Nye regler for leje af fælleslokale

Vi evaluere løbende ønsker i forbindelse med udlejning af vores fælleslokale, og har i den forbindelse indført nedenstående ændringer i udlejningen af lokalet.

Vi ændre lejetidspunktet for modtagelse af lokalet til kl. 08:00 på lejedagen og aflevering kl. 07:00 dagen efter. Der kan stadig laves særskilte aftaler for modtagelse og aflevering af lokalet, hvilket aftales direkte med repræsentanten fra bestyrelsen.

Du kan leje lokalet mandag, tirsdag, onsdag, torsdag til kr. 600,- i døgnet.

Du kan fremover kun leje lokalet en hel weekend fra fredag kl. 08:00 til mandag kl. 07:00 til kr. 2.000,-

Således kan lokalet ikke længere lejes enkeltdage i weekenden.

Vis hensyn.
Husk at vise hensyn til naboer til festlokalet. Støjende adfærd og høj musik er ikke tilladt. Husk at læse ordensreglerne for lokalet samt foreningens generelle husregler.

Om lokalet
Lige p.t er der ca. 40 stole i lokalet.

Bookning af lokale
Længere nede på denne side er der link til kalender hvor du vejledende kan se hvilke datoer lokalet er ledigt. Du skal dog være opmærksom på at lokalet kan være blevet booket eller reserveret uden at det fremgår af kalenderen.

Bookning foregår ved at sende en mail til lokale@emaljehaven.dk hvor dato, for den ønskede bookning oplyses, samt navn, adresse, mail og telefonnummer på den ansvarlige person der står for lejen af lokalet.

Efter din bookning modtager du svar fra bestyrelsen inden for ca. 1 uge, om lokalet er ledigt.

Såfremt lokalet er ledig modtager du en bekræftelse på at lokalet er dit i det ønskede tidsrum. Det er først efter at du har modtaget denne bekræftelse, at din bookning er registreret og lokalet er dit i det ønskede tidsrum.

Du skal herefter, inden for 1 uge, indbetale leje og depositum, samt gennemlæse hele kontrakten og ordensregler og fremsende underskrevet kontrakt på mail til lokale@emaljehaven.dk Kontakten skal udfyldes på PC.

Såfremt der er mindre end 1 uge til du skal leje lokalet skal indbetalingen foretages tidligere.
Depositum og leje skal altid være indbetalt og kontrakt underskrevet, inden nøgle udleveres til lejer.

Ved sammenfald af reservationer er det tidspunktet for modtagelse af mail i bestyrelsens mailsystem der er afgørende for retten til lokalet.

Bookning med kort varsel.
Hvis du får brug for at booke lokalet med så kort varsel, at din bankoverførsel ikke når at kunne ses på Emaljehavens konto, kan du lave et skærmprint af din overførsel og fremvise den, så godtages dette som betaling.
Kontrakten skal dog altid være underskrevet og fremsendt inden leje af lokalet.

Kalender
Optagede datoer er markeret med rødt. Kalenderen er vejledende da der kan være booket dage som ikke er nået at blive markeret.

Se ledige datoer for 2024: Kalender_2024
Se ledige datoer for 2025: Skriv til lokale@emaljehaven.dk

Leje
Du kan booke vores fælleslokale på mail: lokale@emaljehaven.dk
Lokalet kan kun bookes af beboere i Emaljehaven.

Dokumenter
Du kan hente ordensregler for Emaljehaven her: Husorden
Du kan hente lejekontrakt og ordensregler for lokalet her: Lejekontrakt_Faelleslokale_Emaljehaven_Ver_Januar_2023
Du kan hente en indretningsplan over lokalet her: Faelleslokale_Indretning

Bordopstilling i fælleslokalet

Fælleslokalet mod terrassen

Sofagruppe i fælleslokalet

Fælleslokalets køkken

Serverings porcelain i fælleslokalet

Kuvertopdækning i fælleslokalet