Info 5.

Når din installation af fiberboks er færdig vil du modtage en mail, til den mailadresse du har oplyst ved din bestilling hos Waoo. I denne mail vil der være beskrevet hvordan du kommer på vores fibernet.

Mandag den 4. februar vil der være teknikkere tilstede i tidsrummet 08:00 – 10:00 i bestyrelseslokalet Frederiksborgvej 38, 1. tv. De vil kunne hjælpe med tekniske problemer på Fibernettet.

Info 4.

Fibia er nu gennem første del af installationen af vores fibernet. Der har imidlertid været nogle udfordringer med arbejdet. Dette har desværre medført en forsinkelse af vores fiberinstallation. Fibia vil påbegynde det resterende installationsarbejde ultimo januar og arbejdet vil strække sig til ultimo februar.

Udfordringerne med installationen kan opdeles i tre primære årsager:

– Manglende adgang til lejligheden

– Problemer med føringsveje

– Manglende dokumentation af den opsatte fiberboksen

Så Fibia skal rundt til en del lejligheder igen og færdiggøre installationen. De berørte lejligheder er blevet forvarslet med en seddel i postkassen.

De berørte lejligheder vil modtage en varsling fra Fibia, med den endelige dato i postkassen, nogle dage før Fibias teknikker kommer. Bestyrelsen i din lille forening vil også kontakte dig angående nøgle og adgang til din lejlighed.

Info 3.

Husk at indsende din bestilling på hvilke produkter du ønsker at købe hos Waoo, så din installation er klar til idriftsættelsen.

Hvis ikke du har indsendt din bestilling så får du ikke leveret noget signal når anlægget sættes i drift. Der skal indsendes bestilling også selvom du ønsker standardpakken Internet 100/100 til kr. 119,-/mdr.

Hvis du har fået smidt bestillingsarket væk kan du downloade det herunder, og sende det med posten til Fibia, adressen står nederst på arket.

05 Bestillingsark Fibernet Ver 01

Info 2.

Fibia og Waoo er igang med at installere fibernet i vores lejligheder.

Husk at holde øje med din postkasse. I postkassen kommer information om hvornår Fibia skal have adgang til din lejlighed for at installere fibernet hos dig.

Arbejdet i lejlighederne er påbegyndt den 12. december 2018.

Info 1.

Det har fra flere beboere længe været et ønske om at få etableret en fælles internetløsning her i Emaljehaven.

Dette har vi i bestyrelsen arbejdet med, og det har medført at vi har modtaget et tilbud fra Waoo om etablering af internetforbindelse til alle lejligheder.

Waoo finansiere og etablere installationen uden udgifter for beboeren i Emaljehaven.

Vi forpligter os til en 5-årig kontrakt med Waoo om levering af internet. Efter de 5 år kan vi vælge at opsige den fælles aftale eller vi kan fortsætte med en ny periode på 5 år. Efter den anden 5-årige periode får vi overdraget hele fiberinstallationen og ejer den herefter selv.

Prisen for en 100/100 Mbit/s fiberforbindelse er kr. 119,- pr. måned.

Der er mulighed for at tilkøbe højere hastighed på internet og flere valgfrie TV-pakker.

Dette er et rigtig godt tilbud som sikre vores beboere en stabil og hurtig internetforbindelse, til en konkurrencedygtig pris og samtidig fremtidssikre vores ejendoms IT-infrastruktur.

Vi har dette forslag med på alle årets generalforsamlinger, for at få truffet en beslutning om at etablere denne fiber internet forbindelse til alle vores lejligheder. Bestyrelsen håber at alle vores beboere vil stemme for denne løsning så vi alle kan få en tidssvarende og fremtidssikret internetforbindelse.

Se mere fra Waoo internet på nedenstående dokumenter.

Waoo Informationsmøde: Waoo informationsmøde
Waoo Priser: Waoo priser til Emaljehaven
Waoo TV pakker: Waoo TV pakker
Waoo Prospekt: Waoo prospekt