For at sikre rigelig erstatningsluft i forbindelse med udsugningen i din lejlighed, er der i nogle af dine vinduer monteret friskluftventiler.

Disse kan være placeret lodret i karmen eller på karmen over vinduespartierne, se de to typer er vist på billederne.

For at sikre at du altid har et godt indeklima i din lejlighed er det vigtigt, at du altid har nogle af dine friskluftventiler åben, gerne 2 – 3 ventiler åben i lejligheden.

Det anbefales at du som minimum har en friskluftventil åben i hvert værelse.

Hvis du lukker alle dine friskluftventiler kan det medføre, at erstatningsluften til din lejlighed bliver suget fra installationsskakte, naboen, trappeopgangen m.m.. Dette kan give lugtgener og fugtproblemer i din lejlighed, med forringet indeklima til følge.

Friskluftventil placeret på karm over vindue.

Ventilen kan være lukket, halvt åben og helt åben. Du åbner ventilens to halvdele på de to hvide plastikknapper.

Åben ventilen ved at trykke knappen væk fra midten af ventilen.

Luk ventilen ved at trykke knappen ind mod midten af ventilen.

Friskluftventil placeret i karmen på vinduet.

Du åbner og lukker ventilen ved at trykke på den runde markering i hver ende.

Ventilen kan være lukket, halvt åben og helt åben.