Vi har en fælles indhegnet affaldsplads i parken. Alle bedes hjælpe med, at holde orden på affaldspladsen ved ikke, at efterlade affald på fliserne men sørge for at smide det i de rigtige containere.

På affaldspladsen kan afleveres storskrald, pap, aviser, papir, flasker, batterier, plast, metal, elektronik og bioaffald.

Storskrald skal placeres på de afmærkede områder og mindre genstande skal smides i de opstillede containere.

Du kan læse om den nye storskralds ordning i denne folder Storskraldscontainer_fjernes_Folder_2022

Det øvrige smides i de dertil markerede beholdere.

Skakte må kun anvendes til restaffald, der ikke er omfattet af ovenstående grupper.

Vi har også et skab til farligt affald, der skal du sætte alt dit farlige affald ind i, koden til låsen på skabet er 4444 Du kan læse mere om farligt affald her Farligt_Affald