På denne side har vi samlet informationer der er nyttige for beboere her i Emaljehaven. Hvis der er noget du er i tvivl om er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i din lille forening eller bestyrelsen i den store forening E/F Emaljehaven. Du kan finde kontaktdata på alle relevante personer her på www.emaljehaven.dk

Har du låst dig ude
Har du været uheldig og fået låst dig ude kan du kontakte låsefirmaet Bagger Låse & Alarm A/S på tlf.: 38 79 79 79.
Bagger Låse & Alarm A/S kender vores låsesystem og vores ejendom.
Du skal selv betale for alle ydelser fra Bagger Låse & Alarm A/S i forbindelse med åbning af låse.

Terrasser og altaner.
Det påhviler den enkelte beboer at vedligehold og oliebehandle træbelægningen på lejlighedens tilhørende altan eller terrasse.

Belægningen på altaner og terrasser skal være af træ. Ved udskiftning skal disse udskiftes med brædder i samme dimension (ca. 115 x 28) som de oprindelige og samme type træ, sibirisk lærk. Brædderne skal lægges på samme måde og mønster som de oprindelige. Trykimprægneret træ skal undgås.

Det er ikke tilladt at fastgøre ting på terrasser og altaner til bygning eller hegn og værn, og der må ikke bygges nogen form for konstruktioner m.m. på altaner og terrasser.

Terrasser, Altaner og Parken

Det er ikke tilladt at opsætte telte, pavilloner, overdækninger m.m. på terrasser, altaner og i parken.

Vedbend/efeu.

Beboere i stuelejligheder med privat terrasse skal sørge for, at beskære det efeu der vokser op mellem brædderne og op langs muren og vinduer.

Du må ikke lave stier gennem efeuen og du skal passe på den ikke bliver ødelagt. Der må ikke plantes egen blomster, buske m.m. i efeu bedene. Efeu bedene er en del af vores fællesarealer og tilhører ikke de enkelte lejligheder.

Paraboler.
Det er ikke tilladt at montere paraboler på bygningen, altanrækværk m.m.
Hvis du ønsker en parabol må du montere den på en løs fod, f.eks. en parasolfod, som placeres på altanen. Parabolen skal holdes indenfor altanen og må ikke være højere end altanrækværket.

Affaldsskakte.
Vær opmærksom på ikke at smide pizzabakker, pap m.m. i vores affaldsskakte da skakten risikere at stoppe. Du skal anvende 15 liters skraldeposer til dit affald og huske at binde knude på dem. På denne måde slipper vi også for lugtgener fra skaktene.Det påhviler den lille forening selv at afholde udgifter til tømning af stoppede skakte.

Elevatore.
Hvis elevatoren ikke virker så kan du kontakte kone eller vores vicevært. Kontakt kun kone såfremt der sidder personer i elevatore. Hvis elevatoren blot er gået i stå, så vent til den efterfølgende hverdag, hvor vores vicevært kan kontakte kone. Dette spare penge for os alle da vagtudkald på elevatoren er meget dyrt.

Navneskilt.
Navneskilt til dørtelefoner bestilles hos den lille bestyrelse, se kontaktpersoner for de små bestyrelser under punktet Bestyrelse i menuen EMALJEHAVEN.

Beplantning.
Det er ikke tilladt at plante blomster, buske, træer m.m. i bede med efeu foran terrasser i parken.

Hegn
Såfremt du ønsker hegn foran din terrasse, så må du opsætte et trådhegn monteret på hegnspæle, placeret langs med din træ terrasse. Hegnet må ikke være højre end det sorte stålhegn.Der må ikke monteres fast hegn, afskærmning, låger m.m.

Afskærmning
Såfremt du ønsker afskærmning på din altan eller langs hegnet på din terrasse, så må der monters afskærmning der holder sig under altanværn eller hegn. Afskærmningen må ikke fastmonteres til hegn eller bygningsdele.

Altankasser
Hvis du ønsker altankasser på din altan, skal disse monteres indvendigt på altanen, altankasser må ikke monteres udvendigt på altaner.

Altandøre og vinduer
Er altandøren eller vinduet blevet slidt, ved normal brug, er der ejerforeningen der er ansvarlig.Er døren eller vinduet skæv / binder på grund af en skade der er forvoldt, eller manglende vedligehold, er det beboeren der er ansvarlig.
Er døren eller vinduet ødelagt, er beboer ansvarlig. Hvis håndtaget, låsemekanisme, lister, m.m. faldet af eller ødelagt, er det beboer der er ansvarlig. Beboeren er ansvarlig for normal vedligehold herunder rengøring og smøring af hængsler, lukkemekanismer og øvrige bevægelige dele. Altandøre og vinduer skal ved udskiftning være efter ejerforeningens retningslinjer, magen til den nuværende dør / vindue. Type på dør og vindue er beskrevet i drift og vedligeholdsmaterialet og kan oplyses af ejerforeningen. Det skal være foreningens håndværkere der udføre eventuel udskiftning af døre. Firmanavn kan oplyses af bestyrelsen.

Hoveddøre
Er døren blevet skæv / binder, ved normal brug, er der ejerforeningen der er ansvarlig. Er døren skæv / binder på grund af en skade der er forvoldt, eller manglende vedligehold, er det beboer der er ansvarlig. Hvis håndtaget er faldet af indvendigt, er det beboer der er ansvarlig. Hvis håndtaget er faldet af udvendigt, er det beboer der er ansvarlig. Er døren, lister, m.m. ødelagt, er beboer ansvarlig. Låsen er beboers ansvar. Hoveddøren og håndtag skal ved udskiftning være efter ejerforeningens retningslinjer, magen til den nuværende dør. Type på dør og håndtag er beskrevet i drift og vedligeholdsmaterialet og kan oplyses af ejerforeningen. Det skal være foreningens håndværkere der udføre eventuel udskiftning af døre. Firmanavn kan oplyses af bestyrelsen.

Forsikringsskader
Procedure for forsikringsskader i den ekelte bolig. Den enkelte beboer kontakter både vicevært Kim 40 10 19 52 og Newsec, ums@newsec.dk og får tilsendt kontakt til håndværker, jf. ejendommens håndværkerliste.
Den enkelte beboer kontakter Newsec, og anmelder skaden på www.newsec.dk HUSK at oplyse mailadresse.
Beboeren kontakter håndværker, jf. ejendommens håndværkerliste og får fremsendt tilbud på arbejdet til Newsec.
Efter forsikringens accept af skade og tilbud på udbedring, kontakter beboeren håndværker og igangsætter arbejdet.
Efter udført arbejde fremsender håndværkeren regning til Newsec.
Beboeren kontakter Kim der kommer og godkender arbejdet.
Newsec videresender faktura til forsikringen.
Vær opmærksom på at der er selvrisiko på skader på erhvervslejemål. Selvrisiko betales af ejer/andelshaver.

Fuger på badeværelse

Du skal være opmærksom på dine fuger på badeværelset, da disse med tiden kan slippe, det vil sige din brusekabine bliver utæt og så løber vandet ned til din underbo.

Derfor skal du løbende holde opsyn med dine bløde fuger og få dem udskiftet når de viser tegn på at være utætte.

De fleste fugefirmaer kan udføre dette arbejde.