Opgange i Emaljehaven
Opgange skal være ryddet og man må ikke bruge opgange til opbevaring.
Det er ikke tilladt at opbevare indbo, barnevogne, cykler, fodtøj m.m. på vores trappeopgange.
Cykler og barnevogne henvises til de dertil indrettede områder i P-kælderen.
Opbevaring af indbo henvises til den enkelte beboeres kælderrum.
Der må ligge en dørmåtte ved hver lejlighedsdør og ikke andet.

Uddrag af brandvedtægten
I henhold til brandvedtægten er følgende gældende: Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Fjernelse af genstande.
Du må have en dørmåtte liggende foran din dør og ikke andet.
Hvis der ligger genstande m.m. på vores opgange vil det blive fjernet.
Du vil altid have fået sat en seddel på dine genstande med varsel om fjernelse, inden det bliver fjernet.

Fjernede genstande
Udlevering af fjernede genstande vil koste kr. 1.000,- pr. genstand.

Henstilling
Vi håber i alle vil være med til at bakke op om dette tiltag, da dette er for alles sikkerhed således, at brand- og redningsfolk kan komme uhindret frem i tilfælde af ulykke.