parken i det gode vejr har mulighed for at komme af med affaldet. Det ser ud til at virke godt, så lad os fortsat hjælpe hinanden med at holde parken pæn.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 02, den 24. april 2018

Hej Alle.

Så er der nyt fra Emaljehaven.

Grand Ensemble.
Emaljehaven er blevet kontaktet af Metropolis / Københavns Internationale Teater, der hver sommer præsenterer udendørs gratis forestillinger i København. Metropolis har foreslået et samarbejde om koncerten Grand Ensemble, der tidligere har været opført i Paris og Marseille og nu som led i en større international turné skal opføres i København.

Grand Ensemble er en musikalsk komposition skrevet til en boligblok af den franske komponist Pierre Sauvageot. Kompositionen er en blanding af skreven musik, hverdagslyde og stemmer fra boligblokken, og den opføres af et 60 mands symfoniorkester – Copenhagen Phil – musikere placeres på boligblokkens altaner. Publikum befinder sig udendørs neden for balkonerne.

Koncerten bliver opført omkring opgangene Rebslagervej 17 – 21 og Rentemestervej 5 – 9C. Flere af jer der bor i dette område er allerede blevet kontaktet af Metropolis får at låne jeres altan til koncerten. Der er rigtig god opbakning til arrangementet fra vores beboere, så vi kan alle glæde os til et spændende arrangement til sommer.

Koncerten bliver opført den 15. og 16. juni to gange hver dag kl. 19:00 og 21:00. Der vil være generalprøve torsdag den 14. juni kl. 17:00 – 22:00.

Der er mere information på vores hjemmeside under menuen ”Grand Ensemble”. Vi vil også løbende opdatere informationer om arrangementet på vores hjemmeside.

Waoo Internet.
Der bliver afholdt informationsaften om vores nye internetløsning den 2. maj i fælleslokalet. Der kommer særskilt invitation til alle beboere fra Waoo.

Port til P-Kælder.
Vi har fået monteret radar på porten således at den nu åbner automatisk når du nærmer dig porten. Dette gælder for både biler, cykler og gående. Du kan stadig gå ud af døren uden at porten åbner.

Når du skal ind udefra så skal du stadig bruge din brik til at åbne med, på samme måde som ved indgangsdørene.

Fuger.
Vi har nu fået skiftet alle fuger på de facader der har tilbagetrukne vinduer med aluminiums false. Vi mangler nu at få skiftet på altaner og terrasser. Dette arbejde kræver at fugemanden skal ind på alle altaner og terrasser. Så i løbet af de næste par måneder skal vi have adgang til din altan via din lejlighed. Der kommer mere information om dette.

Vi er lige p.t. ved at få skiftet de aluminiums false hvor der er bagfald på, det er det liftarbejde der pågår i parken lige p.t.

Affald.
Det er ikke tilladt, grundet brandsikkerhed, at stille affald og indbo i kældergange, p-kælder, trapper m.m. Vi vil henstille til vores beboere om at bruge vores affaldsplads når i rydder op i jeres kælderrum eller i lejligheden.

Husk at jeres nøgle til lejligheden også passer til hængelåsene i sidelågerne på containeren til storskrald. Så vi vil meget gerne bede alle vores beboere om at hjælpe til med at holde rydeligt og pænt nede på affaldspladsen. Det vil være en stor hjælp til os alle hvis vi hver især smider storskrald ind i containeren frem for bare at efterlade det på affaldspladsen, så vores vicevært efterfølgende skal gå og bruge tid på at rydde op efter vores beboere.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2018 – 01, den 23. januar 2018

Hej Alle.

Så er vi kommet i gang med 2018 og bestyrelsen ser frem til 2018 her i Emaljehaven.

Fuger.
Årets første store opgave er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vores fugefirma starter mandag den 29. januar med at skifte defekte fuger på facaden og omkring vinduer. Dette arbejde vil medføre kørsel med lift i parken og aktiviteter omkring facaden.

Hjemmeside.
Vi har nu fået opdateret vores hjemmeside med nyt design og flere informationer. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med interessante og nyttige informationer for beboere her i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 07, den 31 december 2017.

Hej Alle.

Så er der nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Godt nytår.
Bestyrelsen ønsker alle vores beboere et rigtig godt nytår og tak for det gamle. Vi glæder os til det fortsatte arbejde her i Emaljehaven i 2018.

Julefest.
Den 17. december blev der holdt julehygge i fælleslokalet og der var traditionelt mødt mange nisseklædte børn og voksne frem, til en hyggelig dag.

Fyrværkeri.
Der bliver traditionelt skudt en masse flot fyrværkeri af her i Emaljehaven nytårsaften, det er rigtig flot og en festlig måde at byde det nye år velkommen på. Når så i skal ud og trække frisk luft 1. nytårsdag så vil det være dejligt hvis i lige hjælper til med at samle jeres afskudte fyrværkeri op i parken og på pladsen.

Fuger.
En af de store opgaver i 2018 er det fortsatte arbejde med at få skifte fuger og få løst problemet med vandindtrængen. Vi har haft stillads oppe her i december og håber på at vi endelig har fundet årsagen og dermed kan få sat udbedringen i gang her i det nye år.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp hvis i alle smider alt jule- og nytårsaffald i de rigtige containere nede på affaldspladsen så alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Nyhedsbreve.
Alle de tidligere nyhedsbreve er samlet på vores hjemmeside under menuen EMALJEHAVEN.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Lige p.t. er vi ved at få omlagt vores hjemmeside så aktuelle informationer vil blive lagt ud på vores Facebook side.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 06, den 9. oktober 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Udluftning.

