Indledning

Vi er nu startet på vores facadeprojekt.

Vi har, som det er mange bekendt, gennem flere år haft problemer med utæt facade. Vi har efter vores byggetekniske rådgivers undersøgelse, og udførelse af et testområde på facaden ved 7A og 7B, for et par år siden, endelig fundet årsagen til utæthederne. Vandet kommer ind omkring inddækningerne ved de tilbagetrukne vinduer. Udskiftningen af disse inddækninger er vi nu gået igang med.

Arbejdet med opsætning af stillads på Rebslagervej er påbegyndt i uge 18. Projektet har været med på alle generalforsamlinger i de små foreninger, hvor der er blevet orienteret omkring projektet og de økonomiske konsekvenser for den enkelte beboer. Økonomien kan være forskellig i forhold til hvordan de enkelte små foreninger vælger at finansiere projektet. Men det kan du få mere information om hos din lille bestyrelse.

Projektet starter i hver ende af Emaljehaven, ved henholdsvis Rebslagervej og Frederiksborgvej og så slutter projektet midt på Rentemestervej.

Projektet er estimeret til at vare resten af 2024, se tidsplan.

Der vil løbende komme opdateringer omkring projektet her på siden og i vores nyhedsbrev.

Projektet

Projektet går ud på at få udskiftet inddækningerne der sidder omkring alle de tilbagetrukne vinduer. Det er utætheder i denne inddækning der er årsagen til at vi har de mange steder hvor der kommer vand ind i lejlighederne.

Du kan se en billedserie af det arbejde der skal udføres på dette link Fotobilag

Tidsplanen

Den foreløbige tidsplan for projektet kan du se på dette link Tidsplan_Emaljehaven_070524

Den tilhørende etapeplan kan du finde på dette link Emaljehaven_Etapeplan