Husorden for Ejerforeningen Emaljehaven.

Ejerforeningen Emaljehaven er et minisamfund, som omfatter både andelsboliger, almene lejeboliger og ejerboliger, hvor mange mennesker bor tæt sammen og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø, er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer og at alle værner om ejerforeningens fællesfaciliteter, trappeopgange, grønne områder o.s.v.

I husordenen er vedtaget nogle uddybende regler på nogle af de områder, hvor man skal huske at vise hensyn. Husordenen kan ændres på ejerforeningens generalforsamling.

Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle anerkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Og udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.

 1. Ved brug af fjernsyn, radio, cd og andre lydfrembringere eller musikinstrumenter skal man tage hensyn til sine naboer. Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem vægge, gulve og loft til de øvrige beboere. Desuden skal vinduer/døre holdes lukket ved musik eller tv.
 2. Støjende adfærd skal begrænses og må ikke finde sted efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende, kan man fortsætte til kl. 01.00. Det gælder dog kun fredag/lørdag og man skal i så fald sikre sig, at ens medbeboere er informerede ved opslag i opgangen senest dagen før.
 3. Brug af støjende værktøj er kun tilladt mellem kl. 09.00 og kl. 19.00.
 4. Gårdanlægget er til fælles afbenyttelse, og man skal derfor vise hensyn til sine medbeboere. Der må ikke opsættes telt, pavillioner og lignende i gårdanlægget. Der må ikke grilles, opstilles/parkeres cykler, barnevogne eller lignende i gårdanlægget. Støjende adfærd må ikke finde sted i gårdanlægget.
 5. I tilfælde af skade på ejendommen, skal skadevoldende lejer/ejer anmelde dette til administrationen.
 6. Hoved- og kælderdøre skal holdes lukket og låst.
 7. Det er ikke tilladt at opsætte radio- og fjernsynsantenner herunder paraboler på facader, altaner og terrasser, jvf. vedtægterne.
 8. På grund af rottefare er det ikke tilladt at fodre fugle og katte på ejendommens område.
 9. Affald skal behandles efter anvisning. Det er kun tilladt at smide køkkenaffald i 15 L. poser i skakterne. Poserne skal være lukkede. Pizzabakker og lignende stopper skakterne.
 10. Effekter må ikke opstilles i opgange, på trapper eller på fælles områder, dette vil blive fjernet.
 11. Det er under følgende forudsætninger tilladt at holde husdyr:
 • Der må holdes max 1 hund og/eller 2 katte pr. husstand
 • Hunde skal holdes i snor på bebyggelsens område
 • Husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm.
 • Efterladenskaber fra husdyr på ejendommens område, herunder fortove, skal fjernes af dyrets ledsager/ejer.
 • Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, kan tilladelse til at holde dyr blive inddraget og husdyret skal omgående fjernes fra bebyggelsens område.

Du kan hente husorden her: Husorden