TIDLIGERE NYHEDSBREVEHer kan du finde de tidliger nyhedsbreve.


Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 06, den 9. oktober 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Udluftning.

Nu vi er kommet ind i den kolde og mørke tid er det stadig vigtigt at du som beboer har dine friskluftventiler åbne i dine vinduer. Det er gennem disse ventiler at vores udsugning trækker frisk erstatningsluft ind. Du sikre et godt og sundt indeklima i din lejlighed ved at have nogle åbne ventiler i alle rum i lejligheden. Du kan læse mere om udluftning, udsugning, friskluftventiler og emhætte på vores hjemmeside under menuen VÆRD AT VIDE.

Vinduespudser.
Vi får pudset vinduer i uge 43.

Bioaffald.
Så er vores containere til bioaffald ankommet. Så nu kan du begynde at sorter dit affald i endnu en fraktion.

Containerpladsen.
Det vil være en stor hjælp, og besparelse for os alle, hvis i alle hjælper med til at holde orden på vores affaldsplads. Det vil sige du smider dit affald i de rigtige container og ikke bare efterlader det på fliserne på pladsen. Du kan se mere om sortering af affald på vores hjemmeside under menuen FACILITETER.

Cykeloprydnign.
Så er vi i gang med cykeloprydningen. Alle cykler er ultimo september blevet opmærket med rødt tape. De cykler der stadig har tape på den 1. november vil blive fjernet.

Oprydning på opgange.
Husk at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op.Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 05, den 20. september 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Cykeloprydning.Så er det igen tid for cykeloprydning. Kim får mærket alle cykler op inden udgangen af september, og så har alle en måned til at fjerne markeringen på de cykler der skal beholdes, de øvrige cykler vil blive fjernet.

Lukketid på Porten.
Da vi flere gange har kunnet konstateret, at der er ubudne personer der smutter med ind når vores beboere køre ind gennem porten, har vi valgt at sætte lukketiden på porten ned, så den nu lukkere hurtigere efter at du har passeret.

Børneudvalg.
Det vil være dejligt hvis der er nogle beboere der har lyst til at genoprette vores børneudvalg. Vi har tidligere haft et børneudvalg der stod for at afholde arrangementer for alle børnene her i Emaljehaven, med stor succes. Hvis du har lyst til at deltage i sådan et udvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Sommerfestudvalg.
Vores sommerfest er jo desværre blevet aflyst nogle år, grundet mangel på frivillige til at hjælpe med til at planlægge og afvikle arrangementet. Det vil være dejligt hvis der var nogle beboere der havde lyst til at deltage i arbejdet med at planlægge vores sommerfest. Hvis du har lyst til at deltage i sommerfestudvalg kan du kontakte formanden i din lille forening eller skrive til mail@emaljehaven.dk

Oprydning på opgange.
Hus at fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 04, den 28. august 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med et nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Sommerfest.Da der ikke har været tilstrækkelig med frivillige der har meldt sig til at hjælpe med planlægningen og afviklingen af vores sommerfest, har vi desværre været nødsaget til at aflyse årets sommerfest.
Vi håber i bestyrelsen, at der næste år er flere beboere der har lyst til at være med til at afvikle vores sommerarrangement.

Altankasser.
Der er stadig nogle beboere der har altankasser hængende udvendig på deres altan, dette er ikke tilladt. Altankasser skal hænge på indersiden af altanen, da der ellers er fare for at underboer kan blive ramt, hvis de falder ned. Der har været tilfælde hvor udvendige altankasser er faldet ned, men heldigvis ikke ramte nogle personer.

Oprydning på opgange.
Vi har nu igangsat rydningen af vores opgange. Der er blevet omdelt sedler i dag og de er ophængt i alle opgange. Samme seddel vil blive fremsendt fra administrator til alle beboere.
Så for at gøre det lettest for alle, så bedes alle vores beboere få fjernet alle deres personlige genstande fra trappeopgange og fællesarealer.
Fra den 1. oktober vil alt der står på trapper, opgange og fællesarealer blive fjernet, således at vores flugt- og redningsveje kan fungere optimalt i tilfælde af ulykke eller brand.

Telte og pavilloner i parken.
Der har i løbet af sommeren været et par tilfælde af beboere der har opsat telte og pavilloner i parken, det skal præciseres, at det ikke er tilladt at opsætte dette i parken og på vores fællesarealer. Du er velkommen til at bruge vores borde og bænke til arrangementer i parken, men uden telt og pavillon.

Grill i parken.
Det er ikke tilladt at opsætte grill i parken. Grill henvises til private altaner og terrasser.

Nyt nøglesystem.
Vores nye Salto nøglesystem er nu installeret på alle vores yderdøre. Du kan læse hvordan du kan bestille ekstra nøglebrikker på vores hjemmeside under punktet VÆRD AT VIDE.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt nyttige og aktuelle informationer op. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 03, den 31. juli 2017.

Hej Alle.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven.

Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyhedsbrev.
Der har været en del problemer med levering af vores nyhedsbrev til de tilmeldte mailadresser. Vi har nu skiftet til en ny leverandør af nyhedsbrevsløsningen og vi håber nu det kommer ud til alle.
For at teste dette vil det være en hjælp hvis du vil besvare dette nyhedsbrev med et OK, eller sende mail til mail@emaljehaven.dk blot med et OK i emnefeltet, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Dette nyhedsbrev er nummer 3 i år og det er en sammenskrivning af nummer 1 og 2 som ikke er kommet ud til alle.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, der har været nogle liftproblemer hvorfor arbejdet er blevet forsinket, de resterende vinduer vil blive pudset snarest, følg informationen på vores hjemmeside.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi har fået udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.

Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.
Parken.Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.
Bord og Bænke.Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 02, den 30. juli 2017.

Hej Alle.

Der har været problemer med levering af vores nyhedsbrev til nogle af de tilmeldte mailadresser. For at lokalisere problemet vil det være en hjælp hvis du vil sende en mail til mail@emaljehaven.dk blot med et ok i emnefeltet hvis du har modtaget dette nyhedsbrev, så kan vi tjekke om nyhedsbrevet kommer rigtigt ud.
Til orientering har vi valgt at medsende det første nyhedsbrev, således at alle får informationerne. Nyhedsbrevet er indsat efter det nye nyhedsbrev.

Afmeld nyhedsbrev.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.

Vinduespudser.
Vi er i gang med at få pudset vores vinduer, dette arbejde forventes afsluttet i løbet af uge 30.

3 nye faste bænke og affaldsspand.
Vi får i løbet af et par uger udskiftet de tre faste bænke i parken der er gået i stykker, i den forbindelse vil der også blive opsat en ekstra affaldsspand ved bænkene overfor legepladsen.

Fældning af træer.
Vi har fået fældet et par af de gamle træer i parken, træerne var delvist gået ud og der var risiko for at de skule vælte hvilket kunne medføre fare for brugerne af parken. Inden fældningen havde vi plantet 16 nye træer som vi havde fået fra Københavns kommunes partnerskabstræer.
Gartner.
Vores gartner har været gennem parken og har fået luget og ryddet op i bede således at alt står pænt.Nyhedsbrev Emaljehaven 2017 - 01, den 30. juli 2017.

Så er vi igen klar med nyhedsbrev fra Emaljehaven.

Vi har fået lavet en ny flot og opdateret hjemmeside www.emaljehaven.dk med en forbedret nyhedsbrevsfunktion, så nu vil der igen jævnligt blive udsendt nyhedsbreve fra Emaljehaven. Vi har taget alle jer der tidligere har tilmeldt jer nyhedsbrevet fra Emaljehaven, og overført jer til den nye liste. Hvis du i mellemtiden ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev kan du framelde dig på linket nederst på siden, eller du kan sende en mail til mail@emaljehaven.dk og skrive ”Frameld” i emnefeltet, så vil du blive fjernet fra listen.
Her i nyhedsbrevet vil vi løbende informere om emner der har interesse for beboerne her i Emaljehaven.

Hjemmeside.
På vores hjemmeside www.emaljehaven.dk vil der løbende blive lagt relevant og aktuelle informationer op på siden. Du kan læse om de faciliteter vi har her i Emaljehaven. Du kan læse om vores forening, bestyrelsen, husorden m.m. Du kan i vores ”Værd at vide” menu få svar på mange af de spørgsmål du kan have som beboer i Emaljehaven.
Der kommer løbende nye punkter og indhold til på hjemmeside så følg jævnligt med der.

Nyt nøglesystem.
Vi får nyt nøglesystem til alle vores yderdøre. Systemet monteres i uge 30. Du kan følge med i status på arbejdet på vores hjemmeside og på opslag i opgangen.

Parken.
Vi har fået lagt nyt stenmel på alle vores stier i parken, så de nu fremstår nye og pæne igen.

Legepladsen.
Vi har fået fyldt nyt sand i sandkassen så den er klar til sommeren og alle børnene.

Træer.
Vi har fået 16 nye træer til parken fra Københavns kommunes ordning med partnerskabstræer. Det er træer vi har fået af kommunen, mod at vi selv planter dem og sørger for vanding og pleje. Træerne blev plantet af nogle af foreningens beboere i påsken i år. Det var to dage med hyggeligt havearbejde sammen med gode naboer.

Bord og Bænke.
Vi har fået to nye bænkesæt i parken så vi nu har i alt 4 sæt som vores beboere kan bruge. Ligeledes har vi bestilt udskiftning af 3 bænke der er gået i stykker. Således burde vi være klar til en dejlig sommer i vores flotte park.

Opgange.
Som alle er blevet orienteret om på årets generalforsamlinger så vil vi her i Emaljehaven i 2017 sætte fokus på at vi alle holder vores trappeopgange ryddelige og fremkommelige.
Jf. brandvedtægten så er det ikke tilladt at anvende opgange, reposer, afsatser, indgangspartier m.m. til opbevaring.
Det eneste der må forefindes i trappeopgange er en dørmåtte ved hver lejlighed.
Så vores opgange skal ryddes for alt det personlige indbo der står mange steder. Ligeledes skal barnevogne cykler m.m. fjernes og flytte til de dertil indrettede cykelparkeringer langs bygningen eller i kælderen. I kælderen er også depotrum til beboernes indbo og mulighed for parkering af cykler og barnevogne.
Så bestyrelsens opfordring er, at du bruger sommeren til at få ryddet op i din opgang. Og husk at det er for vores alles sikkerhed, således at brand og redningsfolk kan komme til i tilfælde af ulykke.

Alle vores beboere ønskes en dejlig sommerBestyrelsen

Søren Søgård
Tlf.: 24 88 74 69
mail@emaljehaven.dk

Vicevært

Kim Sørensen
Tlf: 40 10 19 52
kim@ks-ejendomsservice.dk

Administrator

DATEA A/S
Ulla Misser Sørensen
Tlf.: 45 26 09 50
ums@datea.dk