AFFALDSPLADSVi har en fælles indhegnet affaldsplads i parken. Alle bedes hjælpe med, at holde orden på affaldspladsen ved ikke, at efterlade affald på fliserne men sørge for at smide det i de rigtige containere.

På affaldspladsen kan afleveres storskrald, pap, aviser, papir, flasker, batterier, plast, metal, elektronik og bioaffald.

Storskrald skal smides ind i den store container.

Det øvrige smides i de dertil markerede beholdere.

Nøglen til din lejlighed passer også til låsen i containeren.

Skakte må kun anvendes til restaffald, der ikke er omfattet af ovenstående grupper.

Bestyrelsen

Søren Søgård
Tlf.: 24 88 74 69
mail@emaljehaven.dk

Vicevært

Kim Sørensen
Tlf: 40 10 19 52
kim@ks-ejendomsservice.dk

Administrator

DATEA A/S
Ulla Misser Sørensen
Tlf.: 45 26 09 50
ums@datea.dk