Her vil løbende komme opdateringer omkring vores projekt med udskiftning af målere og fastgørelse af faldstammer.

Ferie

Der vil være ferie på projektet i uge 27 – 28 – 29 – 30.

Tidsplan for udskiftning:

Uge 26 Mandag og Tirsdag: Rentemestervej 11 C

Uge 26 Onsdag og Torsdag: Rentemestervej 11 B

Uge 31 Mandag og Tirsdag: Rentemestervej 11 A

Uge 31 Onsdag og Torsdag: Rentemestervej 9 F

Herefter tages ca. 5 lejligheder pr. dag og der varsles med sedler i opgangen.

Målerudskiftning

Vi skal have udskiftet alle vores målere i lejlighederne. Det gælder varmt- og koldt brugsvand samt vores energimåler. Når alle målerne er udskiftet så vil vi få mulighed for at følge vores forbrug på en app og vi slipper for den årlige manuelle måleraflæsning. Samtidig med at målerne udskiftes vil der også blive montere en sikring af vores faldstammer således, at vi i fremtiden undgår, at faldstammerne glider fra hinanden med vandskader til følge, som mange af os desværre har oplevet. Yderliger vil vi også få kontrolleret vores afspærringsventiler således at vi sikre at de alle fungere korrekt.

Vi har indgået aftale med vores VVS firma Brøndum om at gennemføre udskiftningen. Dette arbejde starter mandag den 14. juni, hvor de første lejligheder, i en testopgang, bliver udskiftet. Da det er arbejde der skal udføres i vores teknikskakte, og adgangsforholdene til disse skakte er meget forskellige, vil der kunne forekomme forskydninger i udførelsen.

Brøndum vil opsætte sedler i de enkelte opgange dagen før arbejdet skal udføres i den pågældende opgang. Brøndum starter ved Frederiksborgvej og arbejder sig ned gennem vores ejendom derfra.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme den dag din måler skal udskiftes kan du aflevere en nøgle i Kim’s postkasse.