OPGANGVi er nu gået i gang med den planlagte og varslede rydning af vores opgange her i Emaljehaven.

Baggrund
Vi har stigende problemer med at beboere bruger vores opgange til opbevaring af indbo, barnevogne, cykler, fodtøj m.m. Opgange skal være ryddet og man må ikke bruge opgange til opbevaring. Cykler og barnevogne henvises til de dertil indrettede områder i P-kælderen og udvendig cykelparkeringen langs hele ejendommen. Opbevaring af indbo henvises til den enkelte beboeres kælderrum.

Vi har konstatere, at der er nogle opgange, der er så rodede og hvor der står så mange ting opbevaret, at det ved en brand eller ulykke ikke vil være muligt for beboere, brandvæsen og redningsfolk at benytte trappen.

Uddrag af brandvedtægten
I henhold til brandvedtægten er følgende gældende: Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Du må have en dørmåtte liggende foran din dør og ikke andet.

Oprydningsplan
Rydningen er blevet vedtaget på generalforsamlingen i E/F Emaljehaven og alle beboere er blevet informeret om rydningen via generalforsamlinger og referater i alle de små foreninger. Der er også blevet informeret om det i vores nyhedsbrev og via vores hjemmeside.

Alle beboere orienteres nu om rydning ved omdeling af sedler i alle postkasser. Alle genstande på opgange og fællesarealer skal være fjernet i løbet af september måned.

Fra 1. oktober 2017 vil alt på trapper og fællesarealer blive fjernet af E/F Emaljehaven.

Du vil altid have fået sat en seddel på dine genstande med varsel om fjernelse, inden det bliver fjernet.

Fjernede genstande
Udlevering af fjernede genstande vil koste kr. 1.000,- pr. genstand.

Henstilling
Vi håber i alle vil være med til at bakke op om dette tiltag, da dette er for alles sikkerhed således, at brand- og redningsfolk kan komme uhindret frem i tilfælde af ulykke.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Emaljehaven
Opgange i Emaljehaven
Opgange skal være ryddet og man må ikke bruge opgange til opbevaring.

Det er ikke tilladt at opbevare indbo, barnevogne, cykler, fodtøj m.m. på vores trappeopgange.

Cykler og barnevogne henvises til de dertil indrettede områder i P-kælderen.

Opbevaring af indbo henvises til den enkelte beboeres kælderrum.

Der må ligge en dørmåtte ved hver lejlighedsdør og ikke andet.


Bestyrelsen

Søren Søgård
Tlf.: 24 88 74 69
mail@emaljehaven.dk

Vicevært

Kim Sørensen
Tlf: 40 10 19 52
kim@ks-ejendomsservice.dk

Administrator

DATEA A/S
Ulla Misser Sørensen
Tlf.: 45 26 09 50
ums@datea.dk