Grundet COVID-19 skal myndighedernes retningslinjer altid overholdes.

Vis hensyn.
Husk at vise hensyn til naboer til festlokalet. Støjende adfærd og høj musik er ikke tilladt. Husk at læse ordensreglerne for lokalet samt foreningens generelle husregler.

Bookning af lokale
Bookning foregår ved at sende en mail til lokale@emaljehaven.dk hvor dato, for den ønskede bookning oplyses, samt navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige person der står for lejen af lokalet.

Efter din bookning modtager du svar fra bestyrelsen inden for ca. 1 uge, om lokalet er ledigt.

Såfremt lokalet er ledig modtager du en bekræftelse på at lokalet er dit i det ønskede tidsrum. Det er først efter at du har modtaget denne bekræftelse, at din bookning er registreret og lokalet er dit i det ønskede tidsrum.

Du skal herefter, inden for 1 uge, indbetale leje og depositum. Såfremt der er mindre end 1 uge til du skal leje lokalet skal indbetalingen foretages tidligere.
Depositum og leje skal altid være indbetalt og kontrakt underskrevet, inden nøgle udleveres til lejer.

Ved sammenfald af reservationer er det tidspunktet for modtagelse af mail i bestyrelsens mailsystem der er afgørende for retten til lokalet.

Bookning med kort varsel.
Hvis du får brug for at booke lokalet med så kort varsel, at din bankoverførsel ikke når at kunne ses på Emaljehavens konto, kan du lave et skærmprint af din overførsel og fremvise den, så godtages dette som betaling.
Kontrakten skal dog altid være underskrevet og fremsendt inden leje af lokalet.

Rengøring af gulv.
Gulvet skal rengøres med sæbespåner og der må ikke bruges sulfo og ammoniak basserede rengøringsmidler.

Tape.
Tape skal fjernes fra vinduer, væge, møbler m.m.

Leje
Du kan booke vores fælleslokale på mail: lokale@emaljehaven.dk
Lokalet kan kun bookes af beboere i Emaljehaven.

Dokumenter
Du kan hente ordensregler for Emaljehaven her: Husorden
Du kan hente lejekontrakt og ordensregler for lokalet her: Lejekontrakt_Faelleslokale_Emaljehaven_Ver_2018_Maj
Du kan hente en indretningsplan over lokalet her: Faelleslokale_Indretning

Bordopstilling i fælleslokalet

Fælleslokalet mod terrassen

Sofagruppe i fælleslokalet

Fælleslokalets køkken

Serverings porcelain i fælleslokalet

Kuvertopdækning i fælleslokalet