Vi har en fælles indhegnet affaldsplads i parken. Alle bedes hjælpe med, at holde orden på affaldspladsen ved ikke, at efterlade affald på fliserne men sørge for at smide det i de rigtige containere.

På affaldspladsen kan afleveres storskrald, pap, aviser, papir, flasker, batterier, plast, metal, elektronik og bioaffald.

Storskrald skal smides ind i den store container.

Det øvrige smides i de dertil markerede beholdere.

Nøglen til din lejlighed passer også til låsen i containeren.

Skakte må kun anvendes til restaffald, der ikke er omfattet af ovenstående grupper.