Vi har en fælles indhegnet affaldsplads i parken. Alle bedes hjælpe med, at holde orden på affaldspladsen ved ikke, at efterlade affald på fliserne men sørge for at smide det i de rigtige containere.

På affaldspladsen kan afleveres storskrald, pap, aviser, papir, flasker, batterier, plast, metal, elektronik og bioaffald.

Storskrald skal smides ind i den store container.

Det øvrige smides i de dertil markerede beholdere.

Nøglen til din lejlighed passer også til låsen i containeren.

Skakte må kun anvendes til restaffald, der ikke er omfattet af ovenstående grupper.

Vi har også et skab til farligt affald, der skal du sætte alt dit farlige affald ind i, koden til låsen på skabet er 4444