Der er monteret en fugtalarm i installationsskakten i din lejlighed.

Alarmen vil udsende en hyletone hvis der kommer fugt i skakten, som følge af f.eks. utætte rør.

Fugtalarmen drives af et batteri som skal skiftes jævnligt.

Når batteriet er brugt vil alarmen udsende “bip-bip” lyde som indikation på at batteriet skal skiftes.

Fugtalarm installeret i din installationsskakt. Alarmen skal ligge med de 7 huller til lydgiver opad.

 

De tre små metal ben skal vende ned mod gulvet eller bunden af skakten, det er dem der måler eventuel fugtighed.

 

Toppen af føleren kan tages af så batteriet kan udskifte.