For at undgå problemer med fugt i din lejlighed er det vigtigt at du lufter ud dagligt.

Det er også vigtigt at du hele året har friskluftventilerne i dine vinduer åbne, som minimum en åben ventil i hvert rum.

Se mere om friskluftventiler under punktet VÆRD AT VIDE.

Da der er fælles central udsugning fra alle lejligheder er det vigtigt at du har åbne friskluftventiler således, at der kan tilføres frisk erstatningsluft til din lejlighed når den gamle luft suges ud.

Hvis ikke du har åbne friskluftventiler så risikere du at der bliver suget “brugt” luft ind i din lejlighed med risiko for lugtgener, f.eks. røg og mados fra naboer eller luft fra trappeopgange, kælder, m.m.