Nu vi er kommet ind i den kolde og mørke tid er det stadig vigtigt at du som beboer har dine friskluftventiler åbne i dine vinduer. Det er gennem disse ventiler at vores udsugning trækker frisk erstatningsluft ind. Du sikre et godt og sundt indeklima i din lejlighed ved at have nogle åbne ventiler i alle rum i lejligheden. Du kan læse mere om udluftning, udsugning, friskluftventiler og emhætte på vores hjemmeside under menuen VÆRD AT VIDE.

Vinduespudser.
Vi får pudset vinduer i uge 43.

Bioaffald.
Så er vores containere til bioaffald ankommet. Så nu kan du begynde at sorter dit affald i endnu en fraktion.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp, og besparelse for os alle, hvis i alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Det vil sige du smider dit affald i de rigtige container og ikke bare efterlader det på fliserne på pladsen. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Cykeloprydnign.
Så er vi i gang med cykeloprydningen. Alle cykler er ultimo september blevet opmærket med rødt tape. De cykler der stadig har tape på den 1. november vil blive fjernet.

Oprydning på opgange.
Husk at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 05, den 20. september 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Cykeloprydning.Så er det igen tid for cykeloprydning. Kim får mærket alle cykler op inden udgangen af september, og så har alle en måned til at fjerne markeringen på de cykler der skal beholdes, de øvrige cykler vil blive fjernet.

Lukketid på Porten.
Da vi flere gange har kunnet konstateret, at der er ubudne personer der smutter med ind når vores beboere køre ind gennem porten, har vi valgt at sætte lukketiden på porten ned, så den nu lukkere hurtigere efter at du har passeret.

Børneudvalg.
Det vil være dejligt hvis der er nogle beboere der har lyst til at genoprette vores børneudvalg. Vi har tidligere haft et børneudvalg der stod for at afholde arrangementer for alle børnene her i Emaljehaven, med stor succes. Hvis du har lyst til at deltage i sådan et udvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfestudvalg.
Vores sommerfest er jo desværre blevet aflyst nogle år, grundet mangel på frivillige til at hjælpe med til at planlægge og afvikle arrangementet. Det vil være dejligt hvis der var nogle beboere der havde lyst til at deltage i arbejdet med at planlægge vores sommerfest. Hvis du har lyst til at deltage i sommerfestudvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Oprydning på opgange.
Hus at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 04, den 28. august 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Sommerfest.Da der ikke har været tilstrækkelig med frivillige der har meldt sig til at hjælpe med planlægningen og afviklingen af vores sommerfest, har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets sommerfest.
Vi håber i bestyrelsen, at der næste år er flere beboere der har lyst til at være med til at afvikle vores sommerarrangement.

Altankasser.
Der er stadig nogle beboere der har altankasser hængende udvendig på deres altan, dette er ikke tilladt. Altankasser skal hænge på indersiden af altanen, da der ellers er fare for at underboer kan blive ramt, hvis de falder ned. Der har været tilfælde hvor udvendige altankasser er faldet ned, men heldigvis ikke ramte nogle personer.

Oprydning på opgange.
Vi har nu igangsat rydningen af vores opgange. Der er blevet omdelt sedler i dag og de er ophængt i alle opgange. Samme seddel vil blive fremsendt fra administrator til alle beboere.
Så for at gøre det lettest for alle, så bedes alle vores beboere få fjernet alle deres personlige genstande fra trappeopgange og fællesarealer.
Fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Telte og pavilloner i parken.
Der har i løbet af sommeren været et par tilfælde af beboere der har opsat telte og pavilloner i parken, det skal præciseres, at det ikke er tilladt at opsætte dette i parken og på vores fællesarealer. Du er velkommen til at bruge vores borde og bænke til arrangementer i parken, men uden telt og pavillon.

Grill i parken.
Det er ikke tilladt at opsætte grill i parken. Grill henvises til private altaner og terrasser.

Nyt nøglesystem.
Vores nye Salto nøglesystem er nu installeret på alle vores yderdøre. Du kan læse hvordan du kan bestille ekstra nøglebrikker på vores hjemmeside under punktet VÆRD AT VIDE.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 03, den 31. juli 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven.

Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyhedsbrev.
Der har været en del problemer med levering af vores nyhedsbrev til de tilmeldte mailadresser. Vi har nu skiftet til en ny leverandør af nyhedsbrevsløsningen og vi håber nu det kommer ud til alle.
For at teste dette vil det være en hjælp hvis du vil besvare dette nyhedsbrev med et OK, eller sende mail til mail@emaljehaven.dk blot med et OK i emnefeltet, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Dette nyhedsbrev er nummer 3 i år og det er en sammenskrivning af nummer 1 og 2 som ikke er kommet ud til alle.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, der har været nogle liftproblemer hvorfor arbejdet er blevet forsinket, de resterende vinduer vil blive pudset snarest, følg informationen på vores hjemmeside.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi har fået udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.

Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.
Parken.Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.
Bord og Bænke.Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 02, den 30. juli 2017.

Hej Alle.

Der har været problemer med levering af vores nyhedsbrev til nogle af de tilmeldte mailadresser. For at lokalisere problemet vil det være en hjælp hvis du vil sende en mail til mail@emaljehaven.dk blot med et ok i emnefeltet hvis du har modtaget dette nyhedsbrev, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Til orientering har vi valgt at medsende det første nyhedsbrev, således at alle får informationerne. Nyhedsbrevet er indsat efter det nye nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, dette arbejde forventes afsluttet i løbet af uge 30.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi får i løbet af et par uger udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.
Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 – 01, den 30. juli 2017.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven. Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.
Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.

Parken.
Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Bord og Bænke.
Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Ligeledes har vi bestilt udskiftning af 3 bænke der er gået i stykker. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Alle vores beboere ønskes en dejlig sommer