Her på siden kommer information om vores projekt med renovering af belægningen på vores stier i parken, fjernelse af lifte mod Rentemestervej, etablering af ny handicapvenlig sti i parken og ny belysning i parken.

Uge 26

I uge 26 påbegyndes arbejdet med hovedstien gennem Emaljehavens Park. Dette vil kunne give udfordringer med at passere gennem parken. Hjælp hinanden og vis hensyn til vores entreprenør og deres arbejde, så kommer det til at fungere alt sammen.

Arbejdstider

Entreprenøren vil arbejde i parken dagligt i tidsrummet 06:30 – 16:00

Belysning

Elektrikeren begynder demontering af de gamle lamper i parken i dag torsdag den 24. juni. Så der vil være lidt mørkere i parken den kommende tid.

Kort om projektet

Projektet i parken indeholder følgende hoveddele:

  • Ny fast belægning på alle vores stier, udført med en sort/brun klinke.
  • Ny sti langs dele af ejendommen, således at der bliver handicapadgang til ejendommen via sti i parken. Belægningen på denne sti bliver betonfliser.
  • Fjernelse af lifte langs Rentemestervej og etablering af hegn hvor liftene har været.
  • Fliser fra fortov ind til trapper, så vi undgår at træde i stenmel.
  • Ændret stiforløb ved trappen ned til P-kælderen i parken således, at vi undgår at der løber vand ned når det regner.
  • Plantning af opstammede buske i vedbend langs terrasser.
  • Ny belysning langs alle stier i parken.
  • Trædesten ud fra alle terrasser.
  • Reetablering af vedbend.

Byggepladsen

Vores entreprenør Kirkegaard påbegynder etablering af byggeplads på mandag den 14. juni. Byggepladsen kommer til at ligge lige overfor affaldspladsen på græsset.

Projektet

Du kan se en plan over de 4 etaper i projektet her: LT 579 P 01.00

Lige nu er vi igang med Etape 1 og 2, der omhandler en fast belægning på alle stier i form af en sort klinke. Der kommer betonfliser på handicap stien langs bygningen og der kommer også ny belysning i parken.

Du kan se de nye stier her: LT 579 P 01.01 og her LT 579 P 01.02

Du kan se det nye indgangspartier fra Rebslagervej her LT 579 P 03.01

Du kan se stier omkring nedgangen til P-Kælderen fra parken her LT 579 P 03.02

Tidsplanen for projektet kan du se her Emaljehaven Tidsplan 1.0

Du kan se vores nye belægning her Steen Ver 01

Vi vil løbende opdatere status her på hjemmesiden og hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte formanden i din lille forening eller skrive til den store bestyrelse på foreningens mail mail@emaljehaven.dk