Hegn
Såfremt du ønsker hegn foran din terrasse, så må du opsætte et grønt trådhegn monteret på hegnspæle af stål med en diameter på 10 mm. Hegnet skal være placeret langs med din træ terrasse. Hegnet må ikke være højre end det sorte stålhegn. Der må ikke monteres fast hegn, afskærmning, låger m.m.

Du kan hente en pdf udgave af skitse over placering af hegn her: Afskærmning med trådhegn

Alternativt kan du lave afskærmning med flytbare kruker og blomsterkasser, se nedenstående skitse.

Du kan hente en pdf udgave af skitse over placering af blomsterkrukker her: Afskærmning med blomsterkrukker

Eksempel på efeu der er vokset op om trådhegn.

Efeubed
Det er ikke tilladt at lave ændringer eller plante blomster, buske, m.m. i efeubedet, da dette er fællesarealer.

Afskærmning
Såfremt du ønsker afskærmning på din altan eller langs hegnet på din terrasse, så må der monters afskærmning der holder sig under altanværn eller hegn. Afskærmningen må ikke fastmonteres til hegn eller bygningsdele.